Cilt: 48 - Sayı: 3, 10.09.2017

Yıl: 2017

Orjinal Araştırma

Araştırma Makalesi

3. KOROZİV MADDE İÇİMİNE BAĞLI ÖZOFAGUS DARLIĞI GELİŞİMİ VE HLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Olgu Sunumu

Derleme / Review