PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The comparasion of Menopause Rating scale (MRS), Kupperman Index (KI) and Nottingham Health Profile (NHP) by means of reliability measures and responsiveness ındexes among menopausal women

Yıl 2008, Cilt 39, Sayı 1, 11 - 15, 01.02.2008

Öz

Objective: The aim of this study is to compare Menopause Rating Scale (MRS), Kupperman Index (KI) and Nottingham Health Profile (NHP) by means of Reliability Measures: Cronbach's a and Interclass correlation and Responsiveness Indexes: Effect size, Standardized response mean and Guyatts index among menopausal women. Materials and Methods: Sixty women who attended to this study in Zeynep-Kamil Women and Children Hospital, Istanbul, Turkey; had been randomly selected (aged 38-58) in 2005. They initially completed three questionnaires which were Menopause Rating Scale (MRS), Kupperman Index (KI) and Nottingham Health Profile (NHP). After 4 weeks later and using "tibolon " they fulfilled the questionnaires once again as a retest. Results: Sixty five % of these women had natural menopause and 35 % of them had surgical menopause. The age and the menopause age were found as 47,87±4,35 and 46,18^4,22 respectively. Responsiveness Indexes and Reliability Measures were calculated for three questionnaires: There was a significant difference (p

Kaynakça

 • 1. Heinemann L.AJ., DoMinh T., Strelow F., GerbschS., Schnitker J., Schneider HPG. The Menopause Rating Scale (MRS) as outcome measure for hormone treatment. A validation study. Health and Quality of Life Outcomes 2004, 2:67
 • 2. Heinemann L AJ., PotthoffP., Schneider H PG. International versions of the Menopause Rating Scale (MRS). Health and Quality of Life Outcomes 2003, 1:28
 • 3. Kazis, L.E., Anderson J.J., Meenan R.F. Effect size for interpreting changes in healthy status
 • Med Care, 1989; 24:7; 1370-1377
 • 4. Ron D. Hays, Responsiveness to Change and Minimally Important Difference: Presentation
 • 2003 March 3:122
 • 5. Schneider HP., Heinemann LA., Rosemeier HP., PotthoffP., Behre HM. The Menopause Rating Scale (MRS): Comparison with Kupperman index and quality-of-life scale SF- 36. Climacteric. 2000 Mar;3(l):50-8
 • 6. Suvanto-Luukkonen E., Koivunen R., Sundstrom H,Bloigu R., Karjalainen E., Haiva-Mallinen L., Tapanainen JS. Citalopram andfluoxetine in the treatment of postmenopausal symptoms: a prospective, randomized, 9-month, placebo- controlled, double-blind study. Menopause
 • January/February 2005 12(1).: 18-26.

Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması

Yıl 2008, Cilt 39, Sayı 1, 11 - 15, 01.02.2008

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği'ni (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği'ni (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili'ni (NSP) menopoz tanısı alan kadın hastalarda güvenirlilik ölçeklerinden: Cronbach a ve Sınıf-içi Korelasyon ve yanıtlama göstergelerinden: Etki büyüklüğü, standardize ortalama yanıt ve Guyatt yanıt istatistiği bakımından karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 2005 yılında Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 'nde yaşları 38-58 arasında olan ve rasgele seçilen 60 menopoz tanısı alan hasta ile gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta hastalar her 3 ölçeği (MSDÖ, KMÖ, NSP) doldurmuş ve 4 hafta sonra "tibolon" kullandıktan sonra bu 3 ölçeği bir kez daha yanıtlamışlardır. Bulgular: Hastaların %65 "i doğal menopozlu ve %35 "i cerrahi menopozlu hastalardı. Hastaların yaşına ve menopoz yaşlarına ait ortalama ve standart sapmaları sırasıyla 47,87 ± 4,35 ve 46,18±4,22 olarak bulunmuştur. Yanıtlama Göstergeleri ve Güvenirlilik Ölçümleri 3 ölçek için hesaplanmıştır: her 3 ölçekte de (MSDÖ, KMÖ, NSP) ilaç öncesi ve 4 hafta sonrası değerlendirmelerinde anlamlı bir fark bulunmuştur (p

