Cilt: 33 - Sayı: 1, 1.02.2002

Yıl: 2002

Makaleler

2. Doğum eylemine tıbbi yardım: Oxytocin kullanımı

4. Aile planlamasında sezaryen esnasında postplasental rahim içi araç uygulaması ve sonuçları

5. Bir heterotopik gebelik: olgu sunumu

6. Cystic Hygroma: Case report

8. Mullerian anomaly and unilateral agenesis with pelvic kidney

9. Febrile seizures: Clinical features of 96 patients

10. Serebrokostomandibular sendrom. Olgu sunumu

11. Hastanemizdeki son 4 yıldaki zehirlenme vakalarının değerlendirilmesi

12. Olgu sunumu: Glioblastoma ile seyreden bir nöroblastom olgusu

13. Posterior mediasten kökenli bir nöroblastom olgusu

14. Olgu sunumu: Konjenital bronkojenik kist

15. Kliniğimizde izlediğimiz insüline bağımlı diyabetes mellitus'lu olguların irdelenmesi

16. İnfantil spazm tanısı alan 16 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi