Cilt: 33 - Sayı: 4, 1.05.2002

Yıl: 2002

Makaleler

3. Minimal anormal smear bulgusu olan olgularda kolposkopik analiz

4. Obezitenin anne ve fetus üzerine etkisi

5. Polikistik sendromlu (PCOS) hastalarda over hacminin değerlendirilmesi

6. Postpartum hemorajide mediolateral epizyotominin etkinliği

10. Sigara içiminin semen kalitesi üzerine etkisi

11. Çocukluk ve adolesan dönemde adneksiyal torsiyon: Olgu sunumu