Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları: Seçilmiş Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme

Yıl 2017, Cilt 24, Sayı 2, 277 - 294, 18.08.2017
https://doi.org/10.18657/yonveek.335221

Öz

Küreselleşme süreciyle birlikte sermayenin önündeki engellerin kalkmış bu sayede sermaye uluslararası bir nitelik kazanmış ve bu durum çok uluslu şirketlerin var olmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde çok uluslu şirketlerin yarattıkları ekonomik değer büyük boyutlara ulaşmıştır. Çok uluslu şirketlerden beklenilen vergisel yükümlüklerini zamanında yerine getirerek yatırım yaptıkları ülkelerin vergi gelirlerine olumlu katkı yapmalarıdır. Ancak uygulamada çok uluslu şirketler mümkün olduğunca vergisel yükümlüklerinden kaçınmaya çalışmakta ve böylelikle ülkelerin vergi tabanlarının aşınmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda çok uluslu şirketlerin vergi yüklerini azaltmak için başvurdukları yöntemlerden biri de transfer fiyatlandırmasıdır. Transfer fiyatlandırması uygulamalarında kullanılan yöntemler açısından ülkeler genellikle OECD’nin önermiş olduğu transfer fiyatlandırması yöntemleri kabul edilmiştir. Dolayısıyla son dönemde ülkelerin transfer fiyatlandırması incelemelerini daha etkin hale getirmeye çalıştıkları gözlemlenmektedir. Bu kapsamda çalışmada tr

Transfer fiyatlandırması denetimlerini en etkin şekilde gerçekleştiren ülkelerden olan Japonya, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada ve Amerika Birleşik Devlet’lerinin transfer fiyatlandırması uygulamaları değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • Ateş, L. (2011). Transfer Fiyatlandırması ve Vergileme, Ankara: Turhan Kitapevi.
 • BDO. (2011). “The Recent Tax Reform in Japan”, Transfer Pricing News, Sayı:6, Mayıs,2011,http://www.bdointernational.com/Publications/TaxPublications/Documents/Transfer%20Pricing%20News_60511.pdf.
 • Biyan, Ö. (2007). Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı. Mali Çözüm Dergisi,82,77-104.
 • Borkowskı, S.C. (2010). Transfer Pricing Practices of Transnational Corporations in PATA Countries. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. 19,35-54.
 • Canada Revenue Agency, (2015). “Information Return of Non-Arm’s Length Transactions with Non-Residents T-106 Summary Form”. http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/t106/t106-11e.pdf.
 • Chan, K.H. ve L. Chow, (1997). An Empirical Study of Tax Audits in China on International Transfer Pricing. Journal of Accounting and Economics, 23, 83-112.
 • Demirci, A. (2015). Uluslararası Vergi Dünyasından Haberler, Vergi Dünyası, 412, 244-252.
 • Fujimari, K., ve C. Okada, (2009). Chapter 16: Japan. Anuschka Bakker ve Belema Obuaforibo (Ed). Transfer Pricing and Customs Valuation: Two Worlds To Tax One, (s.441-460), Netherlands: IBFD.
 • Indıa Central Board Of Dırect Taxes, (2015). Transfer Pricing http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/internationaltaxation/transferpricing.aspx.
 • IRS, (2015). The Section 6662(e) Substantial and Gross Valuation Misstatement Penalty ,http://www.irs.gov/pub/irs-apa/penalties6662_e.pdf>.
 • IRS, (2015). Quality Examination Process Reference Guide, http://www.irs.gov/pub/irs-utl/qeprefguide10-01-10.pdf.
 • Işık, H. (2005). Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Ankara: T.C Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı.
