Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Katılımcı Bütçeleme ve Kent Konseylerinde Katılımcı Bütçe Algısı: Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi Örneği

Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 3, 941 - 960, 28.12.2018
https://doi.org/10.18657/yonveek.462377

Öz

Kamu yönetiminde yaşanan gelişmelerle birlikte, halkın bütçelerin hazırlanma sürecine doğrudan katılımlarını ve kamu harcamalarını izlemelerini sağlayan bir model olarak katılımcı bütçeleme anlayışı gündeme gelmiştir. Toplumun yerel düzeyde katılımcılığını esas alan bütçeleme tekniği, bütçeleme sürecinin temel belirleyicisi konumundaki siyasi aktörlerin kararlarını denetleyici ve yönlendirici bir yaklaşımdır. Yerel yönetimlerde katılımcı bütçeleme anlayışı çerçevesinde halkın katılımını arttırmak ve bütçeleme sürecinde tercihlerini yansıtmak amacıyla sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak için kent konseyleri oluşumu ortaya çıkmıştır. Yerel halk temsilcilerinin bulunduğu kent konseyleri katılımcı bütçeleme anlayışı ile belediye bütçelerinin hazırlanması sürecinde önem kazanır. Dolayısıyla, katılımcı bütçeleme süreci ile kent konseyleri arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur.

Demokrasinin yaşama geçirildiği en temel birimler yerel yönetimlerdeki kent konseyleridir ve kent konseyleri üyeleri bütçe hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip değil ise alınacak kararlarda kamu kaynaklarının israfı söz konusu olabilir. Bu noktada kent konseyi üyelerinin genel bütçe bilgisi ve bütçeleme sürecine yönelik bilgi dağarcıkları önem kazanmaktadır. Bütçe algılarının ölçülmesi, kent konseylerinin öneminin farkındalığını arttırabileceği düşünülmektedir.

            Bu amaçla, Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi üyelerinin bütçe algılarını ölçmeye yönelik olarak 91 kişilik bir örneklem grubuna 5’li Likert Tipi anket uygulaması yapılmış ve SPSS programında analizleri gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada, genel bütçe bilgisi, bütçeleme süreci ve kent konseylerinin öneminin farkındalığına ilişkin değişkenler oluşturularak cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların bütçe sürecine ilişkin bilgi dağarcığı arttıkça, farkındalık düzeyinin arttırdığı ancak bütçe hakkında genel bilgi dağarcığı ile farkındalık düzeyi arasında böyle bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir. Ulaşılan bu durum, kent konseyi üyelerinin aslında teknik olarak genel bütçe bilgisine sahip olmamalarına karşın bütçe süreci hakkında bilgili olduklarını ortaya koymuştur.            

Kaynakça

  • IMF . (1997). Good Governance, the IMF’s Role, International Monetary Fund Publication Services, Washington, DC, USA.
  • Schugurensky, D. (2010). Citizenship Learning for and Through Participatory Democracy, Cambridge Scholars Publishing, http://www.c-s-p.org/flyers/978-1- 4438-1722-6-sample.pdf (Erişim Tarihi: 15.05.2018)
  • OECD (2001), Engaging Citizens in Policiy-Making: Information, Consultation and Public Participation, Learning Citizenship by Practising Democracy, http://www.oecd.org/governance/publicsectorinnovationande government/2384040.pdf. (Erişim Tarihi: 15.05.2018)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gül KAYALIDERE (Sorumlu Yazar)
Celal Bayar Üniversitesi
0000-0002-2233-3776
Türkiye


Sema ÇAKIR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 25, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kayalıdere, G. & Çakır, S. (2018). Katılımcı Bütçeleme ve Kent Konseylerinde Katılımcı Bütçe Algısı: Manisa Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi Örneği . Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 25 (3) , 941-960 . DOI: 10.18657/yonveek.462377