PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Efficacy comparison of nebulizator or spacer usage for acute bronchiolitis treatment in emergency department

Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 1, 27 - 31, 01.02.2009

Öz

Acute bronchiolitis is one of the most common causes of lower respiratory tract infections in children. Nebulization of inhaled beta-2 agonists in emergency departments is time-consuming. In this study, effects of inhalation of appropriate dose of inhaled salbutamol by nebulization or by spacer are compared. Thirty-five patients between ages of 1-24 months old who were admitted in daytime to Ege University Faculty of Medicine Child Emergency Department for cough and/or wheezing and diagnosed as acute bronchiolitis were enrolled to the study. Patients were randomized into two groups; nebulization group (Group 1) and spacer group (Group 2). In Group 1, mean respiratory score before the treatment and mean decrease after the, treatment were 9.39±6 and 1.5±1.1; in Group 2, the scores were 10.2±8.4 and l.l±0.9, respectively (p>0.05). Efficacy of inhalation was about the same in both groups and only one of the patients in each group was hospitalized due to acute bronchiolitis. In management of acute bronchiolitis in emergency departments, usage of spacer for administration of inhaled salbutamol is apreferrable method for two reaseons; it is better for time saving, and has the same efficacy with nebulization.

Kaynakça

 • 1.Castro-Rodriguez JA, Rodrigo GJ. Beta-agonists through metered dose inhaler with valved holding chamber versus nebulizer for acute exacerbation of wheezing or asthma in children under 5 years of age: a systematic review with meta-analysis. J Pediatr 2004;145(2):172-177
 • 2.Delgado A, Chou KJ, Silver EJ, Crain EF. Nebulizers vs. metereddose inhalers with spacers for bronchodilator therapy to treat wheezing in children aged 2 to 24 months in a pediatric emergency department.Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157(l):76-80
 • 3.Wildhaber JH, Dore ND, Wilson JM, Devadason SG, LeSouef PN. Inhalation therapy in asthma: nebulizer or pressurized metered-dose inhaler with holding chamber? In vivo comparison of lung deposition in children. J Pediatr 1999; 135: 28-33
 • 4.AgertoftL, Pedersen S. Influence of spacer device on drug delivery to young children with asthma. Arch Dis Child 1994; 71: 217-220
 • 5.Schuh S, Johnson D W, Stephens D, Callahan S, Winders P, Canny GJ. Comparison of albuterol delivered by a metered dose inhaler with spacer versus a nebulizer in children with acute asthma. J Pediatr 1999; 135: 22-27
 • 6.Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright C, Klassen T. Nebulized hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in children (Protocol). Cochrane Database of Systematic Review 2007;2:l-6
 • 7.Walsh P, Caldwell J, McQuillan KK, Friese S, Robbins D, Rothenberg SJ. Comparison of nebulized epinephrine to albuterol in bronchiolitis. Acad EmergMed. 2008Apr;15(4):305-13
 • 8.Wildhaber JH, Devadason SG, Hay den MJ, Eber E, Summers QA, LeSoue'fPN. Aerosol delivery to wheezy infants: a comparison between a nebulizer and 2 small volume spacers. Pediatr Pulmonol. 1997;23:212-216
 • 9.Cifuentes L Caussade S, Villagran C, Darringrande Pet al Risk factors for recurrent wheezing following acute bronchiolitis: a 12-month follow-up. 2003 Oct;36(4):316-21
 • 10.Rubilar L, Castro-Rodriguez JA, Girardi G. Randomized trial of salbutamol viametered-dose inhaler with spacer versus nebulizer for acute wheezing in children less than 2 years of age. Pediatr Pulmonol. 2000;29:264-269
 • 11.Hickey RW, Gochman RF, Chande V, Davis HW. Albuterol delivered via metered dose inhaler with spacer for outpatient treatment of young children with wheezing. Arch Pediatr Adolesc Med. 1994;148:189-194
 • 12.Clarke JR, Aston H, Silverman M. Delivery of salbutamol by metered-dose inhaler and valved spacer to wheezy infants: effect on bronchial responsiveness. Arch Dis Child. 1993; 69:125-129
 • 13.Kerem E, Levison H, Schuh S, et al. Efficacy of albuterol administered by nebulizer versus spacer device in children with acute asthma. J Pediatr. 1993,-123:313-317
 • 14.LevershaAM, Campanella SG, Aickin RP, Asher MI. Costs and effectiveness of spacer versus nebulizer in young children with moderate and severe acute asthma. J Pediatr. 2000;!36:497-502

Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması

Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 1, 27 - 31, 01.02.2009

Öz

Akut bronşiyolit, 2 yaş altı bebeklerde alt solunum yolu enfeksiyonlarının en sık nedenlerinden biridir. Acil servislerde inhale beta 2 agonistlerin nebulizasyon uygulamaları çok zaman almaktadır. Bu çalışmadaki amaç, uygun doz salbutamolün nebulizatörle veya aracı tüp (aerochamber) ile verilmesinin sonuçlarının karşılaştınlmasıdır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi 'ne Ocak - Şubat 2009 tarihleri arasında gündüz saatlerinde öksürük ve/veya hırıltılı solunum nedeniyle başvurup akut bronşiyolit tanısı alan 1-24 ay arasındaki 35 olgu çalışmaya alındı. Randomize olarak olgular nebulizasyon grubu (Grup 1) ve aracı tüp grubu (Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1 'de tedavi öncesi ortalama solunum skoru 9.39±6, tedavi sonrası ortalama düşüş 1.5±1.1; Grup 2 'de ise bu değerler 10.2±8.4, ortalama düşüş 1.1 ±0.9 olarak bulundu (p>0.05). Her iki grupta da inhalasyon etkinliğinin benzer olduğu ve olgulardan sadece 1 'er tanesinin servise yatırıldığı görüldü. Akut bronşiyolitin acil servislerdeki yönetiminde aracı tüp ile salbutamol uygulaması hem zamandan kazanmak için daha iyi, hem de etkinlik açısından nebulize uygulama ile benzer sonuçlar doğurması açısından tercih edilebilir bir yöntemdir.

Kaynakça

 • 1.Castro-Rodriguez JA, Rodrigo GJ. Beta-agonists through metered dose inhaler with valved holding chamber versus nebulizer for acute exacerbation of wheezing or asthma in children under 5 years of age: a systematic review with meta-analysis. J Pediatr 2004;145(2):172-177
 • 2.Delgado A, Chou KJ, Silver EJ, Crain EF. Nebulizers vs. metereddose inhalers with spacers for bronchodilator therapy to treat wheezing in children aged 2 to 24 months in a pediatric emergency department.Arch Pediatr Adolesc Med 2003;157(l):76-80
 • 3.Wildhaber JH, Dore ND, Wilson JM, Devadason SG, LeSouef PN. Inhalation therapy in asthma: nebulizer or pressurized metered-dose inhaler with holding chamber? In vivo comparison of lung deposition in children. J Pediatr 1999; 135: 28-33
 • 4.AgertoftL, Pedersen S. Influence of spacer device on drug delivery to young children with asthma. Arch Dis Child 1994; 71: 217-220
 • 5.Schuh S, Johnson D W, Stephens D, Callahan S, Winders P, Canny GJ. Comparison of albuterol delivered by a metered dose inhaler with spacer versus a nebulizer in children with acute asthma. J Pediatr 1999; 135: 22-27
 • 6.Zhang L, Mendoza-Sassi RA, Wainwright C, Klassen T. Nebulized hypertonic saline solution for acute bronchiolitis in children (Protocol). Cochrane Database of Systematic Review 2007;2:l-6
 • 7.Walsh P, Caldwell J, McQuillan KK, Friese S, Robbins D, Rothenberg SJ. Comparison of nebulized epinephrine to albuterol in bronchiolitis. Acad EmergMed. 2008Apr;15(4):305-13
 • 8.Wildhaber JH, Devadason SG, Hay den MJ, Eber E, Summers QA, LeSoue'fPN. Aerosol delivery to wheezy infants: a comparison between a nebulizer and 2 small volume spacers. Pediatr Pulmonol. 1997;23:212-216
 • 9.Cifuentes L Caussade S, Villagran C, Darringrande Pet al Risk factors for recurrent wheezing following acute bronchiolitis: a 12-month follow-up. 2003 Oct;36(4):316-21
 • 10.Rubilar L, Castro-Rodriguez JA, Girardi G. Randomized trial of salbutamol viametered-dose inhaler with spacer versus nebulizer for acute wheezing in children less than 2 years of age. Pediatr Pulmonol. 2000;29:264-269
 • 11.Hickey RW, Gochman RF, Chande V, Davis HW. Albuterol delivered via metered dose inhaler with spacer for outpatient treatment of young children with wheezing. Arch Pediatr Adolesc Med. 1994;148:189-194
 • 12.Clarke JR, Aston H, Silverman M. Delivery of salbutamol by metered-dose inhaler and valved spacer to wheezy infants: effect on bronchial responsiveness. Arch Dis Child. 1993; 69:125-129
 • 13.Kerem E, Levison H, Schuh S, et al. Efficacy of albuterol administered by nebulizer versus spacer device in children with acute asthma. J Pediatr. 1993,-123:313-317
 • 14.LevershaAM, Campanella SG, Aickin RP, Asher MI. Costs and effectiveness of spacer versus nebulizer in young children with moderate and severe acute asthma. J Pediatr. 2000;!36:497-502

