İntihal Politikası

İntihal politikası

Tarım Bilimleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dergisine (YYU J AGR SCI) gönderilen yazılar özgün olmalı ve aşırma içermemelidir. Sunulan her makalenin intihal raporu Turnitin ve/veya iThenticate yazılımı aracılığıyla kontrol edilir. Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 20'nin üzerindeyse, ilgili yazar/yazarlara SI'sını % 20'nin altına düşürmeleri için makale geri göndelir, bu konuda yeterli düzeltmelerin yapılmaması, makalenin ilk adımında reddedilmesine neden olacaktır. İntihal, makalenin yayınlanmasından sonra ispatlanırsa, o makale derhal web sitesinden çekilecek ve kaldırılacaktır ve ilgili yazar/yazarlar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi'ne (YYU J AGR SCI) beş yıl süre ile makale gönderemeyeceklerdir.

http://kutuphane.yyu.edu.tr/tr/Content-eKaynak-49

ithenticate ile ilgili görsel sonucu

http://www.ithenticate.com