PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2008, Cilt 39, Sayı 2, 77 - 84, 01.03.2008

Öz

-

Kaynakça

 • 1. Global Strategy: Breastfeeding critical for child survival. Medical Letter on the CDC&FDA, 2004;18:9-10
 • 2. American Academy of Pediatrics: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics, 1997;100(6):1035-1039
 • 3. Gill SL. The little things: perceptions of breastfeeding support. JOGNK, 2001;30(4):401- 409
 • 4. Oğuzöncül F, Bostancı M. Elazığ il merkezinde bulunana hastanelerde doğum yapan annelere anne sütü ve emzirme konusunda hastane sağlık personelinin yaklaşımı. 5. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, 1996:446-451
 • 5. Spear HJ. Nurses' attitudes, knowledge,and beliefs related to the promotion of breastfeeding among women who bear children during adolescence. Journal of Pediatric Nursing, 2004;19(3):176-183
 • 6. UN1CEF. Dünya Çocuklarının Durumu 2004
 • UNICEF Türkiye Temsilciliği, Ankara, 2004:81- 85
 • 7. Varol D. Doğum Sonrası 6 Ay Boyunca Sürdürülen Emzirme Eğitiminin Tek Başına Anne Sütüyle Beslenme Süresine ve Büyümeye Etkisi
 • Yayınlanmamış Doktora Teziİ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004; İstanbul
 • 8. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Macro International Inc., Ankara, 1999:123-134
 • 9. Weingrand SJ, Tully MR. Midwifery management of breastfeeding using the evidence
 • Journal of Midwifery & Women's Health, 2001;46(6):423-438
 • 10. Demirhan F. Sakarya İlinde Emzirmenin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997 istanbul
 • 11. WHO, INICEF. Anne Sütüyle Beslenmede Danışmanlık: Eğitim Kursu Katılımcı Rehberi
 • Çeviri: İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Basım. M. Ü. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, 2004
 • 12. Hill PD, Humenick SS. Development of the H&H lactation scala. Nursing Research, 1996;45(3):136-140
 • 13. Mersmann C. Therapeutic Touch And Milk Letdown In Mothers Of Non-Nursing Preterm Infants. New York Universty School of Education Health Nursing and Arts Professions. Doctor of Philosophy, 1993, New York
 • 14. McCharter DE. Parenting self-efficacy and perception of insufficient breast milk. MAL, 1996;34(3):1150-1186
 • 15. Schwarz K, D 'arcy HJS, Gillespie B,Bobo J, Longeway M, Foxman B. Factors associated with weanig in the first 3 months postpartum. The Journal of Family Practice. 2002; 51(5): 439-444
 • 16. Yıldız S.: Anne sütü ile beslenmede hemşirenin sorumluluğu. 11. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kitabı, 2001;247-252, Samsun
 • 17. Dykes F, Williams C. Falling by the wayside: a phenomenological expeloration of perceived breast-milk inadequacy in lactating women
 • Midwifery, 1999 ;15:232-246
 • 18. Ingram J, Johnson D, Greenwood R
 • Breastfeeding in bristoli teaching good positioning, and support from fathers and families
 • Midwifery 2002;18:87-101
 • 19. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003
 • Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. "s:57,141- 156",.2003:57,141-156, Ankara
 • 20. Bilgiç D, Güler H. Erken emzirmenin anne bebek arasındaki etkileşime ve plasentanın doğumuna olan etkisinin incelenmesi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri. 1999:203-207, Erzurum 21. Froozani MN, Permehzadeh K, Motlangh ARD, Golestan B. Effect of breastfeeding education on the feeding pattern & health of infants in their first 4 months in the Islamic Republic of Iran.Bulletin de I'Organisation Ondiale de la Sante WHO, 1999;77(5):381-385
 • 22. İnce N, Tümerdem Y. İstanbul 'da annelerin emzirme bilgi ve davranışları. 4. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 1994:64-67, Didim 23. Engin F, Ekşi Z, Can Ö, Arslan H. Evlilik öncesi çiftlerin üreme sağlığına yönelik eğitim ve danışmanlık gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Aile ve Toplum Eğitim,Kültür ve Araştırma Dergisi, 2005;7(2):37-43
 • 24. Çakmak H.: Sezaryen ve Normal Spontan Doğum Yapan Annelerde Emzirmenin Değerlendirilerek Karşılaştırılması
 • Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002, İstanbul
 • 25. İşcan A, Vurgun N, Ece A, Özcan F, Çelik S, Tüfekçi S. Manisa çevresinde annelerin emzirme alışkanlıkları. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 1995;30:182-187
 • 26 Arslan H. Emzirme tutumunu değerlendirme ölçeği' geliştirme. Hemşireli Forumu, 1999;2(3):132-136
 • 27. Ortiz J, McGilligan K, Kelly P. Duration of breast milk expression among working mohers enrolled in an employer-sponsored lactation program. Pediatric Nursing 2004;30(2):111-119
 • 28. Schwarz K, D 'arcy HJS, Gillespie B,Bobo J, Longeway M, Foxman B.Factors associated with weanig in the first 3 months postpartum. The Journal of Family Practice. 2002;51(5) :439-444
 • 29. Tekin N, Ekizler H, Engin F. Yenidoğan sağlığının postpartum depresyon ve emzirme tutumuna etkisinin incelenmesi. Hemşirelik Bülteni, 1996;10(39):15-25
 • 30. Erdemir F, Atalay M. Anne sütüyle beslenen ve beslenmeyen 0-24 aylık çocuklarda boy ve ağırlık dağılımları. 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 1990:171-177, İzmir
 • 31. Bodur S, Çetin S. Toplumda annelerin emzirme ve ek gıda tercihleri. 4. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 1994:363, Didim
 • 32. Erdoğan S. İstanbul'un değişik bölgelerinde emzirme süresi, emzirmeyi engelleyen ve destekleyen faktörler ve ek besi seçimine ilişkin bir çalışma. 3 Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 1992:344-350, Sivas
 • 33.FikreeFF,AHTS,DuracherJM,RahbarMH
 • Newborn care practices in low socioeconomic settlements of Karachi, Pakistan. Social Science & Medicine, 2005;60(5):911-921
 • 34. Beşer A. Trabzon 4 nolu sağlık ocağında 0- 1 yaşındaki bebek beslenmesinin ilk altı ayında anne sütü vermeyi etkileyen faktörler ve anne sütü alan almayan bebeklerin büyüme ve gelişmelerinin karşılaştırılması. 4. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, ^ 1995:32, Ankara
 • 35. Fomon SJ. Assesment of growth of formula- fed infants: evolutionary considerations
 • Pediatrics, 2004; 113(2):389-393.

