Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

VAN’DA YAYINLANAN ŞAMRAM (2000-2002) DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2018, Cilt , Sayı 39, 91 - 108, 27.03.2018

Öz

Kültür ve edebiyat dergileri bir şehrin kültür ve sanat hayatına yön

veren damarlar gibidir. Aynı zamanda dergiler çıktıkları dönemin tarihinden

izler taşır. Her dergi yeni umutlarla çıkar ve kapanan her dergi de pek çok acıtatlı

anıyı da beraberinde kapatır. Bu açıdan her derginin ayrı bir hikayesi

vardır.

Van 2000’li yıllarda peş peşe çıkan edebi-kültürel dergilere ev

sahipliği yapıyordu. Hazan, Seyir, Şamram, Serencam, Bilge Adamlar, Beyaz

Gemi, Tandır, Dünyada Van, Ay Karanlık, Aralıklar, Ihlamur, Vanlıların Sesi,

Artos, Tebessüm, Empati, Beşinci Mevsim, Mavi Boncuk, Ferda, Kelime bu

devirde yayın yapan akla ilk gelen dergilerdir. Bunlardan 8 sayı çıkan (2000-

2002) Şamram, adını Urartu Devleti’nin mühendislik harikası olan su

kanallarından almış bir dergidir. Dergide bilimden sanata, edebiyattan sanata

hatta sanat tarihine uzanan pek çok çalışma neşredilmiştir. Pek çok şair, yazar

ve araştırmacıyı bir arada buluşturan dergi, sessiz sedasız bir şekilde yayın

hayıtına son vermiştir. Bu makale Van ilinin edebi-düşünce dünyasına önemli

katkılar sağlayan Şamram dergisinin serüveni konu edinmektedir.

Kaynakça

  • Aksoy, İ., Ertekin, Z. (2001). Van’daki Sulama Kanalları ve Kehrizler. Şamram, S.4, Van: ss. 30-32. Belli, O. (1977). Doğu Anadolu Urartu Sulama Kanalları, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat. Çeçen, K. (1995). Van’da Urartu Su Tesisleri. Van, İstanbul: Kültür Bakanlığı, ss. 70-77. Çilingiroğlu, A. (1995). Eski Çağlardan Urartu Krallığının Sonuna Kadar Van. Van, İstanbul: Kültür Bakanlığı, ss. 54-68. Demir, A. (2004). İslam’ın Anadolu’ya Gelişi, İstanbul: Kent. Meriç, C. (1992). Bu Ülke, Ankara: İletişim. Pakyürek, A. S. (2005). Zaman ve Zemini Tahlil. Şanlıurfa: (yayın evi yok) Taştan, Z. (2003). Van’ın En Uzun Soluklu Sanat ve Edebiyat Dergileri: Hazan ve Seyir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van: S.4, ss. 24-41. Timurtaş, A. (2007). Çığır Açan Şark Alimleri, İstanbul: Kent. http://bilgeadamlar.net/main.php?p=dergi-list (erişim: 20.12.2017) http://vansesigazetesi.com/yazar-bizim-ellerden-bir-dergi-geldi-gectidunyada- van-4462.html (erişim: 20.12.2017)

Yıl 2018, Cilt , Sayı 39, 91 - 108, 27.03.2018

Öz

Kaynakça

  • Aksoy, İ., Ertekin, Z. (2001). Van’daki Sulama Kanalları ve Kehrizler. Şamram, S.4, Van: ss. 30-32. Belli, O. (1977). Doğu Anadolu Urartu Sulama Kanalları, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat. Çeçen, K. (1995). Van’da Urartu Su Tesisleri. Van, İstanbul: Kültür Bakanlığı, ss. 70-77. Çilingiroğlu, A. (1995). Eski Çağlardan Urartu Krallığının Sonuna Kadar Van. Van, İstanbul: Kültür Bakanlığı, ss. 54-68. Demir, A. (2004). İslam’ın Anadolu’ya Gelişi, İstanbul: Kent. Meriç, C. (1992). Bu Ülke, Ankara: İletişim. Pakyürek, A. S. (2005). Zaman ve Zemini Tahlil. Şanlıurfa: (yayın evi yok) Taştan, Z. (2003). Van’ın En Uzun Soluklu Sanat ve Edebiyat Dergileri: Hazan ve Seyir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Van: S.4, ss. 24-41. Timurtaş, A. (2007). Çığır Açan Şark Alimleri, İstanbul: Kent. http://bilgeadamlar.net/main.php?p=dergi-list (erişim: 20.12.2017) http://vansesigazetesi.com/yazar-bizim-ellerden-bir-dergi-geldi-gectidunyada- van-4462.html (erişim: 20.12.2017)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Tam Sayı
Yazarlar

M. Zahir ERTEKİN> (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2018
Başvuru Tarihi 11 Ocak 2018
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt , Sayı 39

Kaynak Göster

APA Ertekin, M. Z. (2018). VAN’DA YAYINLANAN ŞAMRAM (2000-2002) DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (39) , 91-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyusbed/issue/43786/537715

18424