Yıl 2006, Cilt 43 , Sayı 1, Sayfalar 181 - 188 2006-03-01

New Developments to Clinical Applications of Probiotic Bacteria-I
Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler-I

Oğuz GÜRSOY [1] , Özer KINIK [2]


olarak üreaz aktivitesi amonyak üretimi ve lümen pH’sının artışıyla sonuçlanmaktadır. Amonyak oluşumunun artışı ve pH’nın yükselmesi portal kana amonyak absorbsiyonunu hızlandırmakta, pH’nın düşüşü ise absorbsiyonu azaltmaktadır (Solga, 2003). Ensefalopati’nin kontrolü için intestinal amonyak yada potansiyel olarak toksik diğer azotlu bileşiklerin üretiminin ve absorbsiyonunun azaltılmasına yardımcı olacak bazı tedbirlerin alınması gereklidir. Bilindiği gibi probiyotikler fekal enzim aktivitesine sahip bakterileri (özellikle Gram-negatif); inhibitör bileşiklerin üretimi, kısa zincirli yağ asitleri üretimi, luminal pH’nın azaltılması, besin öğeleri ve bağırsak duvarındaki bölgelere tutunma için diğer bakterilerle yarışma ve immün cevabın modülasyonu gibi çeşitli mekanizmalarla inhibe edebilmektedirler (Tuohy et al., 2003). Bunun yanında tedavide laktuloz’un tek başına yada probiyotiklerle (özellikle Bifidobakteri) beraber hastalara verilmesi en çok önerilen tedavi yöntemlerinden biridir (Rasic and Kurmann, 1983; Liao et al., 1994; Blei and Cordoba, 2001; Solga, 2003). Alkali pH’da ısıtılmış sütte laktozdan meydana gelen bir ketoz olan laktuloz (4-0-β-Dgalaktopiranosil-D-fruktoz) toksik olmaması nedeniyle uzun süreli kullanıma en uygun tedavi araçlarından biri olarak gösterilmektedir. Laktuloz insan ince bağırsağında mukoza hücreleri tarafından salgılanan Bifidobakteriler, laktobasiller ve enterokok gibi probiyotikler laktulozu fermente ederek laktik ve asetik asit oluşturmakta, bu asitlerde bağırsak pH’sını düşürmektedir. Bilindiği gibi amonyak iyonize olmayan formda (NH3) pasif difüzyon yolu ile absorbe edilmektedir. Düşük pH’da amonyağın büyük bir bölümü bağırsak tarafından absorbe edilemeyen amonyum iyonu (NH4+) formundadır. Bu durum amonyağın kana geçişini azaltır. Laktulozun Bifidobakteriler ile kombine bir şekilde verilmesi söz konusu koruyucu etkiyi destekleyebilmektedir. 40 hepatik ensefalopatili hastaya Enterococcus faecium SF68 yada laktuloz verilerek yürütülen bir çalışmada, E. faecium SF68’in laktuloz gibi kan amonyak seviyesini düşürmede etkili olduğu ve bu sayede hastaların mental durumunu ve fizikometrik performansını iyileştirebildiği belirlenmiştir (Loguercio et al., 1987). Aynı çalışmada tedavi süresinin 10 günden daha uzun süre ile devam edilmesi durumunda laktuloz verilen hastalarda diyare meydana
 • Adawi, D., S. Ahrne, G. Molin. 2001. Effects of different probiotic strains of Lactobacillus and Bifidobacterium on bacterial translocation and liver injury in an acute liver injury model. Int. J. Food Microbiol ,70(3): 213-220.
 • Adawi, D., F.B. Kasravi, G. Molin, B. Jeppsson. 1997. Effect of Lactobacillus administration with and without arginine on liver damage and bacterial translocation in an acute liver injury model in the rat. Hepatology, 25: 642– 647.
 • Anonymous, 1998. Mechanisms of protection of the digestive tract. Danone Nutrition and Health Collection, An Initiative of the Danone Research Centers, John Libbey Eurotext, Paris, France, 47p.
 • Blei, A., J. Cordoba. 2001. Hepatic encephalopathy. Am. J. Gastroenterol, 96(7): 1968–1976.
