Cilt: 40 - Sayı: 2

Yıl: 2009

Makaleler

1. Primer amenore: Olgu serileri

4. Anormal uterine kanamalı hastalarda pipelle ile endometrial örneklemenin etkinliği

7. Uterusun adenomatoid tümörlerinde ayırıcı tanı güçlükleri: Altı adet olgu sunumu

8. Yenidoğan döneminde tam konan iktiyozis vakalarının değerlendirilmesi