Imdat: a tool for assessing the level of maternal milk intake

Yıl 2008, Cilt 39, Sayı 2, 77 - 84, 01.03.2008

Öz

Objective: Insufficient maternal milk supply is one of the most common reasons mentioned by women throughout the world for early discontinuation of breastfeeding. This study was plannedprospectively in order to develop a tool for assessing how much maternal milk is taken by the baby. Material and Method: The scope of this study covers 110 mothers and their babies who were born in the maternity department of a state hospital in Istanbul between September 2002 and May 2004 and weren 't suckled by their mothers in two hours after birth. These mothers were controlled with an interview over the phone in 2nd, 4th and 6th months after the labor. The data gathered constructed the input for IMDAT method and results are analyzed with SPSS for Windows, 11.0 program. Result: IMDAT points average approximately 9 points for 6 months, which suggests that maternal milk intake was sufficient for the group of babies studied. Conclusion: IMDAT can be used as a tool for assessing whether the maternal milk intake was sufficient or not for the 6 months period following birth.

Kaynakça

 • 1. Global Strategy: Breastfeeding critical for child survival. Medical Letter on the CDC&FDA, 2004;18:9-10
 • 2. American Academy of Pediatrics: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics, 1997;100(6):1035-1039
 • 3. Gill SL. The little things: perceptions of breastfeeding support. JOGNK, 2001;30(4):401- 409
 • 4. Oğuzöncül F, Bostancı M. Elazığ il merkezinde bulunana hastanelerde doğum yapan annelere anne sütü ve emzirme konusunda hastane sağlık personelinin yaklaşımı. 5. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, 1996:446-451
 • 5. Spear HJ. Nurses' attitudes, knowledge,and beliefs related to the promotion of breastfeeding among women who bear children during adolescence. Journal of Pediatric Nursing, 2004;19(3):176-183
 • 6. UN1CEF. Dünya Çocuklarının Durumu 2004
 • UNICEF Türkiye Temsilciliği, Ankara, 2004:81- 85
 • 7. Varol D. Doğum Sonrası 6 Ay Boyunca Sürdürülen Emzirme Eğitiminin Tek Başına Anne Sütüyle Beslenme Süresine ve Büyümeye Etkisi
 • Yayınlanmamış Doktora Teziİ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004; İstanbul
 • 8. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Macro International Inc., Ankara, 1999:123-134
 • 9. Weingrand SJ, Tully MR. Midwifery management of breastfeeding using the evidence
 • Journal of Midwifery & Women's Health, 2001;46(6):423-438
 • 10. Demirhan F. Sakarya İlinde Emzirmenin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997 istanbul
 • 11. WHO, INICEF. Anne Sütüyle Beslenmede Danışmanlık: Eğitim Kursu Katılımcı Rehberi
 • Çeviri: İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Basım. M. Ü. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, 2004
 • 12. Hill PD, Humenick SS. Development of the H&H lactation scala. Nursing Research, 1996;45(3):136-140
 • 13. Mersmann C. Therapeutic Touch And Milk Letdown In Mothers Of Non-Nursing Preterm Infants. New York Universty School of Education Health Nursing and Arts Professions. Doctor of Philosophy, 1993, New York
 • 14. McCharter DE. Parenting self-efficacy and perception of insufficient breast milk. MAL, 1996;34(3):1150-1186
 • 15. Schwarz K, D 'arcy HJS, Gillespie B,Bobo J, Longeway M, Foxman B. Factors associated with weanig in the first 3 months postpartum. The Journal of Family Practice. 2002; 51(5): 439-444
 • 16. Yıldız S.: Anne sütü ile beslenmede hemşirenin sorumluluğu. 11. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kitabı, 2001;247-252, Samsun