 • Kapusuzoğlu, T. (2003). Vergisel Yönden Transfer Fiyatlandırması. İstanbul: Oluş Yayıncılık, İstanbul.
 • Kara, M. C. ve E. Öz, (2016).Uluslararası Vergilemede Hibrit Uyumsuzlukları Etkisizleştirme Çabaları. Vergi Dünyası Dergisi, 416,232-238.
 • Koyuncu, M. (2005). Örtülü Sermaye, Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer Fiyatlandırması, İstanbul: Yıldız Yayım Reklam AŞ.
 • KPMG, (2015). India Transfer Pricing Review. https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/10/tp-review-india-v3.pdf.
 • Kroft, Q. C. (2015). CRA Transfer Pricing Audit–Red Flags for Taxpayers http://mccarthy.ca/pubs/FEB2010_CRA_TransferPricing_Audits_Red_Flags_for_Taxpayers.pdf.
 • Kurdoğlu, S. (2013) Transfer Fiyatlandırılmasında Yaptırımlar: Hafif mi Yoksa Ağır mı? (ABD Uygulamasının Türkiye İle Karşılaştırılması), Vergi Sorunları 295, 148-161.
 • L.Ho, J. (2014). How to Train a Toothless Dragon: Finding Room for Improvement in China’s Transfer Pricing Regulations”, Virginia Journal of International Law, 54,437-462.
 • Markham, M., and Y. Liao, (2014). The Development of Transfer Pricing in China”, Australian Tax Forum, 29,715-744.
 • Mıntz, J. and M. Smart, (2004). Income Shifting, Investment and Tax Competition: Theory and Evidence from Provincial Taxation in Canada. Journal of PublicEconomics, 88, 1149-1168.
 • Nırandola, S. ve P. Lindsay, ve S. Wong, (2012). Primer on Transfer Pricing Audit, Tax Law Bulletin, Mart,1-2.
 • Öcal, E. (2010). Transfer Fiyatlandırmasında “Fiyatlandırma”-1”. Yaklaşım, 206, 38-40.
 • Pehlivan, O. (2006). Uluslararası Vergilendirme, Trabzon: Derya Kitapevi.
 • Pınto, O. M. (2012). A Comparison of Transfer Pricing Practices in Canada and China International
 • PWC. (2015). Section 38.India, International Transfer Pricing 2013/14, http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/india.pdf,
 • SAT. (2015). China Advance Pricing Arrangement Annual Report 2012, http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810724/c1108851/part/1108853.pdf,
 • Taşkın, Y. (2012). Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk İlkesi. Ankara: Türkmen Kitapevi.
 • Tokay Acar, U. O. (2013). Transfer Fiyatlandırması, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • TPA. (2015). Safe Harbour Rules in India, http://www.tpa-global.com/files/StreamFile193079/download/131010_safe-harbour-rules-final.pdf.
 • TP WEEK. (2015). How to Survive a Transfer Pricing Audit in India. http://www.tpweek.com/Article/1935635/How-to-survive-a-transfer-pricing-audit-in-India-.html.
 • UN. (2015). Emerging Transfer Pricing Challenges ın India. .http://www.un.org/esa/ffd/wpcontent/uploads/2014/09/8STM_Chap10_CPIndia_20120904_v3_HC-accp.pdf
 • Y.M.Ng, C. (2010). The New Transfer Pricing Rules and Regulations in China- Impact on Foreign Investors, International Tax Journal, March-April, 50,
 • Yıng, Z. (2015). China’s Transfer Pricing System, http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Zhang_Ying_1206_Helsinki_ppt.pdf.
 • Yoshımura, N. (2013). Japonya’da Transfer Fiyatlandırmalarına İlişkin Düzenlemeler ve Bunların Uygulanması, Funda Başaran Yavaşlar (Ed). Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı (41-50). İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınevi.

