Dergi İletişim
Ad: Arş.Gör. Talip ÇAKMAKCI
E-posta: yyujagrsci@gmail.com
Adres:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı

talipcakmakci@yyu.edu.tr


Dergi İletişim
Ad: Arş. Gör. Mehmet Reşit KARAGEÇİLİ
E-posta: yyujagrsci@gmail.com
Adres:

yyujagrsci@gmail.com,