PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Epidemiology and preventive measurements of sharps injuries in a state hospital during the last three years

Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 1, 11 - 15, 01.02.2009

Öz

Aim: To determine epidemiology and efficacy of the preventive measurement of sharps injuries in one special branch education and research hospital during the last three years. Material and method: This retrospective study is carried out by reviewing the medical records of medical staffs working in one special branch education and research hospital between 2006 and 2008. Chi-squared and percentage distribution were used to evaluate the datas. Findings: The distribution of duties of medical staff that included and had sharp injuries; Cleaners were the first one with 71,9 % and nurses were the second with 22,8 %. When the ways of having shary injury were evaluated the most common one was at the time of' 'picking up wastes'' in each of three years with 59,6 %. The study showed that 59,6 % of the medical staff who had sharp injury used preventive barrier at the time of injury, 43,0 % of them were vaccinated against Hepatitis B and 77,2 % of them had an education about sharp injury. Although there has been an important decrease in sharp injury incidence in our hospital since beginning of taking preventive measurements in 2006. But the difference among those years (2006, 2007 and 2008) were not statistically different (p>0,05).

Kaynakça

 • 1-Akbulut A. (2004), "Sağlık Personelinde înfeksiyon Riski ve Korunma Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar" , Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Cilt 8, sayfa 9-12
 • 2-Akova M. (1997), "Sağlık Personeline Kan Yoluyla Bulaşan înfeksiyon Hastalıkları ve Korunmak İçin Alınacak Önlemler", Hastane 3-Aiken LH, Sloane DM., Klocinski JL. (1997), "Hospital Nurses' Occupational Exposure To Blood: Prospective, Retrospective, And Institutional Reports ", Am JPublic Health, Vol. No 7, pp. 87-103
 • 4-Atalay M., UzmanselD., Taşdemir A., Topaloğlu C,Güzel H, İbrahim YenerHİ, Ergül O. (2005), "Bir Üniversite Hastanesi Sağlık Personelinde Kesici Delici Yaralanma Epidemiyolojisi Ve Korunmaya Yönelik Tutum Ve Davranışlar", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 4, sayfa 22
 • 5-Centers For Disease Control And Prevention (2004), Workbook For Designing, implementing, And Evaluating A Sharps injury Prevention Program
 • 6-Centers For Disease Control And Prevention (1998), Recommendations For Prevention And Control Of Hepatitis C Virus (HCV, (RR-19):l-39
 • 7-Chhokara R, Engsta C, Millera A, Robinsona D,Tatea RB, Yassia A (2005), "The Three-Year Economic Benefits Of A Ceiling Lift intervention Aimed To Reduce Healthcare Worker injuries", Applied Ergonomics, Vol. 36, pp. 223-229
 • 8-Dokuzoğuz B. (1999), "Kontamine Kesici Ve Delici Tıbbi Aletlerle Bulaşan İnfeksiyonlar ve Önlemler", Hastane İnfeksiyonları Dergisi; Cilt 3, sayfa 9
 • 9-Epınet (1999), Exposure Prevention information Network Data Reports, University Of Virginia
 • 10-Erol S., Özkurt Z., Ertek M., Kadanah A., Taşyaran A. (2005), "Sağlık Çalışanlarında Kan Ve Vücut Sıvılarıyla Olan Mesleki Temaslar", Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Cilt 9, sayfa 6
 • 11-Heptonstall J., Turnbull S., Henderson D., Morgan D., HarlingK, Scott G (1999), "Sharps injury! A Review Of Controversial Areas İn The Management Of Sharps Accidents ", JHosp Infect, Vol. 43, pp. 23
 • 12-Holden C. (2005), "Privatization And Trade İn Health Services: A Review Of The Evidence ", International Journal Of Health Services, Vol. 35, pp. 675-689
 • 13-Moloughney BW. (2001), "Transmission And Postexposure Management OfBloodborne Virus infections İn The Health Care Setting", Where Are We Now?, Vol. 165 pp. 51
 • 14-NIOSHALERT (1999), Preventing Needlestick injuries İn Health Care Settings, NIOSH, Publication No: 108
 • 15-Özen M., Özen N.M., Kayabaş Ü, Köroğlu M., Topaloğlu B. (2006), "Biyokimya Laboratuarı Personelinin İş Kazaları Hakkındaki Bilgi ve Tutumları", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, sayfa 87-90
 • 16-Patterson JM., Novak CB., Mackinnon SE., Ellis RA. (2003), "Needlestick injuries Among Medical Students", Am J Infect Control, Vol. 31, sayfa 30
 • 17-Smith DR., Leggat PA. (2005), "Needlestick And Sharps injuries Among Australian MedicalStudents", JUOEH, Vol 27, pp. 42
 • 18-Shiao JS, Mclaws ML., Huang KY, Guo YL. (2002), "Student Nurses İn Taiwan At High Risk For Needlestick injuries ", Ann Epidemiol, Vol. 12, pp. 197-201
 • 19-Waterman J., Jankowski R., Madan I. (1994), "Under-Reporting Of Needlestick injuries By

Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler

Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 1, 11 - 15, 01.02.2009

Öz

Amaç: Bu çalışma, bir özel dal eğitim ve araştırma hastanesinde 3 yıl içinde görülen kesici-delici yaralanmalarının epidemiyolojisini ve korunmaya yönelik önlemlerin etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: 2006-2008 yılları arasında hastanemizde sağlık personellerinde meydana gelen kesici-delici alet yaralanmalarına ait kayıtlardan retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler yüzdelik hesaplama ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma grubunda yer alan ve yaralanmaya maruz kalan sağlık personellerinin görev dağılım sıralamasına baktığımızda; %71.9 oranıyla temizlik personellerinin ilk sırada ve %22.8 oranıyla hemşirelerin ikinci sırada yer aldığı belirlenmiştir. Çalışmamızda perkütan yaralanma şekilleri incelendiğinde %59.6 oranıyla atıkların toplanması sırasında yaralanma şekli her üç yılda da ilk sırada yer almıştır. Araştırmamızda kesici-delici alet yaralanması olan sağlık personellerinin, % 59.6 sının yaralanma sırasında koruyucu bariyer kullandığı, %43.9'ünün önceden HBV aşısı yaptırdığı ve %77.2'sinin yaralanmalara yönelik önceden eğitim aldığı tespit edilmiştir. 2006yılından itibaren hastanemizde gerçekleştirilen yaralanmaları önlemeye yönelik uygulamalar sonrasında yaralanma oranlarında azalmalar dikkati çekse de yaralanma oranları arasındaki fark istatitiksel olarak anlamlı bulunamamıştır (P>0.05).

Kaynakça

 • 1-Akbulut A. (2004), "Sağlık Personelinde înfeksiyon Riski ve Korunma Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar" , Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Cilt 8, sayfa 9-12
 • 2-Akova M. (1997), "Sağlık Personeline Kan Yoluyla Bulaşan înfeksiyon Hastalıkları ve Korunmak İçin Alınacak Önlemler", Hastane 3-Aiken LH, Sloane DM., Klocinski JL. (1997), "Hospital Nurses' Occupational Exposure To Blood: Prospective, Retrospective, And Institutional Reports ", Am JPublic Health, Vol. No 7, pp. 87-103
 • 4-Atalay M., UzmanselD., Taşdemir A., Topaloğlu C,Güzel H, İbrahim YenerHİ, Ergül O. (2005), "Bir Üniversite Hastanesi Sağlık Personelinde Kesici Delici Yaralanma Epidemiyolojisi Ve Korunmaya Yönelik Tutum Ve Davranışlar", Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt 4, sayfa 22
 • 5-Centers For Disease Control And Prevention (2004), Workbook For Designing, implementing, And Evaluating A Sharps injury Prevention Program
 • 6-Centers For Disease Control And Prevention (1998), Recommendations For Prevention And Control Of Hepatitis C Virus (HCV, (RR-19):l-39
 • 7-Chhokara R, Engsta C, Millera A, Robinsona D,Tatea RB, Yassia A (2005), "The Three-Year Economic Benefits Of A Ceiling Lift intervention Aimed To Reduce Healthcare Worker injuries", Applied Ergonomics, Vol. 36, pp. 223-229
 • 8-Dokuzoğuz B. (1999), "Kontamine Kesici Ve Delici Tıbbi Aletlerle Bulaşan İnfeksiyonlar ve Önlemler", Hastane İnfeksiyonları Dergisi; Cilt 3, sayfa 9
 • 9-Epınet (1999), Exposure Prevention information Network Data Reports, University Of Virginia
 • 10-Erol S., Özkurt Z., Ertek M., Kadanah A., Taşyaran A. (2005), "Sağlık Çalışanlarında Kan Ve Vücut Sıvılarıyla Olan Mesleki Temaslar", Hastane İnfeksiyonları Dergisi, Cilt 9, sayfa 6
 • 11-Heptonstall J., Turnbull S., Henderson D., Morgan D., HarlingK, Scott G (1999), "Sharps injury! A Review Of Controversial Areas İn The Management Of Sharps Accidents ", JHosp Infect, Vol. 43, pp. 23
 • 12-Holden C. (2005), "Privatization And Trade İn Health Services: A Review Of The Evidence ", International Journal Of Health Services, Vol. 35, pp. 675-689
 • 13-Moloughney BW. (2001), "Transmission And Postexposure Management OfBloodborne Virus infections İn The Health Care Setting", Where Are We Now?, Vol. 165 pp. 51
 • 14-NIOSHALERT (1999), Preventing Needlestick injuries İn Health Care Settings, NIOSH, Publication No: 108
 • 15-Özen M., Özen N.M., Kayabaş Ü, Köroğlu M., Topaloğlu B. (2006), "Biyokimya Laboratuarı Personelinin İş Kazaları Hakkındaki Bilgi ve Tutumları", İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt 13, sayfa 87-90
 • 16-Patterson JM., Novak CB., Mackinnon SE., Ellis RA. (2003), "Needlestick injuries Among Medical Students", Am J Infect Control, Vol. 31, sayfa 30
 • 17-Smith DR., Leggat PA. (2005), "Needlestick And Sharps injuries Among Australian MedicalStudents", JUOEH, Vol 27, pp. 42
 • 18-Shiao JS, Mclaws ML., Huang KY, Guo YL. (2002), "Student Nurses İn Taiwan At High Risk For Needlestick injuries ", Ann Epidemiol, Vol. 12, pp. 197-201
 • 19-Waterman J., Jankowski R., Madan I. (1994), "Under-Reporting Of Needlestick injuries By

