Telif Hakkı Devir Sözleşmesi


YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

Biz aşağıda imzaları bulunan:
(Makale Adı): "_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________"

başlıklı makale konusunda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi’nin metin Tarım Bilimleri Dergisi’ne ulaşıncaya kadar hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederiz.

Biz aşağıda imzaları bulunan yazar/lar, sunduğumuz makalenin Bilim Etiği İlkelerine uygun olarak hazırlandığını; orijinal olduğunu; herhangi bir başka dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını; eğer, tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise yukarıda adı geçen dergide yayınlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı formu ile birlikte Tarım Bilimleri Dergisi’ne gönderildiğini garanti ederiz.

Makalenin telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek sorumluluğu üstlenir imza ederiz.

Bu vesileyle makalenin telif hakkı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi’ne devredilmiştir ve Tarım Bilimleri Dergisi makalenin yayınlanabilmesi konusunda yetkili kılınmıştır. Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır.

NOT: Aşağıdaki bütün durumlarda makalenin Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi tarafından yayınlandığına dair tam olarak referans verilmelidir.

1. Telif hakkı dışında kalan patent v.b. bütün tescil edilmiş haklar;
2. Yazarın gelecekteki kitaplar ve dersler gibi çalışmalarında; makalenin tümü ya da bir bölümünü ücret ödemeksizin kullanmak hakkı; ve
3. Makaleyi satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı,

Bütün yazarlar tarafından imzalanmak üzere:

1. Adı Soyadı : ____________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

2. Adı Soyadı : ____________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

3. Adı Soyadı : ____________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

4. Adı Soyadı : ____________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

5. Adı Soyadı : ____________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

6. Adı Soyadı : ____________________________________

İmza: ___________________ Tarih: _________________

Yazışma Adresi: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Telefon: ____________________ Fax: _________________ e-mail: ____________________

NOT : Lütfen formu doldurunuz, imzalayınız ve aşağıdaki adrese metinle birlikte gönderiniz.
Tarım Bilimleri Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 65080 – VAN

PDF İNDİR