 • 17. Dykes F, Williams C. Falling by the wayside: a phenomenological expeloration of perceived breast-milk inadequacy in lactating women
 • Midwifery, 1999 ;15:232-246
 • 18. Ingram J, Johnson D, Greenwood R
 • Breastfeeding in bristoli teaching good positioning, and support from fathers and families
 • Midwifery 2002;18:87-101
 • 19. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003
 • Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. "s:57,141- 156",.2003:57,141-156, Ankara
 • 20. Bilgiç D, Güler H. Erken emzirmenin anne bebek arasındaki etkileşime ve plasentanın doğumuna olan etkisinin incelenmesi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri. 1999:203-207, Erzurum 21. Froozani MN, Permehzadeh K, Motlangh ARD, Golestan B. Effect of breastfeeding education on the feeding pattern & health of infants in their first 4 months in the Islamic Republic of Iran.Bulletin de I'Organisation Ondiale de la Sante WHO, 1999;77(5):381-385
 • 22. İnce N, Tümerdem Y. İstanbul 'da annelerin emzirme bilgi ve davranışları. 4. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 1994:64-67, Didim 23. Engin F, Ekşi Z, Can Ö, Arslan H. Evlilik öncesi çiftlerin üreme sağlığına yönelik eğitim ve danışmanlık gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Aile ve Toplum Eğitim,Kültür ve Araştırma Dergisi, 2005;7(2):37-43
 • 24. Çakmak H.: Sezaryen ve Normal Spontan Doğum Yapan Annelerde Emzirmenin Değerlendirilerek Karşılaştırılması
 • Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002, İstanbul
 • 25. İşcan A, Vurgun N, Ece A, Özcan F, Çelik S, Tüfekçi S. Manisa çevresinde annelerin emzirme alışkanlıkları. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 1995;30:182-187
 • 26 Arslan H. Emzirme tutumunu değerlendirme ölçeği' geliştirme. Hemşireli Forumu, 1999;2(3):132-136
 • 27. Ortiz J, McGilligan K, Kelly P. Duration of breast milk expression among working mohers enrolled in an employer-sponsored lactation program. Pediatric Nursing 2004;30(2):111-119
 • 28. Schwarz K, D 'arcy HJS, Gillespie B,Bobo J, Longeway M, Foxman B.Factors associated with weanig in the first 3 months postpartum. The Journal of Family Practice. 2002;51(5) :439-444
 • 29. Tekin N, Ekizler H, Engin F. Yenidoğan sağlığının postpartum depresyon ve emzirme tutumuna etkisinin incelenmesi. Hemşirelik Bülteni, 1996;10(39):15-25
 • 30. Erdemir F, Atalay M. Anne sütüyle beslenen ve beslenmeyen 0-24 aylık çocuklarda boy ve ağırlık dağılımları. 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 1990:171-177, İzmir
 • 31. Bodur S, Çetin S. Toplumda annelerin emzirme ve ek gıda tercihleri. 4. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 1994:363, Didim
 • 32. Erdoğan S. İstanbul'un değişik bölgelerinde emzirme süresi, emzirmeyi engelleyen ve destekleyen faktörler ve ek besi seçimine ilişkin bir çalışma. 3 Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 1992:344-350, Sivas
 • 33.FikreeFF,AHTS,DuracherJM,RahbarMH
 • Newborn care practices in low socioeconomic settlements of Karachi, Pakistan. Social Science & Medicine, 2005;60(5):911-921
 • 34. Beşer A. Trabzon 4 nolu sağlık ocağında 0- 1 yaşındaki bebek beslenmesinin ilk altı ayında anne sütü vermeyi etkileyen faktörler ve anne sütü alan almayan bebeklerin büyüme ve gelişmelerinin karşılaştırılması. 4. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, ^ 1995:32, Ankara
 • 35. Fomon SJ. Assesment of growth of formula- fed infants: evolutionary considerations
 • Pediatrics, 2004; 113(2):389-393.

Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat

Yıl 2008, Cilt 39, Sayı 2, 77 - 84, 01.03.2008

Öz

Amaç: Süt yetersizliği dünyada kadınların çoğu tarafından emzirmeyi erken sonlandırmanın en önemli nedenlerinden biri olarak ifade edilmektedir. Çalışma bebeğin aldığı anne sütü miktarını değerlendirebilecek bir araç geliştirmek amacıyla prospektif olarak planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Eylül 2002 ve Mayıs 2004 tarihleri arasında İstanbul ilinde bir devlet hastanesinin kadın doğum servisinde doğum yapan ve doğum sonu 2 saatlik süre içinde bebeğini emzirmeye başlamayan toplam 110 anne ve bebeği, araştırma grubuna alınmıştır. Anneler doğumdan 2, 4 ve 6 ay sonra telefonla aranarak izlenmiştir. Veriler, bilgisayarda SPSS for Windows, 11.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Bebeklerin İMDAT puan ortalamaları 6 ay boyunca incelendiğinde aylık ortalamaların yaklaşık 9 puan olduğu ve bebeklerin yeterli miktarda anne sütü aldıkları belirlenmiştir. Sonuç: İMDAT bebeğin aldığı anne sütü miktarını değerlendirmek için 6 ay boyunca kullanılabilir.

