Yıl 2018, Cilt 25 , Sayı 3, Sayfalar 625 - 639 2018-12-28

İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler, Riskler Ve İç Denetimin Rolü

Batuhan MOLLAOĞULLARI [1] , Burak ÖZDOĞAN [2]


Gelişen bilgi teknolojileri işletmenin tüm fonksiyonlarını etkilerken denetim fonksiyonu da doğal olarak bu gelişmelerden yoğun biçimde etkilenmiştir. İç denetimin görevi; işletmeye değer katmak ve işletme bünyesinde bağımsız olarak danışmanlık hizmeti sunmaktır. Aynı zamanda iç denetim, işletmenin karşılaşabileceği riskleri önceden belirleyerek üst yönetimin tedbir almasını sağlamalıdır. Bilgi teknolojilerindeki değişimin ortaya çıkardığı yeni riskler işletmenin kurumsal yapısını, güvenliğini ve veri gizliliğini tehdit etmektedir. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde,  yeni risklere karşı iç denetim fonksiyonu da yapısını değiştirirken, risklerle etkin mücadele için gelişen bilgi teknolojilerine uuyumlu çalışması gerekmektedir.                                                                        

Sosyal medya, mobil cihazlar, büyük veri ve bulut bilişim teknolojilerinin işletme sistemlerine entegre olması, işletmelere sistem verimliliği açısından önemli katkı sağlamakla birlikte yeni nesil risklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nitekim ortaya çıkan bu durum, işletmeleri riskleri yönetme konusunda zorlamaktadır. Bu çerçevede iç denetim, gelişen risklerin yönetiminde bilgi teknolojilerinden de yararlanarak işletmeyi koruma altına alabilecektir .

 Bilgi güvenliği artık, tüm iç denetçilerin çalışmalarında önem vermeleri gereken bir risk haline gelmiş ve işletmelerin geleceği tehdit etmektedir. Çalışmada gelişen bilgi teknolojisinin işletmelere getirdiği risklerin neler olduğu tanımlandıktan sonra iç denetimin bu risklerle mücadelesi ve yeni duruma nasıl adapte olması gerektiği tartışılmıştır. 

