Olgu Sunumu
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Coexistence of placental site nodule and cervical intraepithelial lesion (two cases)

Yıl 2017, Cilt 48, Sayı 3, 114 - 119, 29.06.2017
https://doi.org/10.16948/zktipb.266176

Öz

Introduction:  Placental site nodule (PSN) is a cellular proliferation formed by intermediate trophoblasts and has a benign clinical course. It usually diagnosed incidentally  during the reproductive period. The most frequent localization of the PSN is endometrium and uterine cervix, respectively. We herein present two cases of PSN that located at uterine cervix and accompanied to squamous intraepithelial lesion (SIL).

Case:  The first patient was a 25-year-old female. She recently gave birth after a treatment for infertility. During her routine follow-up, a low grade-SIL (LSIL) was diagnosed by cytologic examination of the cervical smear. Then, an endocervical curretage and a cervical punch biopsy were performed. The second patient was a 50-year-old female. During her routine cervical smear analysis, a high grade SIL (HSIL) was diagnosed, and then an endocervical curretage and a cervical punch biopsy were done. Histopathologically, both cases displayed well-demarcated nodules among the cervical tissue. Both nodules were microscopic in size and exhibited cells with irregular nuclei within a hyalinized matrix. No mitotic figure was detected. Immunohistochemically, abovementioned cells were diffusely positive for inhibin and  focally positive for PLAP and hPL. For these nodules were well-demarcated, small in size, immunohistochemically positive for inhibin we diagnosed and reported them as PSN. Furthermore, both cases also showed SIL-type lesions with different degrees.

Conclusion: Cervical lesions can accompany placental nodules. The underlying cause of this coexistence needs to be revealed through further studies.

Kaynakça

 • Choi JJ, Emmadi R. Incidental placental site nodule in fallopian tube. İnt J Surg Pathol. 2014;22(1): 90-92.
 • Huettner PC, Gersell DJ. Placental site nodule: A clinicopathologic study of 38 cases . Int J Gynecol Pathol. 1994;13:191-198.
 • Campello TR,Fittipaldi H, O’Valle F,Carvia RE, Nogales FF. Extrauterine (tubal )placental site nodule. Histopathology. 1998;32:562-565.
 • Shih LM,Mazur MT,Kurman RJ .Gestational trophoblastic tumors and related tumor like lesions. In: Kurman RJ, Ellenson LH, Ronnett BM. Blaustein’s pathology of the female genital track.6 ed. New york : Springer ; 2011; 1121-1125.
 • Luna DV,Dulcey I,Nogales FF. Coexistence of placental site nodule and cervical squamous carcinoma in a 72-year-old woman . Int J Gynecol Pathol.2013;32:335-337.
 • Al-Hussaini M,Lioe TF,McCluggageWG. Placental site nodule of the ovary Histopathology 2002; 41: 471-472.
 • Kouvidou C, Karayianni M,Liapi-Avgeri G. Et al. Old ectopic pregnancy remnants with morphological features of placental site nodule occuring in fallopian tube and broad ligament. Pathol Res Pract 2000; 196: 329-332.
 • Young RH, Kurman RJ, Scully RE. Placental site nodules and plaques – A clinicopathologic analysis of 20 cases . Am J Surg Pathol. 1990;14:1001-1009.
 • Clement PB, Young RH. Atlas of gynecologic surgical pathology, 2 ed, Boston , Elsevier, 2008; 244-247.
 • Dorpe JV. Placental site nodule of the uterine cervix. Histopathology. 1996;29: 379-382.

SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU)

Yıl 2017, Cilt 48, Sayı 3, 114 - 119, 29.06.2017
https://doi.org/10.16948/zktipb.266176

Öz

Giriş: Plasental Site Nodül (PSN) koryonik tip intermediate trofoblastların oluşturduğu benign gidişli hücresel proliferasyondur. Genellikle  üreme çağında, insidental olarak saptanır. Görüldüğü en sık lokalizasyon sırasıyla  endometrium ve servikstir. Biz burada servikal yerleşimli ve servikal lezyona eşlik eden iki PSN vakamızı sunuyoruz.

Olgu: Vakalarımızdan ilki 25 yaşındadır. İnfertilite tedavisi  sonrası doğum yapmış ve rutin takip sırasında vajinal smearde LSIL ( low grade skuamöz intraepitelyal lezyon ) gelmesi üzerine  endoservikal kanal küretajı ve servikal  punch biyopsi yapılmıştır .İkinci vakamız son doğumunda postpartum kanama nedeniyle subtotal histerektomi yapılan 50 yaşındaki hastamızdır. Aynı şekilde rutin kontrolde vajinal smearde HSIL ( High grade skuamöz  intraepitelyal lezyon) gelmesi üzerine  endoservikal kanal küretajı ve servikal  punch biyopsi yapılmıştır. Her iki vakada da küretaj materyalinde servikal dokuların arasında iyi sınırlı nodüler lezyon görüldü. Her iki nodül de mikroskobik boyutluydu ve hyalinize matriks içinde nukleusları düzensiz hücreler içermekteydi. Mitoz görülmedi. Uygulanan immunhistokimyasal çalışmada nodülü oluşturan hücrelerde inhibin ile immunpozitiflik saptandı, PLAP ve hPL fokal pozitif idi, hCG ile boyanma görülmedi. İyi sınırlı ve mikroskopik boyutlu olması inhibin ile pozitif boyanması  nedeniyle bu nodüller PSN olarak rapor edildi. Ayrıca her iki vakada da farklı derecede servikal intraepitelyal lezyon saptandı.

