Dergi İletişim
Ad: Dr. Talip ÇAKMAKCI
E-posta: yyujagrsci@gmail.com; talipcakmakci@yyu.edu.tr
Adres:


444 5 065    Dahili: 22696

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi DekanlığıDergi İletişim
Ad: Arş. Gör. Mehmet Reşit KARAGEÇİLİ
E-posta: yyujagrsci@gmail.com
Adres:

yyujagrsci@gmail.com,