Kaynakça

 • 1. Global Strategy: Breastfeeding critical for child survival. Medical Letter on the CDC&FDA, 2004;18:9-10
 • 2. American Academy of Pediatrics: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics, 1997;100(6):1035-1039
 • 3. Gill SL. The little things: perceptions of breastfeeding support. JOGNK, 2001;30(4):401- 409
 • 4. Oğuzöncül F, Bostancı M. Elazığ il merkezinde bulunana hastanelerde doğum yapan annelere anne sütü ve emzirme konusunda hastane sağlık personelinin yaklaşımı. 5. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, 1996:446-451
 • 5. Spear HJ. Nurses' attitudes, knowledge,and beliefs related to the promotion of breastfeeding among women who bear children during adolescence. Journal of Pediatric Nursing, 2004;19(3):176-183
 • 6. UN1CEF. Dünya Çocuklarının Durumu 2004
 • UNICEF Türkiye Temsilciliği, Ankara, 2004:81- 85
 • 7. Varol D. Doğum Sonrası 6 Ay Boyunca Sürdürülen Emzirme Eğitiminin Tek Başına Anne Sütüyle Beslenme Süresine ve Büyümeye Etkisi
 • Yayınlanmamış Doktora Teziİ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004; İstanbul
 • 8. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Macro International Inc., Ankara, 1999:123-134
 • 9. Weingrand SJ, Tully MR. Midwifery management of breastfeeding using the evidence
 • Journal of Midwifery & Women's Health, 2001;46(6):423-438
 • 10. Demirhan F. Sakarya İlinde Emzirmenin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997 istanbul
 • 11. WHO, INICEF. Anne Sütüyle Beslenmede Danışmanlık: Eğitim Kursu Katılımcı Rehberi
 • Çeviri: İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Basım. M. Ü. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, 2004
 • 12. Hill PD, Humenick SS. Development of the H&H lactation scala. Nursing Research, 1996;45(3):136-140
 • 13. Mersmann C. Therapeutic Touch And Milk Letdown In Mothers Of Non-Nursing Preterm Infants. New York Universty School of Education Health Nursing and Arts Professions. Doctor of Philosophy, 1993, New York
 • 14. McCharter DE. Parenting self-efficacy and perception of insufficient breast milk. MAL, 1996;34(3):1150-1186
 • 15. Schwarz K, D 'arcy HJS, Gillespie B,Bobo J, Longeway M, Foxman B. Factors associated with weanig in the first 3 months postpartum. The Journal of Family Practice. 2002; 51(5): 439-444
 • 16. Yıldız S.: Anne sütü ile beslenmede hemşirenin sorumluluğu. 11. Ulusal Neonatoloji Kongresi Kitabı, 2001;247-252, Samsun
 • 17. Dykes F, Williams C. Falling by the wayside: a phenomenological expeloration of perceived breast-milk inadequacy in lactating women
 • Midwifery, 1999 ;15:232-246
 • 18. Ingram J, Johnson D, Greenwood R
 • Breastfeeding in bristoli teaching good positioning, and support from fathers and families
 • Midwifery 2002;18:87-101
 • 19. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003
 • Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü. "s:57,141- 156",.2003:57,141-156, Ankara
 • 20. Bilgiç D, Güler H. Erken emzirmenin anne bebek arasındaki etkileşime ve plasentanın doğumuna olan etkisinin incelenmesi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri. 1999:203-207, Erzurum 21. Froozani MN, Permehzadeh K, Motlangh ARD, Golestan B. Effect of breastfeeding education on the feeding pattern & health of infants in their first 4 months in the Islamic Republic of Iran.Bulletin de I'Organisation Ondiale de la Sante WHO, 1999;77(5):381-385
 • 22. İnce N, Tümerdem Y. İstanbul 'da annelerin emzirme bilgi ve davranışları. 4. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 1994:64-67, Didim 23. Engin F, Ekşi Z, Can Ö, Arslan H. Evlilik öncesi çiftlerin üreme sağlığına yönelik eğitim ve danışmanlık gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Aile ve Toplum Eğitim,Kültür ve Araştırma Dergisi, 2005;7(2):37-43
 • 24. Çakmak H.: Sezaryen ve Normal Spontan Doğum Yapan Annelerde Emzirmenin Değerlendirilerek Karşılaştırılması
 • Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002, İstanbul
 • 25. İşcan A, Vurgun N, Ece A, Özcan F, Çelik S, Tüfekçi S. Manisa çevresinde annelerin emzirme alışkanlıkları. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi, 1995;30:182-187
 • 26 Arslan H. Emzirme tutumunu değerlendirme ölçeği' geliştirme. Hemşireli Forumu, 1999;2(3):132-136
 • 27. Ortiz J, McGilligan K, Kelly P. Duration of breast milk expression among working mohers enrolled in an employer-sponsored lactation program. Pediatric Nursing 2004;30(2):111-119
 • 28. Schwarz K, D 'arcy HJS, Gillespie B,Bobo J, Longeway M, Foxman B.Factors associated with weanig in the first 3 months postpartum. The Journal of Family Practice. 2002;51(5) :439-444
 • 29. Tekin N, Ekizler H, Engin F. Yenidoğan sağlığının postpartum depresyon ve emzirme tutumuna etkisinin incelenmesi. Hemşirelik Bülteni, 1996;10(39):15-25
 • 30. Erdemir F, Atalay M. Anne sütüyle beslenen ve beslenmeyen 0-24 aylık çocuklarda boy ve ağırlık dağılımları. 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 1990:171-177, İzmir
 • 31. Bodur S, Çetin S. Toplumda annelerin emzirme ve ek gıda tercihleri. 4. Ulusal Halk Sağlığı Kongre Kitabı, 1994:363, Didim
 • 32. Erdoğan S. İstanbul'un değişik bölgelerinde emzirme süresi, emzirmeyi engelleyen ve destekleyen faktörler ve ek besi seçimine ilişkin bir çalışma. 3 Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, 1992:344-350, Sivas
 • 33.FikreeFF,AHTS,DuracherJM,RahbarMH
 • Newborn care practices in low socioeconomic settlements of Karachi, Pakistan. Social Science & Medicine, 2005;60(5):911-921
 • 34. Beşer A. Trabzon 4 nolu sağlık ocağında 0- 1 yaşındaki bebek beslenmesinin ilk altı ayında anne sütü vermeyi etkileyen faktörler ve anne sütü alan almayan bebeklerin büyüme ve gelişmelerinin karşılaştırılması. 4. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özet Kitapçığı, ^ 1995:32, Ankara
 • 35. Fomon SJ. Assesment of growth of formula- fed infants: evolutionary considerations
 • Pediatrics, 2004; 113(2):389-393.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Feride YİĞİT Bu kişi benim


