PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yapay Büyütme Yöntemi Uygulanan Safkan Saanen Oğlaklarında, Farklı Süt ve Süt İkame Yemlerinin Büyüme Performansına Etkileri

Yıl 2015, Cilt 52, Sayı 3, 287 - 295, 24.12.2015
https://doi.org/10.20289/euzfd.12575

Öz

Çalışmada, Avustralya’ dan ithal edilen Saanen oğlaklarında yapay büyütme yöntemi uygulayarak, keçi ve inek sütlerinin, kuzu, buzağı ve oğlak süt ikame yemlerinin, büyüme performanslarına etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın materyalini kontrol ve muamele grubu olmak üzere toplam 60 baş oğlak oluşturmuştur. Her oğlak 60 günlük olduğunda sütten kesim ağırlığı alınarak denemeden çıkarılmıştır. Araştırmada 60. gün oğlak canlı ağırlıkları sırasıyla; 14.12, 13.80, 13.72, 12.73, 13.41 kg olarak saptanırken, grup ortalamaları arasındaki farklılıklar önemli düzeyde bulunmuştur(P<0.05). Benzer şekilde deneme süresince sağlanan günlük canlı ağırlık artış ortalamaları sırasıyla; 195.39, 170.35, 169.93, 154.26, 166.53 gr saptanmış olup ve gruplar arasındaki farklılıklar istatiksel olarak önemli bulunmuştur(P<0.05). Beş farklı sıvı besin ile büyütülen oğlakların büyüme performansı özellikleri benzer bulunmuştur. Kullanılan beş sıvı besinde oğlak büyütmede kullanılabilir. Ancak yapay büyütme uygulamasında kullanılacak sıvı besin seçiminde maliyet ön plana alınarak tercih yapılmalıdır. Oğlakların büyütülmesinde kullanılacak yöntemin ve sıvı besinin seçiminde esas alınacak unsur; hayvanların sağlığını olumsuz yönde etkilemeyen, erişilebilirliği kolay olan, ekonomik ve kârlılığı göz önünde bulunduracak şekilde oğlakların büyümesini sağlamak olmalıdır.