: İletişim teknolojileri, iç denetim
 • Akay, E. Ç. Ekonometride Yeni Bir Ufuk: Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 7(2), 41-53. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/482721
 • Anderson, D. J., & Eubanks, G. (2015). Leveraging COSO across the three lines of defense. COSO, https://www.coso.org/Documents/COSO-2015-3LOD.pdf
 • Chou, D. C. (2015). Cloud computing risk and audit issues. Computer Standards & Interfaces, 42, 137-142. Doi: 10.1016/j.csi.2015.06.005
 • Chou, D. C. (2015). Cloud computing: A value creation model. Computer Standards & Interfaces, 38, 72-77. https://doi.org/10.1016/j.csi.2014.10.001
 • Cox, M., & Ellsworth, D. (1997, October). Application-controlled demand paging for out-of-core visualization. In Visualization'97., Proceedings (pp. 235-244). IEEE. https://www.nas.nasa.gov/assets/pdf/techreports/1997/nas-97-010.pdf
 • Deloitte 2015 “Cybersecurity: The changing role of audit committee and internal audit” https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-cyber-security-changing-role-in-audit-noexp.pdf
 • E&Y (2015) “Big data and analytics in the audit process”, BoardMatters Quarterly Volume 9, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-big-data-and-analytics-in-the-audit-process/$FILE/ey-big-data-and-analytics-in-the-audit-process.pdfExecutive Summary World Robotics 2018, Industrial Robots, https://www.ifr.org/downloads/press2018/Executive_Summary_WR_2018_Industrial_Robots.pdf
 • FERMA, E. Guidance on the 8th EU Company Law Directive, article 41-2b. http://www.eciia.eu/wp-content/uploads/2013/09/Blog-4.4-Avoid-reg-part-2.pdf
 • Gandomi, A., & Haider, M. (2015). Beyond the hype: Big data concepts, methods, and analytics. International Journal of Information Management, 35(2), 137-144. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2014.10.007
 • Gartner IT Glossary (n.d.). Retrieved from http://www.gartner.com/it-glossary/big-data/
 • https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/bh/pdf/cyber-security-and-the-role-of-internal-auditors.pdf
 • https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2017-global-overview
 • Hu, K. H., Chen, F. H., & We, W. J. (2016). Exploring the key risk factors for application of cloud computing in auditing. Entropy, 18(8), 401. Doi:10.3390/e18080401
 • IIA, (2013) “7 Tips For Governing Social Media,” Tone at the Top, Sayı:64,https://global.theiia.org/knowledge/Public%20Documents/TaT_October_2013.pdf
 • IIA, (2016) “Global Perspektiflerve Anlayışlar: Güvenilir Siber Danışman olarak İç Denetim,” https://www.theiia. org/gpi
 • IIA, (2017) “ GTAG / Understanding and Auditing Big Data”
 • Institute of Internal Auditors. (2013). The three lines of defense in effective risk management and control. Position paper. https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
 • Katal, A., Wazid, M., & Goudar, R. H. (2013, August). Big data: issues, challenges, tools and good practices. In Contemporary Computing (IC3), 2013 Sixth International Conference on (pp. 404-409). IEEE. http://www.stat.purdue.edu/~doerge/BIOINFORM.D/SPRING16/KatalWazidGoudar_2013.pdf
 • Kim, H. J., Mannino, M., & Nieschwietz, R. J. (2009). Information technology acceptance in the internal audit profession: Impact of technology features and complexity. International Journal of Accounting Information Systems, 10(4), 214-228. Doi:10.1016/j.accinf.2009.09.001
 • KPMG (2017), “The Future is Now”, Forbes Insights, https://i.forbesimg.com/forbesinsights/kpmg_audit2025/KPMG_Audit_2025.pdf, Erişim Tarihi:22.10.2018
 • KPMG (2018), “Guardians of Trust, Who is Responsible for Trusted Analytics in the Digital Age?”, https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/guardians-of-trust.pdf, Erişim Tarihi:22.10.2018
 • Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf
 • PWC, (2015). İç Denetimin Gelişen Teknolojideki Yeni Rolü, https://www.pwc.com.tr/tr/risk-surec-teknoloji-hizmetleri/ic-denetim-ve-kontrol-hizmetleri-yayinlari/ic-denetimin-gelisen-teknolojideki-yeni-rolu-web.pdf
 • Sayımer İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Steinbart, P. J., Raschke, R., Gal, G., & Dilla, W. N. (2015). The Influence of Internal Audit on Information System Effectiveness: Perceptions of Internal Auditors. https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.04.005
 • TechAmerica Foundation’s Federal Big Data Commission. (2012). Demystifying bigdata: A practical guide to transforming the business of Government. https://bigdatawg.nist.gov/_uploadfiles/M0068_v1_3903747095.pdf
 • Uzel, M. N., Hasanefendioglu, B., & Durmus, C. N. (2016). 3'LÜ SAVUNMA Hattının Coso İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Arttırılmasında Kaldıraç Etkisi. Mali Çözüm Dergisi, 26, 199. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/136malicozum/16.pdf
 • Uzun, A.K, Usluer, T. (2017). İç Denetimde Dönüşüm ve 2017 Yılında Öne Çıkan Konuların Değerlendirilmesi. TIDE
 • Von Solms, R., & Van Niekerk, J. (2013). From information security to cyber security. computers & security, 38, 97-102. http://dx.doi.org/10.1016/j.cose.2013.04.004
 • Wang, Y., Kung, L., & Byrd, T. A. (2018). Big data analytics: Understanding its capabilities and potential benefits for healthcare organizations. Technological Forecasting and Social Change, 126, 3-13. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.12.019
 • White, N., & Bond, R. (2014). Analytics refresher: internal audit can be a catalyst for expanding the use of analytics through the company to provide greater, more holistic business insights. Internal Auditor, 71(5), 19-21.
 • Yoon, K., Hoogduin, L., & Zhang, L. (2015). Big Data as complementary audit evidence. Accounting Horizons, 29(2), 431-438 https://doi.org/10.2308/acch-51076
 • Zhu, Y., Hu, H., Ahn, G. J., & Yau, S. S. (2012). Efficient audit service outsourcing for data integrity in clouds. Journal of Systems and Software, 85(5), 1083-1095. Doi: 10.1016/j.jss.2011.12.024
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7218-1299
Yazar: Batuhan MOLLAOĞULLARI
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8504-5085
Yazar: Burak ÖZDOĞAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2018

APA MOLLAOĞULLARI, B , ÖZDOĞAN, B . (2018). İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler, Riskler Ve İç Denetimin Rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 25 (3) , 625-639 . DOI: 10.18657/yonveek.477585