Amaç

YYÜ TAR BİL DERG, tüm tarım bilimlerinde orijinal araştırma veya derleme makalelerini yayınlamayı amaçlar ve yılda dört kez Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanır.


Kapsam

Bitki Bilimleri - üretim, fizyoloji, üreme ve genetik, biyoteknoloji, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bitki koruma vb. Hayvan bilimleri - hayvan ve su ürünleri üretimi, fizyoloji, ıslah ve genetik, biyoteknoloji, vb .; Toprak Bilimleri - toprak ekolojisi, toprak fiziği, toprak kimyası vb .; Diğerleri: tarımsal sulama, tarımsal yapılar, tarımsal enerji sistemleri vb. gıda - gıda bilimi, teknoloji, koruma, güvenlik vb. ile sürdürülebilir tarım sistemleri vb.