Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Perception of Covid-19 Pandemic on Higher Education Students and Efficiency of Distance Learning During Pandemic

Yıl 2021, Sayı: 51, 185 - 210, 31.03.2021

Öz

Compared to other countries, the novel coronavirus has arrived Turkey later but spread all around the country in a short time and effected the social and economic life negatively. After the first diagnosis of coronavirus case, although many activities have been canceled, many businesses and shopping malls have been closed, curfews have been announced on certain days for certain age groups and metropolitan areas, the first action to prevent the pandemic was to close the schools and switch to distance learning. In this study, the perception of the novel coronavirus (Covid-19) pandemic on higher education students and the efficiency of distance learning are investigated. A questionnaire was prepared and delivered to higher education students. As a result of the analyses carried out, it is observed that the higher education students agree with the decision of shutting the schools down, follow the precaution rules against pandemic, they have a high level of trust in the government and the health system regarding public health, and evaluate the distance learning’ effectiveness at a medium level.

Kaynakça

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Richman, D. D., Whitley, R. J., ve Hayden, F. J. (2016). Clinical Virology. United States: Asm Press.
 • Arat, T., ve Bakan, Ö. (2014). Uzaktan Eğitim ve Uygulamalari. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1–2), 363–374.
 • Atilgan, B. (2021). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Acil Uzaktan Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi. Sted / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 29(6), 396–406.
 • Buchli, J., Righetti, L., ve Ijspeert, A. J. (2008). Frequency Analysis With Coupled Nonlinear Oscillators. Physica D: Nonlinear Phenomena, 237(13), 1705–1718.
 • Buluk, B., ve Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitimin Turizm Lisans Öğrencileri Tarafindan Değerlendirilmesi. Journal Of Awareness, 5(3), 285–298.
 • Çelik, G. T., ve Oral, E. L. (2016). Big Five And Organizational Commitment - The Case of Turkish Construction Professionals. Human Resource Management Research, 6(1), 6–14.
 • Elcil, Ş., ve Şahiner, D. S. (2014). Uzaktan Eğitimde İletişimsel Engeller. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6(1), 21–33. Erdis, E., Genç, O., ve Aydınlı, S. (2019). Mobbing On Construction Professionals: Causes, Consequences, And Precautions. International Journal Of Construction Management.
 • Erkoca, M. C. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrenci Ilgisi – Bir Çalışma. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 148–163.
 • Eygü, Hakan; Karaman, S. (2013). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 36–59.
 • Gelişli, Y. (2015). Uzaktan Eği̇ti̇mde Öğretmen Yeti̇şti̇rme Uygulamalari: Tari̇hçe Ve Geli̇şi̇m. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 313–321.
 • Genç, O., Erdiş, E., ve Çoşkun, H. (2017). İnşaat Mühendisleri Özelinde Eş Zamanlı Mühendislik Yaklaşımının İrdelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 31–38.
 • Hall, R. A., ve Daneshmend, L. K. (2003). Reliability Modelling Of Surface Mining Equipment: Data Gathering And Analysis Methodologies. International Journal Of Surface Mining, Reclamation And Environment, 17(3), 139–155.
 • Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu, X., Cheng, Z., Yu, T., Xia, J., Wei, Y., Wu, W., Xie, X., Yin, W., Li, H., Liu, M., Cao, B. (2020). Clinical Features Of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan, China. The Lancet, 395, 497–506.
 • Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., ve Pal, D. K. (2015). Likert Scale: Explored And Explained. British Journal of Applied Science ve Technology, 7(4), 396–403.
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., ve Bayraktar, D. (2020). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri. Rumelide Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 19, 220–241.
 • Keskin, M., ve Kaya, D. Ö. (2020). Covid-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59–67.
 • Mazlina Zaira, M., ve Hadikusumo, B. H. W. (2017). Structural Equation Model Of Integrated Safety Intervention Practices Affecting The Safety Behaviour Of Workers In The Construction Industry. Safety Science, 98, 124–135.
 • Mukhtar, S. (2020). Mental Health And Emotional Impact Of Covid-19: Applying Health Belief Model For Medical Staff To General Public Of Pakistan. Brain, Behavior, And Immunity, 87, 28–29.
 • Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N. F., ve Özkan, İ. (2016). Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 595–605.
 • Süğümlü, Ü. (2021). A Case Study On Teaching Turkish Through Distance Education. International Journal Of Psychology And Educational Studies, 8(1), 174–190.
 • Temir, C. (2020). Covid-19’un Sermaye Piyasalari Üzerine Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, 4(7), 50–66.
 • Thompson, C. B. (2009). Descriptive Data Analysis. Air Medical Journal, 28(2), 56–59.
 • Zenginkuzucu, D. M. (2021). Covid-19 (Koronavirüs) Salgini ve Yaşam Hakki. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 45, 327–354.
 • Zhang, D., Hu, M., ve Ji, Q. (2020). Financial Markets Under The Global Pandemic Of Covid-19. Finance Research Letters, 101528.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Https://Www.Saglik.Gov.Tr/ (Erişim tarihi: 12.02.2021).
 • WHO. (2020). Https://Www.Who.Int/Emergencies/Diseases/Novel-Coronavirus-2019 (Erişim tarihi: 12.02.2021)
 • WHO. (2020). Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (Mers-Cov). Https://Www.Who.Int/Emergencies/Mers-Cov/En/ (Erişim tarihi: 12.02.2021).
 • WHO. (2015). Summary Of Probable Sars Cases With Onset Of Illness From 1 November 2002 To 31 July 2003. Https://Www.Who.Int/Csr/Sars/Country/Table2004_04_21/En/ (Erişim tarihi: 12.02.2021).
 • WHO. (2020). Novel Coronavirus ( 2019-Ncov ) Situation Report - 1. Https://Www.Who.Int/Docs/Default-Source/Coronaviruse/Situation- Reports/20200121-Sitrep-1-2019- Ncov.Pdf?Sfvrsn (Erişim tarihi: 12.02.2021).