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Eylem Ulaş SAZ Bu kişi benim


Levent MİDYAT Bu kişi benim


Muhterem DUYU Bu kişi benim


Yeliz OZANANAR Bu kişi benim


Bülent KARAPINAR Bu kişi benim


Mustafa ÖZÇETİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 40, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { zktipb236961, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2009}, volume = {40}, number = {1}, pages = {27 - 31}, doi = {10.16948/zktb.14277}, title = {Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Saz, Eylem Ulaş and Midyat, Levent and Duyu, Muhterem and Ozananar, Yeliz and Karapınar, Bülent and Özçetin, Mustafa} }
APA Saz, E. U. , Midyat, L. , Duyu, M. , Ozananar, Y. , Karapınar, B. & Özçetin, M. (2009). Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 40 (1) , 27-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22071/236961
MLA Saz, E. U. , Midyat, L. , Duyu, M. , Ozananar, Y. , Karapınar, B. , Özçetin, M. "Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 27-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/22071/236961>
Chicago Saz, E. U. , Midyat, L. , Duyu, M. , Ozananar, Y. , Karapınar, B. , Özçetin, M. "Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 (2009 ): 27-31
RIS TY - JOUR T1 - Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması AU - Eylem UlaşSaz, LeventMidyat, MuhteremDuyu, YelizOzananar, BülentKarapınar, MustafaÖzçetin Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 31 VL - 40 IS - 1 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması %A Eylem Ulaş Saz , Levent Midyat , Muhterem Duyu , Yeliz Ozananar , Bülent Karapınar , Mustafa Özçetin %T Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması %D 2009 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 40 %N 1 %R %U
ISNAD Saz, Eylem Ulaş , Midyat, Levent , Duyu, Muhterem , Ozananar, Yeliz , Karapınar, Bülent , Özçetin, Mustafa . "Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 40 / 1 (Şubat 2009): 27-31 .
AMA Saz E. U. , Midyat L. , Duyu M. , Ozananar Y. , Karapınar B. , Özçetin M. Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(1): 27-31.
Vancouver Saz E. U. , Midyat L. , Duyu M. , Ozananar Y. , Karapınar B. , Özçetin M. Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009; 40(1): 27-31.
IEEE E. U. Saz , L. Midyat , M. Duyu , Y. Ozananar , B. Karapınar ve M. Özçetin , "Akut bronşiyolitli olguların acil servisteki tedavilerinde nebulizatör veya aracı tüp kullanımının etkinliğinin karşılaştırılması", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 40, sayı. 1, ss. 27-31, Şub. 2009, doi:10.16948/zktb.14277