Kaynakça

 • Akyıldız, R., 1984, Yemler bitkisi laboratuvar kılavızu. A. Ü. Ziraat Fakültesi yayınları: 895.
 • Alçiçek, A. , 2010, Yeni doğan kuzu ve oğlakların beslenmesinde ağız sütünün (kolostrum) önemi. Birlik Postası 3: 24-26.
 • Argüello, A., Castro, N. and Capote, J, 2004, Growth of milk replacer kids fed under three different managements. Journal of Applied Animal Research, v.25, p.37-40.
 • Argüello, A., Castro, N. and Capote, J., 2007, The influence ofartifici al rearing and live weight at slaughter on kid carcass characteristics. Journal of Animal and Veterinary Advances, 6(1): 20-25.
 • Çağraş, İ., Özçelik, M., Uğur, F. ve Karabayır, A., 1999, Farklı iki sürüde sütten kesilen Saanen oğlaklarının büyüme özellikleri, Uluslararası Hayvancılık Kongresi Kitabı; 789-792
 • Davis, J. J., Sahlu, T., Puchala, R. and Tesfai, K., 1998, Performance of Angora Goat Kids Feed Acidified Milk Replacer at Two Levels of İntake. Small Ruminant Research. 28(3): 249-255.
 • Diken, F., 2005, “Farklı Emzirme Programlarının Saanen Oğlaklarının Büyüme Özellikleri Üzerine Etkileri ”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yüksek lisans tezi.
 • Diken, F., F. Uğur, C. Tölü, and M.D. Akbulut, 2008, “Effects of Suckling Schedule on Growth Characteristics of Saanen Kids” Archiv fur Tierzucht- Archives of Animal Breeding, 51(1): 55-63.
 • Delgado-Pertinez, M., Guzman-Guerrero, J.L., Mena, Y., Castel, J.M., Gonzalez-Redondo, P., Caravaca, F.P. 2009. Influence of kid rearing systems on milk yield, kid growth and cost of Florida dairy goats. Small Rumin. Res. 81: 105-111.
 • Demirören, E., Taşkın, T., Alçiçek, A. ve Koşum, N., 1999. İnek sütü ile emiştirilen oğlaklarda gelişme, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36: 1-3.
 • Ertuğrul, M., 1997, Keçi Yetiştirme. Hayvan Yetiştirme (Yetiştiricilik Ders Kitabı), (Ed. M.Ertuğrul). Baran ofset. FAO, 2012. Food and agriculture organization statistical databese, http://faostat.fao.org/ Erişim Tarihi: 03.06.2015.
 • FAO, 2013. Food and agriculture organization statistical databese, http://faostat.fao.org/ Erişim Tarihi: 03.06.2015.
 • Galina, M. A., Palma, J. M., Pacheca, D. and Marcles, R., 1995, Effect of Goat Milk, Cow Milk, Cow Milk Replacer and Pratical Substituon of Replacer Mixture with whey on Artificial Feeding of Femele Kids. Small Ruminant Research.17: 153-158.
 • Genandoy, H., Sahlu, T., Davis, J., Wang, R. J., Hart, S. P., Puchala, R. and Goetsch, A.L., 2002, Effects of Different Feeding Methods on Growth and Harvest Traits of Young Alpine Kids. Small Ruminant Research. 44: 81-87.
 • Gürbüz, F., E. Başpınar, H. Çamdeviren ve S. Keskin. 2003, Tekrarlanan ölçümlü deneme düzenlerinin analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Matbaası, Van.
 • Kaymakçı, M., 2006, Keçi Yetistiriciligi. 238s. Bornova. Keskin, M. ve Biçer, O., 2001, Effects of Milk Replacer on Kid Growth and Farm Profitability in The Shami Goat. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science. 26, 1133- 1136.
 • Koşum, N.: Alçiçek, A.: Taşkın, T.: Önenç, A., 2003, Fattening performance and carcass characteristics of Saanen and Bornova male kids under an intensive management system. Czech Journal of Animal Science 48 (9):379-386.
 • Koyuncu, E., Pala, A., Savaş, T., Konyalı, A., Ataşoğlu, C., Daş., G., Ersoy, İ. E., Uğur, F., Yurtman, İ.Y. ve Yurt, H.H., 2005, Çanakkale koyun keçi yetiştiricileri birliğine üye keçi yetiştiriciliği yapan işletmelerin teknik analizi. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi 26-27 Mayıs, İzmir.
 • Sampelayo, M. R. S., Hernandez, O. D., Naranjo, J. A., Gill, F. and Boza, J., 1990, Utilisation of Goat Milk vs. Milk Replacer for Grandina Goat Kids. Small Ruminant Research. 3:37-46.
 • Savaş, T., 2007, Oğlak Büyütme: Sorunlu Noktalar Üzerinde Bir Değerlendirme, E.Ü. Hayvansal Üretim 48(1): 44-53, Şengonca, M., 1989, Küçükbas Hayvan Yetistirme 1. Bölüm (Keçi Yetistirme) U.U. Güçlendrme Vakfı N:27 Bursa.
 • SPSS, 2007. SPSS 15 for windows. SPSS Inc Tacchini , F., Rebora C., S. Van Den Bosch, A. Gasc´on M. and Pedrani, 2006, Formulation and testing of a whey-based kid goat’s milk replacer Small Ruminant Research 63 : 274–281 Türkiye İstatistik Kurumu Veritabanları, 2014, Hayvancılık İstatistikleri, http:www.tuik.gov.tr. Erişim Tarihi: 03.06.201.
 • Uğur, F., Savaş, T., Daş, G., Mendeş, M. ve Diken, F., 2005, Farklı iki emzirme programına göre süt içerek büyütülen genç Saanen keçilerin süt verimi özellikleri. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, 26-27 Mayıs, İzmir.
 • Umberger, H.S., 1997, Profitable artificial rearing of lambs. Animal and Poultry Science, Publication No. 410-023. Virginia Cooperative Extension.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çağrı KANDEMİR>

0000-0001-7378-6962


Nedim KOŞUM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2015
Gönderilme Tarihi 24 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 52, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Kandemir, Ç. & Koşum, N. (2015). Yapay Büyütme Yöntemi Uygulanan Safkan Saanen Oğlaklarında, Farklı Süt ve Süt İkame Yemlerinin Büyüme Performansına Etkileri . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 52 (3) , 287-295 . DOI: 10.20289/euzfd.12575

     trdizin ile ilgili görsel sonucu               Directory of Open Access Journals             Clarivate Analysis ile ilgili görsel sonucu            CABI logo                      NAL Catalog (AGRICOLA), ile ilgili görsel sonucu             EBSCO Information Services 

                           Creative Commons Lisansı This website is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.