PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sexuality in postpartum women

Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 3, 125 - 130, 01.04.2009

Öz

Objective: The study was to determine the time of resumption of intercourse and sexual complaints in postpartum women. Material and Methods: This descriptive and cross-sectional study was performed on women who delivered in Istanbul Medical Faculty (n—105). The sampling consisted of in 35 postpartum women who agree to have home visits and volunteered to participate in the study. Women were interviewed at their homes in the third postpartum month. Besides a semi-structured form about their characteristics, and sexual complaints in the postpartum period, the cases were also asked to assess their own sexuality before pregnancy and postpartum stage. Data analysis was performed using SPSS Software. Results: The median time to resumption of intercourse after birth was 40th days. (X±sd = 46.10± 14.24, min 8- max 75 days). Four women still had not resumed intercourse in the third postpartum month. Fourteen of the women who resumed intercourse used contraceptive methods. Half of the women had menstruation. Compared to sexuality before pregnancy, sexual activity and satisfaction were decreased in the postpartum. The majority of the group reported more than one reason effecting sexuality during postpartum: Not alone with partner (n=34), unsufficient time and baby's sleeplessness (n=32), perineal discomfort and pain (n=30), fatigue, sexual reluctance (n—28), being too tired (n=27) and vaginal dryness (n=25). Conclusion: Postpartum return to sexual intercourse in the traditional 40 days is seen fit to rule. Postpartum period of social and family support is deemed to adversely affect sexual life. Providing counselling related with postpartum sexuality is important for women and partner in antenatal education.

Kaynakça

 • 1.La Marre AK, Paters on LQ, Gorzalka BB. Breastfeeding and postpartum maternal sexual functioning: A review. The Canadian Journal of Human Sexuality 2003; ' 12(3-4): 151-168
 • 2.Olsson A, Lundqvist M, Faxelid E, Nissen E. Women's thoughts about sexual life after childbirth: Focus group discussions with women after childbirth. Scand J Caring Sci 2005; 19:381-387
 • 3.Gökyıldız Ş. Postpartum dönemde cinsellik ve etkileyen faktörler. Androloji Bülteni 2004; 16: 75- 77
 • 4.Aslan G. Gebelerde cinsel yaşam ve cinsel sağlık. Androloji Bülteni 2005;23:359-361
 • 5.Kenny J A. Sexuality of pregnant and breastfeeding women. Arch Sex Behav 1973; 2:215-29 6.Von Sydov K. Sexuality during pregnancy and after childbirth: A meta-content analysis of 59 studies. Journal Psychosomatic Research 1999; 47(1): 27-49
 • 7.Arslan H. Postpartum disparoni gelişimini etkileyen faktörler ve koruyucu önlemler Androloji Bülteni 2004; 18: 266-267
 • 8.Falicov CJ. Sexual adjustment during first pregnancy and postpartum. AmJ. Obstet. Gynecol 1973; 117 (7): 991-1000
 • 9.Adinma J I. Sexual activity during and after pregnancy .Adv.Contracept. 1996 Mar: 12(1): 51-53
 • 10.Alder EM. Sexual behaviour inpregnancy, after childbirth and during breastfeeding. Bailleries Clin Obstet Gynaecol 1989; 3:805-821
 • 11.Grudzinskas U G,Atkinson L. Sexualfonction during puerperium. Archives of Sexual Behavior, 1984, 13 (1)
 • 12.Connolly A M, Thorp J, Pahel L. Effects of pregnancy and childbirth on postpartum sexual function: A longitudinal prospective study. Int Urogynecol J (2005) 16: 263-267. DOI 10.1007/s00192-005-1293-6 13.Rowland M, FoxcroftL, Hopman WM, Patel, R. Breastfeeding and sexuality immediately post partum. Canadian Family Physician ;51136 -1367
 • 14.Signorello L B, Harlow B L, Chekos A K, Repke J T. Postpartum sexual functioning and its relationship to perinea! trauma: A retrospective cohort study of primiparous women . Am J Obstet Gynecol. 2001, 184 (5): 881- 890 15.Robson K M, Brant H A Kumar R (1981). Maternal sexuality during first pregnancy and after childbirth. Br.J.Obstet Gynaecol, Sep 88 (9):882-889
 • 16.Reamy KJ, White SE. Sexuality in the puerperium: A review. Arch SexBehav 1987; 16(2): 165-186
 • 17.Avery MD, Duckett L, Frantzich CR: The experience of sexuality during breastfeeding among primiparous women. J Midwifery Womens Health 2000;45:227-36

Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam

Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 3, 125 - 130, 01.04.2009

Öz

Amaç: Çalışma, postpartum dönemindeki kadınların cinsel ilişkiye dönme zamanlarını ve cinsel yaşamı etkileyen faktörleri belirlemek üzere tanımlayıcı amaca yönelik kesitsel olarak planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın yapıldığı tarihlerde doğumlarını İstanbul 'da bir üniversitenin doğum kliniğinde yapan, çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 105 kadın evreninden postpartum üçüncü ayda ev ziyaretlerine uygun olan 35 lohusa örnekleme alınmıştır. Bilgilendirilmiş onamları alınan lohusalarla evlerinde görüşülmüştür. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda annelerin tanıtıcı özellikleri yanı sıra gebelik öncesi ve postpartum dönemlerinde cinsel yaşamlarına ilişkin kendi ifadelerine dayalı değerlendirmeleri ve yakınmaları incelenmiştir. Verilerin analizinde SPSS Software kullanılmıştır. Sonuçlar: Kadınların gebelik öncesi döneme kıyasla cinsel yaşamlarından memnuniyetleri azalmıştı. Doğum sonrası cinsel ilişkiye başlama median 40. gün (X±sd = 46.10± 14.24 (min 8-max 75. gün) idi. Dört kadın postpartum üçüncü ayda ayda henüz cinsel ilişkiye dönmemişti. Cinsel ilişkiye başlayan kadınların (n=31) 14'ü kontraseptif yöntem kullanmıştı. Kadınları yarısı adet görmeye başlamıştı. Kadınların postpartum dönemde cinsel yaşamı etkileyen nedenler olarak yalnız kalamama (n—34), zaman yetersizliği ve bebeğin uykusuzluğu (n=32), perineal ağrı ve rahatsızlık (n=30), isteksizlik (n=28), yorgunluk (n—27), vaginal kuruluk (n=25) belirtildi. Sonuç: Postpartum dönemde cinsel ilişkiye başlamada geleneksel 40 gün kuralına uyulduğu, postpartum dönemdeki sosyal ve ailevi desteğin cinsel yaşamı olumsuz etkilediği görülmektedir. Antenatal eğitimlerde gebe ve eşine postpartum cinsel yaşam ile ilgili danışmanlık sunmak önemlidir.

Kaynakça

 • 1.La Marre AK, Paters on LQ, Gorzalka BB. Breastfeeding and postpartum maternal sexual functioning: A review. The Canadian Journal of Human Sexuality 2003; ' 12(3-4): 151-168
 • 2.Olsson A, Lundqvist M, Faxelid E, Nissen E. Women's thoughts about sexual life after childbirth: Focus group discussions with women after childbirth. Scand J Caring Sci 2005; 19:381-387
 • 3.Gökyıldız Ş. Postpartum dönemde cinsellik ve etkileyen faktörler. Androloji Bülteni 2004; 16: 75- 77
 • 4.Aslan G. Gebelerde cinsel yaşam ve cinsel sağlık. Androloji Bülteni 2005;23:359-361
 • 5.Kenny J A. Sexuality of pregnant and breastfeeding women. Arch Sex Behav 1973; 2:215-29 6.Von Sydov K. Sexuality during pregnancy and after childbirth: A meta-content analysis of 59 studies. Journal Psychosomatic Research 1999; 47(1): 27-49
 • 7.Arslan H. Postpartum disparoni gelişimini etkileyen faktörler ve koruyucu önlemler Androloji Bülteni 2004; 18: 266-267
 • 8.Falicov CJ. Sexual adjustment during first pregnancy and postpartum. AmJ. Obstet. Gynecol 1973; 117 (7): 991-1000
 • 9.Adinma J I. Sexual activity during and after pregnancy .Adv.Contracept. 1996 Mar: 12(1): 51-53
 • 10.Alder EM. Sexual behaviour inpregnancy, after childbirth and during breastfeeding. Bailleries Clin Obstet Gynaecol 1989; 3:805-821
 • 11.Grudzinskas U G,Atkinson L. Sexualfonction during puerperium. Archives of Sexual Behavior, 1984, 13 (1)
 • 12.Connolly A M, Thorp J, Pahel L. Effects of pregnancy and childbirth on postpartum sexual function: A longitudinal prospective study. Int Urogynecol J (2005) 16: 263-267. DOI 10.1007/s00192-005-1293-6 13.Rowland M, FoxcroftL, Hopman WM, Patel, R. Breastfeeding and sexuality immediately post partum. Canadian Family Physician ;51136 -1367
 • 14.Signorello L B, Harlow B L, Chekos A K, Repke J T. Postpartum sexual functioning and its relationship to perinea! trauma: A retrospective cohort study of primiparous women . Am J Obstet Gynecol. 2001, 184 (5): 881- 890 15.Robson K M, Brant H A Kumar R (1981). Maternal sexuality during first pregnancy and after childbirth. Br.J.Obstet Gynaecol, Sep 88 (9):882-889
 • 16.Reamy KJ, White SE. Sexuality in the puerperium: A review. Arch SexBehav 1987; 16(2): 165-186
 • 17.Avery MD, Duckett L, Frantzich CR: The experience of sexuality during breastfeeding among primiparous women. J Midwifery Womens Health 2000;45:227-36

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nevin ŞAHİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236950, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2009}, volume = {40}, number = {3}, pages = {125 - 130}, doi = {10.16948/zktb.57924}, title = {Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam}, key = {cite}, author = {Şahin, Nevin} }
APA Şahin, N. (2009). Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 40 (3) , 125-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22070/236950
MLA Şahin, N. "Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 125-130 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22070/236950>
Chicago Şahin, N. "Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 125-130
RIS TY - JOUR T1 - Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam AU - NevinŞahin Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 130 VL - 40 IS - 3 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam %A Nevin Şahin %T Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam %D 2009 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 40 %N 3 %R %U
ISNAD Şahin, Nevin . "Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 / 3 (Nisan 2009): 125-130 .
AMA Şahin N. Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(3): 125-130.
Vancouver Şahin N. Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(3): 125-130.
IEEE N. Şahin , "Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 40, sayı. 3, ss. 125-130, Nis. 2009, doi:10.16948/zktb.57924