Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion

Yıl 2017, Cilt 48, Sayı 3, 94 - 98, 08.09.2017
https://doi.org/10.16948/zktipb.293307

Öz

Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz

 

ÖZET:

 

Giriş: Testisin vasküler pedikülü etrafında dönmesi sonucu meydana gelen testis torsiyonu, akut skrotumun sonuçları açısından en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmada kliniğimizde opere edilen testis torsiyonu olgularının özellikleri ve sonuçları literatür eşliğinde tartışıldı.

Materyal ve Metod: Ocak 2006 Temmuz 2010 tarihleri arasında testis torsiyonu nedeni ile kliniğimizde opere edilen olgular yaş, yakınma, öykü, taraf, muayene bulguları, tanı yöntemleri, ameliyat bulguları ve ameliyat sonrası takipleri açısından değerlendirildi.

Bulgular: Dört buçuk yılda kliniğimizde opere edilen testis torsiyonlu 24 olgudan birinde bilateral torsiyon olması nedeniyle toplam 25 testis opere edilmişti. Çocukların 3’ünde şüpheli travma öyküsü mevcut olup, fizik muayenelerinde şişlik, ağrı, kızarıklık gibi nonspesifik bulgular vardı. Olguların 9’u yenidoğan (%37.5), 3’ü adolesan (%12.5), diğer 12 olgu 1 ay-10 yaş aralığında idi (%50). 25 testiste torsiyonların 16’sı sol (%64), 9’u sağda (%36) idi. Olgularımızın yaşları bir saatlik yenidoğan ile 16 yaş arasında değişmekte idi. 14 tetiste (%56) orşiektomi; 10 olgudaki 11 testiste (%44) orşiopeksi uygulandı.

9 yenidoğandan 7’si doğumundan itibaren birici gün içinde opere edildi. Yenidoğan torsiyonlarının hepsi ekstravajinal idi. Torsiyonlar 360-720 derece arasında değişmekte idi; çoğunda 540 dereceden fazlaydı. Sadece iki yenidoğanda orşiopeksi yapıldı; diğerlerinde orşiektomi gerekti. Orşidektomi materyallerinin histopatolojik incelemelerinde tüm testislerde hemorajik infarktüs saptandı. İki yenidoğanda yapılan üç orşiopeksi den ikisi geç dönemde atrofiye gitti. Sonuçta torsiyone olmuş 25 testisten 9’unda testis viabilitesi korunmuş oldu.

Sonuç: Testis torsiyonu, gelişen teknolojiye rağmen gerek tanı, gerek operasyon endikasyonu açısından halen aileler ve çocuk cerrahları için stres kaynağı olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Testis, Torsiyon, Çocuk, Yenidoğan, Orşiektomi.

 

 

4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion

 

ABSTRACT:

 

Introduction and Aim: Testicular torsion occurring as a result of the rotation of the vasculer pedicle is the most important cause of acute scrotum results in terms of. In this study, cases with testicular torsion who had operated at our department and it’s outcomes were discussed.

Material and Method: Clinical records of all cases with testicular torsion who had operated at our department between January 2006 and July 2010 were evaluated as retrospectively in regard to age, history, side, symptoms, examination findings, surgical indications, operatively findings, histopathological results and outcome.

Results: 25 testes torsion in 24 cases were operated at our department during 4.5 years period. Ages of patients ranged an 1 hour’s newborn to a 16 years old boy. 9 of patients (37.5%) were newborn; and 3 were adolescent (12.5%); the other 12 patients remained between 0ne and 11 years old (50%) one of these newborns had bilateral testes torsion. 14 testes underwent orchiectomy (44%) and 11 testes of 10 patients underwent orchidopexy (56%). 16 of testes torsion were on left side (64%), and 9 were on right side (36%). One patient aged 7 years old had torsion of appendix testes on left side. Torsion degree was changed between 360-720 degree; and bigger than 540 degree in most patients. All newborn torsions were extravaginal. Orchidopexy was created in elder boys; three of them had a suspicious of trauma, and findings of the phisical examination were unspesific for the torsion. In histopathologıc examinations of all orchidectomic testes were determined hemoragic infarctus. Two of the three testis with orchiopexy in two neonates went to atrophy in the late period. Overall, testicular viability of 9 testes in 25 testes was preserved.

Conclusion: Despite emerging technologies, testicular torsion is still continues to be a source of stress for families and pediatric surgeons both in terms of operation indication and recognize.