Transfer Pricing Practices: An Evaluation For Selected Countries

Yıl 2017, Cilt 24, Sayı 2, 277 - 294, 18.08.2017
https://doi.org/10.18657/yonveek.335221

Öz

As an effect of globalization proccess, removal of restraints for funds and therefore the fact that those funds are gaining international characteristics have enabled the availability of multinational companies. Nowadays, the economic values produced by those multinational companies have reached very large extents. Multinational companies provide positive contribution for the tax incomes of countries in which they fulfill their tax obligations as expected on time. However, in practice, multinational companies are tend to avoid those obligations as possible and therefore cause a corrosion in the tax base of those countries.Within this scope, one of the methods that used by multinational companies in an attempt to decrease their tax incidences is transfer pricing. The methods of transfer pricing which have been suggested by OECD are accepted as transfer pricing practices. This implies that, more recently, countries try to reenforce the inquisitions of transfer pricing practices. In this context, transfer pricing practices of Japan, India, People's Republic of China, Canada and United States of America, which are some of the countries that apply transfer pricing inquisitions efficiently are evaluated.

Kaynakça

 • Ateş, L. (2011). Transfer Fiyatlandırması ve Vergileme, Ankara: Turhan Kitapevi.
 • BDO. (2011). “The Recent Tax Reform in Japan”, Transfer Pricing News, Sayı:6, Mayıs,2011,http://www.bdointernational.com/Publications/TaxPublications/Documents/Transfer%20Pricing%20News_60511.pdf.
 • Biyan, Ö. (2007). Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı. Mali Çözüm Dergisi,82,77-104.
 • Borkowskı, S.C. (2010). Transfer Pricing Practices of Transnational Corporations in PATA Countries. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. 19,35-54.
 • Canada Revenue Agency, (2015). “Information Return of Non-Arm’s Length Transactions with Non-Residents T-106 Summary Form”. http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/t106/t106-11e.pdf.
 • Chan, K.H. ve L. Chow, (1997). An Empirical Study of Tax Audits in China on International Transfer Pricing. Journal of Accounting and Economics, 23, 83-112.
 • Demirci, A. (2015). Uluslararası Vergi Dünyasından Haberler, Vergi Dünyası, 412, 244-252.
 • Fujimari, K., ve C. Okada, (2009). Chapter 16: Japan. Anuschka Bakker ve Belema Obuaforibo (Ed). Transfer Pricing and Customs Valuation: Two Worlds To Tax One, (s.441-460), Netherlands: IBFD.
 • Indıa Central Board Of Dırect Taxes, (2015). Transfer Pricing http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/internationaltaxation/transferpricing.aspx.
 • IRS, (2015). The Section 6662(e) Substantial and Gross Valuation Misstatement Penalty ,http://www.irs.gov/pub/irs-apa/penalties6662_e.pdf>.
 • IRS, (2015). Quality Examination Process Reference Guide, http://www.irs.gov/pub/irs-utl/qeprefguide10-01-10.pdf.
 • Işık, H. (2005). Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Ankara: T.C Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı.
 • Kapusuzoğlu, T. (2003). Vergisel Yönden Transfer Fiyatlandırması. İstanbul: Oluş Yayıncılık, İstanbul.
 • Kara, M. C. ve E. Öz, (2016).Uluslararası Vergilemede Hibrit Uyumsuzlukları Etkisizleştirme Çabaları. Vergi Dünyası Dergisi, 416,232-238.
 • Koyuncu, M. (2005). Örtülü Sermaye, Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer Fiyatlandırması, İstanbul: Yıldız Yayım Reklam AŞ.
 • KPMG, (2015). India Transfer Pricing Review. https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/10/tp-review-india-v3.pdf.
 • Kroft, Q. C. (2015). CRA Transfer Pricing Audit–Red Flags for Taxpayers http://mccarthy.ca/pubs/FEB2010_CRA_TransferPricing_Audits_Red_Flags_for_Taxpayers.pdf.
 • Kurdoğlu, S. (2013) Transfer Fiyatlandırılmasında Yaptırımlar: Hafif mi Yoksa Ağır mı? (ABD Uygulamasının Türkiye İle Karşılaştırılması), Vergi Sorunları 295, 148-161.
 • L.Ho, J. (2014). How to Train a Toothless Dragon: Finding Room for Improvement in China’s Transfer Pricing Regulations”, Virginia Journal of International Law, 54,437-462.
 • Markham, M., and Y. Liao, (2014). The Development of Transfer Pricing in China”, Australian Tax Forum, 29,715-744.
 • Mıntz, J. and M. Smart, (2004). Income Shifting, Investment and Tax Competition: Theory and Evidence from Provincial Taxation in Canada. Journal of PublicEconomics, 88, 1149-1168.
 • Nırandola, S. ve P. Lindsay, ve S. Wong, (2012). Primer on Transfer Pricing Audit, Tax Law Bulletin, Mart,1-2.
 • Öcal, E. (2010). Transfer Fiyatlandırmasında “Fiyatlandırma”-1”. Yaklaşım, 206, 38-40.
 • Pehlivan, O. (2006). Uluslararası Vergilendirme, Trabzon: Derya Kitapevi.
 • Pınto, O. M. (2012). A Comparison of Transfer Pricing Practices in Canada and China International
 • PWC. (2015). Section 38.India, International Transfer Pricing 2013/14, http://www.pwc.com/gx/en/international-transfer-pricing/assets/india.pdf,
 • SAT. (2015). China Advance Pricing Arrangement Annual Report 2012, http://www.chinatax.gov.cn/n810219/n810724/c1108851/part/1108853.pdf,
 • Taşkın, Y. (2012). Transfer Fiyatlandırmasında Emsallere Uygunluk İlkesi. Ankara: Türkmen Kitapevi.
 • Tokay Acar, U. O. (2013). Transfer Fiyatlandırması, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • TPA. (2015). Safe Harbour Rules in India, http://www.tpa-global.com/files/StreamFile193079/download/131010_safe-harbour-rules-final.pdf.
 • TP WEEK. (2015). How to Survive a Transfer Pricing Audit in India. http://www.tpweek.com/Article/1935635/How-to-survive-a-transfer-pricing-audit-in-India-.html.
 • UN. (2015). Emerging Transfer Pricing Challenges ın India. .http://www.un.org/esa/ffd/wpcontent/uploads/2014/09/8STM_Chap10_CPIndia_20120904_v3_HC-accp.pdf
 • Y.M.Ng, C. (2010). The New Transfer Pricing Rules and Regulations in China- Impact on Foreign Investors, International Tax Journal, March-April, 50,
 • Yıng, Z. (2015). China’s Transfer Pricing System, http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Zhang_Ying_1206_Helsinki_ppt.pdf.
 • Yoshımura, N. (2013). Japonya’da Transfer Fiyatlandırmalarına İlişkin Düzenlemeler ve Bunların Uygulanması, Funda Başaran Yavaşlar (Ed). Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı (41-50). İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınevi.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Kemal ÇELEBİ
Türkiye


Pelin MASTAR ÖZCAN

Yayımlanma Tarihi 18 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 24, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çelebi, A. K. & Mastar Özcan, P. (2017). Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları: Seçilmiş Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme . Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 24 (2) , 277-294 . DOI: 10.18657/yonveek.335221