Kaynakça

 • 1. Heinemann L.AJ., DoMinh T., Strelow F., GerbschS., Schnitker J., Schneider HPG. The Menopause Rating Scale (MRS) as outcome measure for hormone treatment. A validation study. Health and Quality of Life Outcomes 2004, 2:67
 • 2. Heinemann L AJ., PotthoffP., Schneider H PG. International versions of the Menopause Rating Scale (MRS). Health and Quality of Life Outcomes 2003, 1:28
 • 3. Kazis, L.E., Anderson J.J., Meenan R.F. Effect size for interpreting changes in healthy status
 • Med Care, 1989; 24:7; 1370-1377
 • 4. Ron D. Hays, Responsiveness to Change and Minimally Important Difference: Presentation
 • 2003 March 3:122
 • 5. Schneider HP., Heinemann LA., Rosemeier HP., PotthoffP., Behre HM. The Menopause Rating Scale (MRS): Comparison with Kupperman index and quality-of-life scale SF- 36. Climacteric. 2000 Mar;3(l):50-8
 • 6. Suvanto-Luukkonen E., Koivunen R., Sundstrom H,Bloigu R., Karjalainen E., Haiva-Mallinen L., Tapanainen JS. Citalopram andfluoxetine in the treatment of postmenopausal symptoms: a prospective, randomized, 9-month, placebo- controlled, double-blind study. Menopause
 • January/February 2005 12(1).: 18-26.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nural BEKİROĞLU Bu kişi benim


Ayşe GÜRBÜZ Bu kişi benim


Rana KONYALIOĞLU Bu kişi benim


Selçuk AYAS Bu kişi benim


Akif ALKAN Bu kişi benim


Sadiye EREN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2008
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 39, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236917, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2008}, volume = {39}, number = {1}, pages = {11 - 15}, doi = {10.16948/zktb.68842}, title = {Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Bekiroğlu, Nural and Gürbüz, Ayşe and Konyalıoğlu, Rana and Ayas, Selçuk and Alkan, Akif and Eren, Sadiye} }
APA Bekiroğlu, N. , Gürbüz, A. , Konyalıoğlu, R. , Ayas, S. , Alkan, A. & Eren, S. (2008). Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 39 (1) , 11-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22067/236917
MLA Bekiroğlu, N. , Gürbüz, A. , Konyalıoğlu, R. , Ayas, S. , Alkan, A. , Eren, S. "Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 39 (2008 ): 11-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22067/236917>
Chicago Bekiroğlu, N. , Gürbüz, A. , Konyalıoğlu, R. , Ayas, S. , Alkan, A. , Eren, S. "Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 39 (2008 ): 11-15
RIS TY - JOUR T1 - Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması AU - NuralBekiroğlu, AyşeGürbüz, RanaKonyalıoğlu, SelçukAyas, AkifAlkan, SadiyeEren Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 15 VL - 39 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması %A Nural Bekiroğlu , Ayşe Gürbüz , Rana Konyalıoğlu , Selçuk Ayas , Akif Alkan , Sadiye Eren %T Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması %D 2008 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 39 %N 1 %R %U
ISNAD Bekiroğlu, Nural , Gürbüz, Ayşe , Konyalıoğlu, Rana , Ayas, Selçuk , Alkan, Akif , Eren, Sadiye . "Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 39 / 1 (Şubat 2008): 11-15 .
AMA Bekiroğlu N. , Gürbüz A. , Konyalıoğlu R. , Ayas S. , Alkan A. , Eren S. Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2008; 39(1): 11-15.
Vancouver Bekiroğlu N. , Gürbüz A. , Konyalıoğlu R. , Ayas S. , Alkan A. , Eren S. Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2008; 39(1): 11-15.
IEEE N. Bekiroğlu , A. Gürbüz , R. Konyalıoğlu , S. Ayas , A. Alkan ve S. Eren , "Menopoz Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ), Kupperman Menopoz Ölçeği (KMÖ) ve Nothingam Sağlık Profili (NSP) ölçeklerinin güvenirlik ve yanıtlama etki büyüklüklerinin yeni menopozlu hastalarda karşılaştırılması", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 39, sayı. 1, ss. 11-15, Şub. 2008, doi:10.16948/zktb.68842