Cilt: 41 - Sayı: 4, 1.05.2010

Yıl: 2010

Makaleler

1. Gebelerde hepatit E prevalansının araştırılması

2. Kayıtlı seks işçilerinde human papillomavirüs sıklığı ve tiplendirilmesi

5. Üç boyutlu ultrasonografinin primer megaureter tanı ve sunumdaki yeri

6. Rektus kası endometriozisi; Bir olgu sunumu

7. Nadir görülen bir adneksiyal kitle: 25 yıllık gosipiboma