Cilt: 40 - Sayı: 1, 1.02.2009

Yıl: 2009

Makaleler

3. Ertapenem: Komplike üriner sistem enfeksiyonları için yeni bir antibiyotik seçeneği

4. Pelvik ektopik böbrek: Vaka sunumu

6. Bir yaş altı çocuklarda rotavirüs gastroenteriti

7. Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi