Cilt: 39 Sayı: 2, 1.03.2008

Yıl: 2008

Makaleler

 

1. Cornelia de Lange sendromu ve anestezi: olgu sunumu

 

2. Oksiput posterior prezentasyonun obstetrik prognoz ve postpartum nörogelişimsel sürece etkisi

 

3. İdrar kaçıran hastalarda antikolinerjik tedavilerin etkinliği, hastaların uyumu ve takibi

 

4. Gebelikte adneksiyel kitleye yaklaşım: 27 olgunun analizi ve literatürün gözden geçirilmesi

 

5. Gebelikte diabetik ketoasidoz: olgu sunumu

 

6. Takayasu arteriti olan gebede spinal anestezi ile sezaryen seksiyo: olgu sunumu

 

7. Preterm ve term bebeklerdeki doğumdan sonraki ilk oksijen saturasyon düzeyleri (pilot çalışma)