PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Newborn's light treatment: Phototherapy

Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 1, 37 - 41, 01.02.2009

Öz

Neonatal jaundice results from some changes in bilirubin metabolism and increase in bilirubin production. Hyperbilirubinemia occurs in 80% of preterm neonatals and 40-60% of term neonatals. Hyperbilirubinemia is treated by using the phototherapy and in severe cases via blood transfusions. The history of phototherapy dates back to the summer of 1956 by Miss J. Ward who worked as a charge nurse at Rochford General Hospital Premature Service in Essex, England. Although the phototherapy has been a widespread therapy for 50 years and it has perceived as a safe therapeutic modality, several side effects might occur due to phototherapy such as retinal damage, dehydration and diarrhea, bronze baby syndrome, rash, thrombocytopenia, hypocalcemia, and patent duktus arteriosus, hyperthermia/'hypothermia, and cardiopulmonary effects. Th efficient nursing care increases the efficacy of the phototherapy and decreases the complications of the treatment. The nurses are responsible for maintaining efficient lightening, providing exposure of all body parts to the phototherapy lights, maintaining sufficient hydration, providing care and protecting the eyes from exposure to the phototherapy lights, monitoring the body temperature and keeping communication between the family and the child. The health care personnel have vital roles in diagnosis process and management of jaundice and in prevention of visual and hearing disorders, and cerebral damages.

Kaynakça

 • 1.Alpay F, Yenidoğan Sanlığı Yıl: 2004/Cilt: 2 / Sayı: 7 Türkiye Klinikleri J Pediatr Özel 2;689-697 2.Madan A, Phototherapy: Old questions, new answers, Ada Paediatrica, Volume 94, Number 10, October 2005, pp 1360-1362 (3) 3.Truman P. Jaundice in the preterm infant. 2006Jun;18(5):20-2
 • 4.Cohen SM. Jaundice in the full-term newborn. 2006 May-Jun;32(3):202-8
 • 5.Yurdakök M. Hiperbilirubinemide ışık ve ilaç tedavisi. Katkı Pediatri Dergisi. Ankara 1995 (5); 725-733
 • 6.MacMahon JR, Stevenson DK, O ski FA. Management of Neonatal Hyperbilirubinemia. in Taeusch HW, BallardRA. Avery s Diseases of the Newborn 7th ed. USA; W.B Saunders Company 1998; 87:1039-1040
 • 7.Stokowski LA. Fundamentals of phototherapy for neonatal jaundice. 2006 Dec;6(6):303-12
 • 8.Scheidt PC, GraubardBI, Nelson KB ve ark. 1991 Intelligance at six years in relation to neonatal bilirubin level: follow —up of the National Institute of Child Health and Human Development Clinical Trial of Phototheraphy. Pediatrics 87: 797-805
 • 9.Seidman DS, Paz I, Stevanson DK, Laor A, Danon YL, Gale R. 1994 Effects of phototheraphy for neonatal jaundice on cognitive performance. Journal ofPerinatology 14: 23-28
 • 10.IvesNK. Neonatal jaundice. Gastroenterology. In Rennie JM, Roberton NRC. Textbook of Neonatalogy. 3rded. China; Churchill Livingstone 1999; 31: 726-727
 • 11.Halomek LP, Stevenson DK. Neonatal Jaundice and Liver Disease. In Fanaroff AA, Martin RJ. Neonatal-Perinatal Medicine Vol 2. Disease of the fetus and infant 6th ed. St. Louis, USA; Mosby 1997;45:1365-1369
 • 12.S Djokomuljanto, B S Quah, Y Surini, R Noraida, N Z N Ismail, T W R Hansen, H Van Rostenberghe., Efficacy of phototherapy for neonatal jaundice is increased by the use of low-cost white reflecting curtains.,Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91:F439-F442
 • 13.Dağoğlu T, Ovalı F. İndirekt hiperbilirubinemi. Dağoğlu T. Neonataloji.İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. 2000(50); 453-455
 • 14.Pezzati M, Fusi F, Dani C, Piva D, Bertini G ,Rubaltelli FF. Changes in skin temperature of hyperbilirubinemic newborns under phototherapy: conventional versus fiberoptic device. 2002 Nov; 19(8) :439-44
 • 15.Tan KL . Comparison of the efficacy of fiberoptic and conventional phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia
 • 16.American Academy of Pediatrics, Subcommittee on Hyperbilirubinemia
 • Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics. 2004;114:297-316 17.Dicken P, Grant LJ, Jones S. An evaluation of the characteristics and performance of neonatal phototherapy equipment. Physiol Meas. 2000 Nov; 21(4): 493-503
 • 18.Ebbesen F, Madsen P, Stovring S, Hundborg H, Agati G., Therapeutic effect of turquoise versus blue light with equal irradiance inpreterm infants with jaundice, Ada Paediatrica 2007 96, pp. 837-841 19.Savaşer S., Yenidoğamn Kan Hastalıkları ed. Dağoğlu , Görak G,Temel Neonatoloji ve Hemşirelik îlkeleri.Nobel Tıp Kitabevi, 1.Basım, 2002, sy: 590-692 20.Grunhagen DJ, de Boer MG, de Beaufort AJ, Walther FJ. Trans epidermal water loss during halogen spotlight phototherapy inpreterm infants. Pediatr Res. 2002 Mar;51(3): 402-5
 • 21.Küçükhödük Ş. Hiperbilirubinemi. Yenidoğan ve Hastalıkları. Ankara. 1994; 409-10
 • 22.Jackson CL, Tudehope D, Willis L, Law T, VenzJ. Home phototherapy for neonatal jaundice-technology and teamwork meeting consumer and service need. Aust Health Rev. 2000; 23(2): 162-8
 • 23.Neyzi O, Ertuğrul T, pediatri 1-2 cilt Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul. 2002; 418-419 24.Behrman RE, Kliegman RM, ed. Tuzcu M, Nelson Essentials of Pediatrics, Tavas Matbaacılık, 4. Basım, 2003 sy: 229 25.Boo NY, Lee HT Randomsed controlled trial of oral versus intravenous fluid supplementation on serum bilirubin level during phototherapy of term infants with severe hyperbilirubinaemia. J Paediatr Child Health 2002 Dec; 38(6): 625 26.Boo N Y, Chew E L.,A randomised control trial of clingfilm for prevention of hypothermia in term infants during phototherapy. Singapore MedJ2006; 47(9) : 757 27.Bader D, Kugelman A , Blum DE, Riskin A, Tirosh E. Effect of phototherapy on cardiorespiratory activity during sleep in neonates with physiologic jaundice. 2006 Jan;8(l):12-6
 • 28.. Is my baby yellow? 2006 Autumn;(79):20

Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi

Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 1, 37 - 41, 01.02.2009

Öz

Yenidoğan sarılıkları bilirubin metabolizmasında ortaya çıkan bazı değişiklikler ve bilirubin yapımında artma sonucunda meydana gelmektedir. Preterm yenidoğanların %80 'inde, term yeni doğanlarında % 40-60'ında hiperbilirubinemi gelişmektedir. Hiperbilirubinemi genellikle fototerapi ve şiddetli ya da inatçı vakalarda kan transfüzyonu ile tedavi edilmektedir. Fototerapinin tarihi, 1956 yılının bir yaz günü İngiltere 'nin Essex şehrindeki Rochford General Hospital'da Prematüre Servisi'nin sorumlu hemşiresi Miss J. Ward ile başlamaktadır. Fototerapi 50 yıldır yaygın olarak kullanılmakta ve genellikle güvenilir olduğu düşünülmekle beraber retinal dejenerasyon, dehidratasyon ve ishal, bronz bebek sendromu, deri döküntüsü, trombositopeni, hipokalsemi ve patent duktus arteriozus (PDA), hipertermi/hipotermi, kardiyorespiratuar etki gibi bazı yan etkileri de bulunmaktadır. Etkili hemşirelik bakımı ile fototerapinin etkisi artırılmakta ve komplikasyanlar en az düzeye indirilmektedir. Bakım sorumlulukları, ışığın etkin aydınlatmasını, en fazla vücut yüzeyinin ışığa maruz kalmasını, gözün korunması ve bakımını, vücut ısısının dikkatli monitorize edilmesini, yeterli hidrasyonu sürdürmeyi, eliminasyonu ve aile-çocuk iletişimini sağlamayı içermektedir. Sağlık çalışanları, sarılığın tanı ve yönetimini bilerek oluşabilecek görme, işitme ve beyin zararlarını önlemeleri gerekmektedir.