Covıd-19 Pandemisinin Yükseköğretim Öğrencileri Üzerindeki Algısı ve Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitimin Etkinliği

Yıl 2021, Sayı: 51, 185 - 210, 31.03.2021

Öz

Diğer dünya ülkelerine nazaran yeni tip koronavirüs Türkiye’de geç görülse de kısa sürede ülke genelini sarmış ve sosyal ve ekonomik açıdan olumsuz etkilere neden olmuştur. Türkiye'de ilk Covid-19 teşhisinden bugüne kadar geçen süre içerisinde, her ne kadar, birçok aktivite iptal edilmiş, birçok işletme ve alışveriş merkezleri kapatılmış, belirli günlerde belirli yaş grupları ve büyükşehirler için sokak kısıtlamaları ilan edilmiş olsa da salgınla mücadele kapsamında alınan ilk ve en erken önlem ülke genelinde bütün okulların kapatılarak uzaktan (online) eğitime geçilmesi olmuştur. Bu çalışmada yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin yükseköğretim öğrencileri üzerindeki algısı ve salgın sürecinde zorunlu hale gelen uzaktan eğitimin etkinliği irdelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda bir anket hazırlanarak yükseköğretim öğrencilerine iletilmiş ve sonuçlar çeşitli istatistik analizlere tabi tutularak yorumlanmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda; çalışmaya katılan yükseköğretim öğrencilerinin okulların kapatılma kararını doğru bularak yetkililer tarafından belirlenen virüse karşı korunma kurallarına uydukları, halk sağlığı konusunda devlete ve sağlık sistemine yüksek düzeyde güven duydukları ve sağlık çalışanlarını yeterli buldukları, salgın sürecinde zorunlu kalınan uzaktan eğitimi ise orta düzeyde etkili buldukları görülmüştür.