 • Corthier, G., 2004. The health benefits of probiotics. Danone Nutritopics No: 29, March 2004, Route Departementale 128, 91767 Palaiseau Cedex, France, 17p.
 • Fuller, R., 1989. Probiotics in man and animals. J. Appl. Bacteriol., 66: 365-378.
 • Gibson, G.R., J.M. Saavedra, S. MacFarlane, G.T. MacFarlane. 1997. Probiotics and intestinal infections. In Probiotics 2: Applications and practical aspects, Edited by R. Fuller, Chapman & Hall, 2-6 Boundary Row, London SE1 8HN, England, 212p.
 • Hotten, P., F. Marotta, Y. Naito, E. Minelli, A. Helmy, J. Lighthouse, H. Fuji,E. Fesce. 2003. Effects of probiotics, lactitol and rifaximin on intestinal flora and fecal excretion of organic acids in cirrhotic patients. Chinese. J. Digestive Diseases, 4(1): 13-18.
 • LeVeen, H.H., E.G. LeVeen, R.F. LeVeen. 1994. Awakenings to the pathogenicity of urease and the requirement for continuous long term therapy. Biomedecine & Pharmacotherapy, 48(3-4): 157-166.
 • Liao, W., X.S. Cui, X.Y. Jin, C. H Floren . 1994. Lactulose-A potential drug for the treatment of inflammatory bowel disease. Medical Hypotheses, 43: 234-238.
 • Loguercio C., Del Vecchio B.C., Coltorti M., 1987. Enterococcus lactic acid bacteria strain SF68 and lactulose in hepatic encephalopathy: A controlled study. J. Int. Med. Res., 15(6): 335-343.
 • Ouwehand, A.C., S. Salminen, E. Isolauri. 2002. Probiotics: an overview of beneficial effects. Antonie van Leeuwenhoek 82: 279-289.
 • Rafter, J., 2002. Lactic acid bacteria and cancer: mechanistic perspective. British J Nutrition, 88 (Suppl. 1): 89-94.
 • Rasic, J.L., J.A. Kurman. 1983. Bifidobacteria and their role. Microbiological, Nutritional-Physiological, Medical and Technological Aspects and Bibliography. Birhauser AG Verlag Basel, Switzerland, 295p.
 • Salminen, S., M. Deighton, S. Gorbach. 1992. Lactic acid bacteria in health and disease. Pages 199-225, in “Lactic Acid Bacteria”, First Edition. Ed. S. Salminen and A. von Wright, Marcel Dekker Inc. 270 Madison Avenue, New York, 10016, USA, 442p.
 • Salminen, S., M. Deighton, S. Gorbach. 1998a. Lactic acid bacteria in health and disease.Pages 1-72, ın “Lactic Acid Bacteria”, Second Edition, Ed. S. Salminen and A. von Wright, Marcel Dekker Inc. 270 Madison Avenue, New York, 10016, USA, 442p.
 • Salminen, S., C. Bouley, M.C. Boutron-Ruault, J.H. Cummings, A. Franck, G.R. Gibson, E. Isolauri, M.C. Moreau, M. Roberfroid, I. Rowland. 1998b. Functional food science and gastrointestinal physiology and function. British. J. Nutrition, 80 (Suppl. 1): 147-171.
 • Solga, S.F. 2003. Probiotics can treat hepatic encephalopathy. Medical Hypotheses ,61(2): 307-313.
 • Tuohy, K.M., H.M. Probert, C.W. Smejkal, G.R. Gibson. 2003. Using probiotics and prebiotics to improve gut health. Drug Discovery Today, 8(15): 692-700.
 • Zhao, H.Y., H.J. Wang, Z. Lu, S.Z. Xu. 2004. Intestinal microflora in patients with liver cirrhosis .The Chinese. J. Digestive Diseases, 5(2): 64.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Oğuz GÜRSOY

Yazar: Özer KINIK

Tarihler

Başvuru Tarihi : 25 Kasım 2015
Kabul Tarihi : 11 Mayıs 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2006

APA Gürsoy, O , Kınık, Ö . (2006). Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler-I . Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 43 (1) , 181-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zfdergi/issue/5084/69482