PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Caesarean section ratios and demographic properties of pregnants Agri city

Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 3, 131 - 134, 01.04.2009

Öz

Objective: We searched the registrations of vaginal deliveries and caesarean sections in our hospital for the last 6 months. We aimed to examine the influence of the family trends to the daily practice of doctors according to the birth registrations in this study. Material and Methods: The birth registrations between 01 June 2008 to 01 December 2008 in The Ministry of Health of Agri Maternity and Children Hospital were searched, retrospectively. The singular pregnancies who had delivered after 34 weeks of pregnancy were included the study. Also the patients who had additional systemic disease (diabetes, hypertension, guatr, asthma etc.) and previous surgery were included the study. Findings: There were 3092 births in our hospital in the six months period. There were 2672 normal spontaneous vaginal deliveries and 420 caesarean sections in our hospital. The ratio of caesarean is %13.5, From the 420 patients who had delivered by caesarean section, the 143 ones (% 34) were because of fetal distress, the 104 ones (% 25) were because of repeated caesarean section, the 88 ones (% 21) were because of cephalo-pelvic disproportion, 56 ones (% 13) were because of not to advanced travay and other 29 patients (% 7) were because of other causes (e.g. placenta previa, ablatio placenta, breech presentation and desiring caesarean section method) had been operated. The mean mother age was 27,56 ± 6,047 (minimum=16, maximum=42) and the mean gravida value was 3,4 ± 2,74 (minimum= 1, maximum-12 ). The mean parity value was 2.67 ± 2.34 (minimum = 0, maximum = 11), the mean gestational age was 38.3 ± 2.03 (minimum = 34 week, maximum =42 week) and the mean birth weight was 3192 gr ± 477.07 gr (minimum^ 2100 gr , maximum = 4400 gr) respectively. Discussion: Agri city is cited in East Anatolian Region and is one of the most underdeveloped cites of Turkey. Implementing demographic policies, socioeconomic level ,common education level influence the reproductivity.Caeserean section rates are very low in Agri. However, culture and prosperity level is high in Western cities and caeserean rates rise up to 70 %. There are many causes. The responsibility of the doctors is very important to decrease the cesarean rates. The doctors should inform the patients, examine all patients according to the obstetric aspect and prefer the normal spontaneous vaginal delivery.

Kaynakça

 • 1.Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2003). Hacettepe Üniversitesi IPS ve Makro international İne, Ankara 2.BayhanG, YalınkayaA, Yayla M ve arkadaşları: Kliniğimizde 1995-1999 Yılları arasında yapılan sezaryenlerin ve sezaryen esnasında yapılan diğer operasyonların değerlendirilmesi. Klinik Bilimler ve Doktor 2000; 6(2): 249- 251
 • 3.Gül A, Şimşek Y: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1996-1998 yılları arasında sezaryen oranı ve endikasyonları. Perinatoloji Dergisi 1998; 6(1-2):10-12
 • 4.Yumru E, Davas İ, Baksu B, ve arkadaşları: 1995-1999 yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000; 8 (3) : 94-98
 • 5.Ataç A., Güven T, GülsoyR., Sezaryen Reddine Etik Açıdan Bakış. Türkiye Klinikleri J Med.Ethics 2004; 12:270-3
 • 6.Önderoğlu L, Deren Ö, Ayhan A, Gürgan T. Vaginal doğum mu? Sezaryen mi? Hacettepe Tıp Dergisi 1999; 30:61- 7: Bayhan G, YalınkayaA, Yayla M, Yalınkaya Ö, Erden AC. Kliniğimizde 1995-1999 Yılları arasında yapılan sezaryenlerin ve sezaryen esnasında yapılan diğer Operasyonların değerlendirilmesi. Medikal Network Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi 2000;6:249-51
 • 8.Yumru E, Davas İ, Baksu B, Altıntaş A, Altın A, Mert M. 1995- 1999 yılları arasında Sezaryen operasyonları endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000;8:94-8

Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler

Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 3, 131 - 134, 01.04.2009

Öz

Amaç: Biz bu çalışmada doğum kayıtları doğrultusunda, altı ay içerisinde normal doğum ve sezaryen olan hastaların demografik bilgilerini inceledik ve ailelerin eğilimlerinin doktorların günlük pratiğine etkilerini incelemeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 01 Haziran 2008 — 01 Aralık 2008 tarihleri arasında gerçekleşen doğumların kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya 34 hafta ve üzerinde doğumla sonuçlanmış tekil gebelikler alındı. Aynı zamanda eksistemik hastalık (diabet, hipertansiyon, guatr, astım vb) ve daha önce geçirilmiş cerrahi öyküsü tespit edilen hastalar da çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Hastanemizde 6 aylık dönem içerisinde 3092 doğum gerçekleşmiştir. Kliniğimizde 2672 normal spontan vajinal doğum, 420 sezaryen ile doğum gerçekleştirilmiştir. Sezaryen ile doğum oranı %13.5'tir. Sezaryen ile doğum yapan 420 hastadan 143 (%34) hasta fetal distress nedeniyle, 104 (%25) hasta mükerrer sezaryen nedeniyle, 88 (%21) hasta baş-pelvis uygunsuzluğu nedeniyle, 56 (%13) hasta ilerlemeyen travay nedeniyle , kalan 29 (%7) hasta ise plasentaprevia, ablatio plasenta, makatprezentasyonu, gebenin sezaryen doğum yöntemini istemesi gibi diğer nedenlerden dolayı operasyona alınmıştır. Ortalama anne yaşı 27.56 ± 6.047 (minimum =16, maksimum = 42), ortalama gravida değeri 3.4 ± 2.74 (minimum =1, maksimum =12) olarak saptandı. Çalışmaya katılan hastaların ortalama parite değeri 2.67 ± 2.34 (minimum = O, maksimum = 11), ortalama doğum haftası 38.3 ± 2.03 (minimum = 34 hafta, maksimum =42 hafta), ortalama doğum ağırlığı 3192 gr ± 477.07 gram (minimum= 2100, maksimum = 4400) olarak saptandı. Tartışma: Ağrı ili Doğu Anadolu bölgesinde yer alıp, bölgenin ve ülkenin sosyoekonomik açıdan en az gelişmiş yerlerinden biridir.Bölgenin sosyoekonomik seviyesi, genel eğitim durumu gibi sebepler ile izlenen nüfus politikalarının doğurganlık üzerine önemli etkileri mevcuttur.İlimizde sezaryen oranları çok düşüktür. Oysa kültür ve refah seviyesinin yüksek olduğu Batı illerinde sezaryen oranları %70'e kadar yükselmektedir. Bunun birçok sebebi vardır.Sezaryen oranlarının azalabilmesi için hekimlere büyük sorumluluk düşmektedir.Hekimler hastaları iyi bir şekilde bilgilendirmeli, kendileri de her hastayı iyi bir obstetrik değerlendirmeden geçirerek, uygun olan hastalarda öncelikli olarak normal spontan doğumu tercih etmelidir.

Kaynakça

 • 1.Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA-2003). Hacettepe Üniversitesi IPS ve Makro international İne, Ankara 2.BayhanG, YalınkayaA, Yayla M ve arkadaşları: Kliniğimizde 1995-1999 Yılları arasında yapılan sezaryenlerin ve sezaryen esnasında yapılan diğer operasyonların değerlendirilmesi. Klinik Bilimler ve Doktor 2000; 6(2): 249- 251
 • 3.Gül A, Şimşek Y: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde 1996-1998 yılları arasında sezaryen oranı ve endikasyonları. Perinatoloji Dergisi 1998; 6(1-2):10-12
 • 4.Yumru E, Davas İ, Baksu B, ve arkadaşları: 1995-1999 yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000; 8 (3) : 94-98
 • 5.Ataç A., Güven T, GülsoyR., Sezaryen Reddine Etik Açıdan Bakış. Türkiye Klinikleri J Med.Ethics 2004; 12:270-3
 • 6.Önderoğlu L, Deren Ö, Ayhan A, Gürgan T. Vaginal doğum mu? Sezaryen mi? Hacettepe Tıp Dergisi 1999; 30:61- 7: Bayhan G, YalınkayaA, Yayla M, Yalınkaya Ö, Erden AC. Kliniğimizde 1995-1999 Yılları arasında yapılan sezaryenlerin ve sezaryen esnasında yapılan diğer Operasyonların değerlendirilmesi. Medikal Network Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi 2000;6:249-51
 • 8.Yumru E, Davas İ, Baksu B, Altıntaş A, Altın A, Mert M. 1995- 1999 yılları arasında Sezaryen operasyonları endikasyonları ve oranları. Perinatoloji Dergisi 2000;8:94-8

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa KARA Bu kişi benim


Şenol ŞENTÜRK Bu kişi benim


Ercan YILMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236951, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2009}, volume = {40}, number = {3}, pages = {131 - 134}, doi = {10.16948/zktb.83446}, title = {Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler}, key = {cite}, author = {Kara, Mustafa and Şentürk, Şenol and Yılmaz, Ercan} }
APA Kara, M. , Şentürk, Ş. & Yılmaz, E. (2009). Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 40 (3) , 131-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22070/236951
MLA Kara, M. , Şentürk, Ş. , Yılmaz, E. "Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 131-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22070/236951>
Chicago Kara, M. , Şentürk, Ş. , Yılmaz, E. "Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 131-134
RIS TY - JOUR T1 - Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler AU - MustafaKara, ŞenolŞentürk, ErcanYılmaz Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 134 VL - 40 IS - 3 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler %A Mustafa Kara , Şenol Şentürk , Ercan Yılmaz %T Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler %D 2009 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 40 %N 3 %R %U
ISNAD Kara, Mustafa , Şentürk, Şenol , Yılmaz, Ercan . "Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 / 3 (Nisan 2009): 131-134 .
AMA Kara M. , Şentürk Ş. , Yılmaz E. Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(3): 131-134.
Vancouver Kara M. , Şentürk Ş. , Yılmaz E. Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(3): 131-134.
IEEE M. Kara , Ş. Şentürk ve E. Yılmaz , "Ağrı ilinde gebelerdeki sezaryan oranları ve demografik özellikler", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 40, sayı. 3, ss. 131-134, Nis. 2009, doi:10.16948/zktb.83446