Kaynakça

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Richman, D. D., Whitley, R. J., ve Hayden, F. J. (2016). Clinical Virology. United States: Asm Press.
 • Arat, T., ve Bakan, Ö. (2014). Uzaktan Eğitim ve Uygulamalari. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1–2), 363–374.
 • Atilgan, B. (2021). Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Acil Uzaktan Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi. Sted / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 29(6), 396–406.
 • Buchli, J., Righetti, L., ve Ijspeert, A. J. (2008). Frequency Analysis With Coupled Nonlinear Oscillators. Physica D: Nonlinear Phenomena, 237(13), 1705–1718.
 • Buluk, B., ve Eşitti, B. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Uzaktan Eğitimin Turizm Lisans Öğrencileri Tarafindan Değerlendirilmesi. Journal Of Awareness, 5(3), 285–298.
 • Çelik, G. T., ve Oral, E. L. (2016). Big Five And Organizational Commitment - The Case of Turkish Construction Professionals. Human Resource Management Research, 6(1), 6–14.
 • Elcil, Ş., ve Şahiner, D. S. (2014). Uzaktan Eğitimde İletişimsel Engeller. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6(1), 21–33. Erdis, E., Genç, O., ve Aydınlı, S. (2019). Mobbing On Construction Professionals: Causes, Consequences, And Precautions. International Journal Of Construction Management.
 • Erkoca, M. C. (2021). Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrenci Ilgisi – Bir Çalışma. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 148–163.
 • Eygü, Hakan; Karaman, S. (2013). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 36–59.
 • Gelişli, Y. (2015). Uzaktan Eği̇ti̇mde Öğretmen Yeti̇şti̇rme Uygulamalari: Tari̇hçe Ve Geli̇şi̇m. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 313–321.
 • Genç, O., Erdiş, E., ve Çoşkun, H. (2017). İnşaat Mühendisleri Özelinde Eş Zamanlı Mühendislik Yaklaşımının İrdelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 31–38.
 • Hall, R. A., ve Daneshmend, L. K. (2003). Reliability Modelling Of Surface Mining Equipment: Data Gathering And Analysis Methodologies. International Journal Of Surface Mining, Reclamation And Environment, 17(3), 139–155.
 • Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Zhang, L., Fan, G., Xu, J., Gu, X., Cheng, Z., Yu, T., Xia, J., Wei, Y., Wu, W., Xie, X., Yin, W., Li, H., Liu, M., Cao, B. (2020). Clinical Features Of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus In Wuhan, China. The Lancet, 395, 497–506.
 • Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., ve Pal, D. K. (2015). Likert Scale: Explored And Explained. British Journal of Applied Science ve Technology, 7(4), 396–403.
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., ve Bayraktar, D. (2020). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri. Rumelide Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 19, 220–241.
 • Keskin, M., ve Kaya, D. Ö. (2020). Covid-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59–67.
 • Mazlina Zaira, M., ve Hadikusumo, B. H. W. (2017). Structural Equation Model Of Integrated Safety Intervention Practices Affecting The Safety Behaviour Of Workers In The Construction Industry. Safety Science, 98, 124–135.
 • Mukhtar, S. (2020). Mental Health And Emotional Impact Of Covid-19: Applying Health Belief Model For Medical Staff To General Public Of Pakistan. Brain, Behavior, And Immunity, 87, 28–29.
 • Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N. F., ve Özkan, İ. (2016). Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 595–605.
 • Süğümlü, Ü. (2021). A Case Study On Teaching Turkish Through Distance Education. International Journal Of Psychology And Educational Studies, 8(1), 174–190.
 • Temir, C. (2020). Covid-19’un Sermaye Piyasalari Üzerine Etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi, 4(7), 50–66.
 • Thompson, C. B. (2009). Descriptive Data Analysis. Air Medical Journal, 28(2), 56–59.
 • Zenginkuzucu, D. M. (2021). Covid-19 (Koronavirüs) Salgini ve Yaşam Hakki. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 45, 327–354.
 • Zhang, D., Hu, M., ve Ji, Q. (2020). Financial Markets Under The Global Pandemic Of Covid-19. Finance Research Letters, 101528.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Https://Www.Saglik.Gov.Tr/ (Erişim tarihi: 12.02.2021).
 • WHO. (2020). Https://Www.Who.Int/Emergencies/Diseases/Novel-Coronavirus-2019 (Erişim tarihi: 12.02.2021)
 • WHO. (2020). Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (Mers-Cov). Https://Www.Who.Int/Emergencies/Mers-Cov/En/ (Erişim tarihi: 12.02.2021).
 • WHO. (2015). Summary Of Probable Sars Cases With Onset Of Illness From 1 November 2002 To 31 July 2003. Https://Www.Who.Int/Csr/Sars/Country/Table2004_04_21/En/ (Erişim tarihi: 12.02.2021).
 • WHO. (2020). Novel Coronavirus ( 2019-Ncov ) Situation Report - 1. Https://Www.Who.Int/Docs/Default-Source/Coronaviruse/Situation- Reports/20200121-Sitrep-1-2019- Ncov.Pdf?Sfvrsn (Erişim tarihi: 12.02.2021).
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Tam Sayı
Yazarlar

Olcay Genç Bu kişi benim 0000-0002-5162-2665

Fuat Köker Bu kişi benim 0000-0003-2266-7087

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2021
Gönderilme Tarihi 21 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 51

Kaynak Göster

APA Genç, O., & Köker, F. (2021). Covıd-19 Pandemisinin Yükseköğretim Öğrencileri Üzerindeki Algısı ve Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitimin Etkinliği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(51), 185-210.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.