Sonuç: Servikal intraepitelyal lezyonlar plasental nodüllere nadir de olsa eşlik edebilir. Bu birlikteliğin altında yatan nedenlerinin aydınlatılması için araştırmalara ihtiyaç vardır.

Kaynakça

 • Choi JJ, Emmadi R. Incidental placental site nodule in fallopian tube. İnt J Surg Pathol. 2014;22(1): 90-92.
 • Huettner PC, Gersell DJ. Placental site nodule: A clinicopathologic study of 38 cases . Int J Gynecol Pathol. 1994;13:191-198.
 • Campello TR,Fittipaldi H, O’Valle F,Carvia RE, Nogales FF. Extrauterine (tubal )placental site nodule. Histopathology. 1998;32:562-565.
 • Shih LM,Mazur MT,Kurman RJ .Gestational trophoblastic tumors and related tumor like lesions. In: Kurman RJ, Ellenson LH, Ronnett BM. Blaustein’s pathology of the female genital track.6 ed. New york : Springer ; 2011; 1121-1125.
 • Luna DV,Dulcey I,Nogales FF. Coexistence of placental site nodule and cervical squamous carcinoma in a 72-year-old woman . Int J Gynecol Pathol.2013;32:335-337.
 • Al-Hussaini M,Lioe TF,McCluggageWG. Placental site nodule of the ovary Histopathology 2002; 41: 471-472.
 • Kouvidou C, Karayianni M,Liapi-Avgeri G. Et al. Old ectopic pregnancy remnants with morphological features of placental site nodule occuring in fallopian tube and broad ligament. Pathol Res Pract 2000; 196: 329-332.
 • Young RH, Kurman RJ, Scully RE. Placental site nodules and plaques – A clinicopathologic analysis of 20 cases . Am J Surg Pathol. 1990;14:1001-1009.
 • Clement PB, Young RH. Atlas of gynecologic surgical pathology, 2 ed, Boston , Elsevier, 2008; 244-247.
 • Dorpe JV. Placental site nodule of the uterine cervix. Histopathology. 1996;29: 379-382.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Hülya YAVUZ
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Türkiye


Ecmel KAYGUSUZ
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Meryem EKEN
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 48, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @olgu sunumu { zktipb266176, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2017}, volume = {48}, pages = {114 - 119}, doi = {10.16948/zktipb.266176}, title = {SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU)}, key = {cite}, author = {Yavuz, Hülya and Kaygusuz, Ecmel and Eken, Meryem} }
APA Yavuz, H. , Kaygusuz, E. & Eken, M. (2017). SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU) . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 48 (3) , 114-119 . DOI: 10.16948/zktipb.266176
MLA Yavuz, H. , Kaygusuz, E. , Eken, M. "SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU)" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 48 (2017 ): 114-119 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/30942/266176>
Chicago Yavuz, H. , Kaygusuz, E. , Eken, M. "SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU)". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 48 (2017 ): 114-119
RIS TY - JOUR T1 - SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU) AU - Hülya Yavuz , Ecmel Kaygusuz , Meryem Eken Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16948/zktipb.266176 DO - 10.16948/zktipb.266176 T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 119 VL - 48 IS - 3 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - doi: 10.16948/zktipb.266176 UR - https://doi.org/10.16948/zktipb.266176 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU) %A Hülya Yavuz , Ecmel Kaygusuz , Meryem Eken %T SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU) %D 2017 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 48 %N 3 %R doi: 10.16948/zktipb.266176 %U 10.16948/zktipb.266176
ISNAD Yavuz, Hülya , Kaygusuz, Ecmel , Eken, Meryem . "SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU)". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 48 / 3 (Haziran 2017): 114-119 . https://doi.org/10.16948/zktipb.266176
AMA Yavuz H. , Kaygusuz E. , Eken M. SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU). Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2017; 48(3): 114-119.
Vancouver Yavuz H. , Kaygusuz E. , Eken M. SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU). Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2017; 48(3): 114-119.
IEEE H. Yavuz , E. Kaygusuz ve M. Eken , "SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL EZYONA EŞLİK EDEN PLASENTAL SİTE NODÜL ( İKİ VAKA SUNUMU)", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 48, sayı. 3, ss. 114-119, Haz. 2017, doi:10.16948/zktipb.266176