Hediye ARSLAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2008
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 39, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236915, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2008}, volume = {39}, pages = {77 - 84}, doi = {10.16948/zktb.08561}, title = {Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat}, key = {cite}, author = {Yiğit, Feride and Arslan, Hediye} }
APA Yiğit, F. & Arslan, H. (2008). Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 39 (2) , 77-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22066/236915
MLA Yiğit, F. , Arslan, H. "Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 39 (2008 ): 77-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22066/236915>
Chicago Yiğit, F. , Arslan, H. "Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 39 (2008 ): 77-84
RIS TY - JOUR T1 - Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat AU - Feride Yiğit , Hediye Arslan Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 84 VL - 39 IS - 2 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat %A Feride Yiğit , Hediye Arslan %T Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat %D 2008 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 39 %N 2 %R %U
ISNAD Yiğit, Feride , Arslan, Hediye . "Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 39 / 2 (Mart 2008): 77-84 .
AMA Yiğit F. , Arslan H. Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2008; 39(2): 77-84.
Vancouver Yiğit F. , Arslan H. Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2008; 39(2): 77-84.
IEEE F. Yiğit ve H. Arslan , "Bebeğin aldığı anne sütü miktarının değerlendirilmesi için bir araç: imdat", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 39, sayı. 2, ss. 77-84, Mar. 2008, doi:10.16948/zktb.08561