Kaynakça

 • 1.Alpay F, Yenidoğan Sanlığı Yıl: 2004/Cilt: 2 / Sayı: 7 Türkiye Klinikleri J Pediatr Özel 2;689-697 2.Madan A, Phototherapy: Old questions, new answers, Ada Paediatrica, Volume 94, Number 10, October 2005, pp 1360-1362 (3) 3.Truman P. Jaundice in the preterm infant. 2006Jun;18(5):20-2
 • 4.Cohen SM. Jaundice in the full-term newborn. 2006 May-Jun;32(3):202-8
 • 5.Yurdakök M. Hiperbilirubinemide ışık ve ilaç tedavisi. Katkı Pediatri Dergisi. Ankara 1995 (5); 725-733
 • 6.MacMahon JR, Stevenson DK, O ski FA. Management of Neonatal Hyperbilirubinemia. in Taeusch HW, BallardRA. Avery s Diseases of the Newborn 7th ed. USA; W.B Saunders Company 1998; 87:1039-1040
 • 7.Stokowski LA. Fundamentals of phototherapy for neonatal jaundice. 2006 Dec;6(6):303-12
 • 8.Scheidt PC, GraubardBI, Nelson KB ve ark. 1991 Intelligance at six years in relation to neonatal bilirubin level: follow —up of the National Institute of Child Health and Human Development Clinical Trial of Phototheraphy. Pediatrics 87: 797-805
 • 9.Seidman DS, Paz I, Stevanson DK, Laor A, Danon YL, Gale R. 1994 Effects of phototheraphy for neonatal jaundice on cognitive performance. Journal ofPerinatology 14: 23-28
 • 10.IvesNK. Neonatal jaundice. Gastroenterology. In Rennie JM, Roberton NRC. Textbook of Neonatalogy. 3rded. China; Churchill Livingstone 1999; 31: 726-727
 • 11.Halomek LP, Stevenson DK. Neonatal Jaundice and Liver Disease. In Fanaroff AA, Martin RJ. Neonatal-Perinatal Medicine Vol 2. Disease of the fetus and infant 6th ed. St. Louis, USA; Mosby 1997;45:1365-1369
 • 12.S Djokomuljanto, B S Quah, Y Surini, R Noraida, N Z N Ismail, T W R Hansen, H Van Rostenberghe., Efficacy of phototherapy for neonatal jaundice is increased by the use of low-cost white reflecting curtains.,Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006;91:F439-F442
 • 13.Dağoğlu T, Ovalı F. İndirekt hiperbilirubinemi. Dağoğlu T. Neonataloji.İstanbul. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. 2000(50); 453-455
 • 14.Pezzati M, Fusi F, Dani C, Piva D, Bertini G ,Rubaltelli FF. Changes in skin temperature of hyperbilirubinemic newborns under phototherapy: conventional versus fiberoptic device. 2002 Nov; 19(8) :439-44
 • 15.Tan KL . Comparison of the efficacy of fiberoptic and conventional phototherapy for neonatal hyperbilirubinemia
 • 16.American Academy of Pediatrics, Subcommittee on Hyperbilirubinemia
 • Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics. 2004;114:297-316 17.Dicken P, Grant LJ, Jones S. An evaluation of the characteristics and performance of neonatal phototherapy equipment. Physiol Meas. 2000 Nov; 21(4): 493-503
 • 18.Ebbesen F, Madsen P, Stovring S, Hundborg H, Agati G., Therapeutic effect of turquoise versus blue light with equal irradiance inpreterm infants with jaundice, Ada Paediatrica 2007 96, pp. 837-841 19.Savaşer S., Yenidoğamn Kan Hastalıkları ed. Dağoğlu , Görak G,Temel Neonatoloji ve Hemşirelik îlkeleri.Nobel Tıp Kitabevi, 1.Basım, 2002, sy: 590-692 20.Grunhagen DJ, de Boer MG, de Beaufort AJ, Walther FJ. Trans epidermal water loss during halogen spotlight phototherapy inpreterm infants. Pediatr Res. 2002 Mar;51(3): 402-5
 • 21.Küçükhödük Ş. Hiperbilirubinemi. Yenidoğan ve Hastalıkları. Ankara. 1994; 409-10
 • 22.Jackson CL, Tudehope D, Willis L, Law T, VenzJ. Home phototherapy for neonatal jaundice-technology and teamwork meeting consumer and service need. Aust Health Rev. 2000; 23(2): 162-8
 • 23.Neyzi O, Ertuğrul T, pediatri 1-2 cilt Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul. 2002; 418-419 24.Behrman RE, Kliegman RM, ed. Tuzcu M, Nelson Essentials of Pediatrics, Tavas Matbaacılık, 4. Basım, 2003 sy: 229 25.Boo NY, Lee HT Randomsed controlled trial of oral versus intravenous fluid supplementation on serum bilirubin level during phototherapy of term infants with severe hyperbilirubinaemia. J Paediatr Child Health 2002 Dec; 38(6): 625 26.Boo N Y, Chew E L.,A randomised control trial of clingfilm for prevention of hypothermia in term infants during phototherapy. Singapore MedJ2006; 47(9) : 757 27.Bader D, Kugelman A , Blum DE, Riskin A, Tirosh E. Effect of phototherapy on cardiorespiratory activity during sleep in neonates with physiologic jaundice. 2006 Jan;8(l):12-6
 • 28.. Is my baby yellow? 2006 Autumn;(79):20

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nejla CANBULAT Bu kişi benim


Meltem DEMİRGÖZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236963, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2009}, volume = {40}, number = {1}, pages = {37 - 41}, doi = {10.16948/zktb.69156}, title = {Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi}, key = {cite}, author = {Canbulat, Nejla and Demirgöz, Meltem} }
APA Canbulat, N. & Demirgöz, M. (2009). Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 40 (1) , 37-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22071/236963
MLA Canbulat, N. , Demirgöz, M. "Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 37-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22071/236963>
Chicago Canbulat, N. , Demirgöz, M. "Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 37-41
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi AU - NejlaCanbulat, MeltemDemirgöz Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 41 VL - 40 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi %A Nejla Canbulat , Meltem Demirgöz %T Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi %D 2009 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 40 %N 1 %R %U
ISNAD Canbulat, Nejla , Demirgöz, Meltem . "Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 / 1 (Şubat 2009): 37-41 .
AMA Canbulat N. , Demirgöz M. Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(1): 37-41.
Vancouver Canbulat N. , Demirgöz M. Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(1): 37-41.
IEEE N. Canbulat ve M. Demirgöz , "Yenidoğanın ışık tedavisi: Fototerapi", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 40, sayı. 1, ss. 37-41, Şub. 2009, doi:10.16948/zktb.69156