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yeliz Doğan MERİH Bu kişi benim


Meryem Yaşar KOCABEY Bu kişi benim


Fatma ÇIRPI Bu kişi benim


Zühal BOLCA Bu kişi benim


Ayşenur Cerrah CELAYİR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236958, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2009}, volume = {40}, number = {1}, pages = {11 - 15}, doi = {10.16948/zktb.34381}, title = {Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler}, key = {cite}, author = {Merih, Yeliz Doğan and Kocabey, Meryem Yaşar and Çırpı, Fatma and Bolca, Zühal and Celayir, Ayşenur Cerrah} }
APA Merih, Y. D. , Kocabey, M. Y. , Çırpı, F. , Bolca, Z. & Celayir, A. C. (2009). Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 40 (1) , 11-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22071/236958
MLA Merih, Y. D. , Kocabey, M. Y. , Çırpı, F. , Bolca, Z. , Celayir, A. C. "Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 11-15 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22071/236958>
Chicago Merih, Y. D. , Kocabey, M. Y. , Çırpı, F. , Bolca, Z. , Celayir, A. C. "Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 11-15
RIS TY - JOUR T1 - Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler AU - Yeliz DoğanMerih, Meryem YaşarKocabey, FatmaÇırpı, ZühalBolca, Ayşenur CerrahCelayir Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 15 VL - 40 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler %A Yeliz Doğan Merih , Meryem Yaşar Kocabey , Fatma Çırpı , Zühal Bolca , Ayşenur Cerrah Celayir %T Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler %D 2009 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 40 %N 1 %R %U
ISNAD Merih, Yeliz Doğan , Kocabey, Meryem Yaşar , Çırpı, Fatma , Bolca, Zühal , Celayir, Ayşenur Cerrah . "Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 / 1 (Şubat 2009): 11-15 .
AMA Merih Y. D. , Kocabey M. Y. , Çırpı F. , Bolca Z. , Celayir A. C. Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(1): 11-15.
Vancouver Merih Y. D. , Kocabey M. Y. , Çırpı F. , Bolca Z. , Celayir A. C. Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(1): 11-15.
IEEE Y. D. Merih , M. Y. Kocabey , F. Çırpı , Z. Bolca ve A. C. Celayir , "Bir devlet hastanesinde 3 yıl içerisinde görülen kesici-delici alet yaralanmalarının epidemiyolojisi ve korunmaya yönelik önlemler", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 40, sayı. 1, ss. 11-15, Şub. 2009, doi:10.16948/zktb.34381