Key Words: Testes, Torsion, Child, Newborn, Orchidectomy..

Kaynakça

 • 11. Bickerstaff KI, Sethia K, Murie JA. Doppler ultrasonography in the diagnosis of acute scrotal pain. Br J Surg 1988; 75(3): 238-9.
 • 12. Gatti JM, Patrick Murphy J. Current management of the acute scrotum. Semin Pediatr Surg 2007; 16(1): 58-63.
 • 13. Nason GJ, Tareen F, McLoughlin D, McDowell D, Cianci F, Mortell A. Scrotal exploration for acute scrotal pain: a 10-year experience in two tertiary referral paediatric units. Scand J Urol 2013; 47(5): 418-22.
 • 14. Molokwu CN, Somani BK, Goodman CM. Outcomes of scrotal exploration for acute scrotal pain suspicious of testicular torsion: a consecutive case series of 173 patients. BJU Int 2011; 107(6): 990-3.
 • 15. Nandi B, Murphy FL. Neonatal testicular torsion: a systematic literature review. Pediatr Surg Int 2011; 27(10): 1037-40.
 • 16. Olguner M, Akgür FM, Aktuğ T, Derebek E. Bilateral asynchronous perinatal testicular torsion: a case report. J Pediatr Surg 2000; 35(9): 1348-9.
 • 17. Melcer Y, Mendlovic S, Klin B, Keidar R, Lysyy O, Herman A, Maymon R. Fetal diagnosis of testicular torsion: what shall we tell the parents? Prenat Diagn 2015; 35(2): 167-73.

4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion / Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz

Yıl 2017, Cilt 48, Sayı 3, 94 - 98, 08.09.2017
https://doi.org/10.16948/zktipb.293307

Öz

Introduction and Aim: Testicular torsion occurring as a result of the rotation of the vasculer pedicle is the most important cause of acute scrotum results in terms of. In this study, cases with testicular torsion who had operated at our department and it’s outcomes were discussed.

 

Material and Method: Clinical records of all cases with testicular torsion who had operated at our department between January 2006 and July 2010 were evaluated as retrospectively in regard to age, history, side, symptoms, examination findings, surgical indications, operatively findings, histopathological results and outcome.

 

Results: 25 testes torsion in 24 cases were operated at our department during 4.5 years period. Ages of patients ranged an 1 hour’s newborn to a 16 years old boy. 9 of patients (37.5%) were newborn; and 3 were adolescent (12.5%); the other 12 patients remained between 0ne and 11 years old (50%) one of these newborns had bilateral testes torsion. 14 testes underwent orchiectomy (44%) and 11 testes of 10 patients underwent orchidopexy (56%). 16 of testes torsion were on left side (64%), and 9 were on right side (36%). One patient aged 7 years old had torsion of appendix testes on left side. Torsion degree was changed between 360-720 degree; and bigger than 540 degree in most patients. All newborn torsions were extravaginal. Orchidopexy was created in elder boys; three of them had a suspicious of trauma, and findings of the phisical examination were unspesific for the torsion. In histopathologıc examinations of all orchidectomic testes were determined hemoragic infarctus. Two of the three testis with orchiopexy in two neonates went to atrophy in the late period. Overall, testicular viability of 9 testes in 25 testes was preserved.

 

Conclusion: Despite emerging technologies, testicular torsion is still continues to be a source of stress for families and pediatric surgeons both in terms of operation indication and recognize

Kaynakça

 • 11. Bickerstaff KI, Sethia K, Murie JA. Doppler ultrasonography in the diagnosis of acute scrotal pain. Br J Surg 1988; 75(3): 238-9.
 • 12. Gatti JM, Patrick Murphy J. Current management of the acute scrotum. Semin Pediatr Surg 2007; 16(1): 58-63.
 • 13. Nason GJ, Tareen F, McLoughlin D, McDowell D, Cianci F, Mortell A. Scrotal exploration for acute scrotal pain: a 10-year experience in two tertiary referral paediatric units. Scand J Urol 2013; 47(5): 418-22.
 • 14. Molokwu CN, Somani BK, Goodman CM. Outcomes of scrotal exploration for acute scrotal pain suspicious of testicular torsion: a consecutive case series of 173 patients. BJU Int 2011; 107(6): 990-3.
 • 15. Nandi B, Murphy FL. Neonatal testicular torsion: a systematic literature review. Pediatr Surg Int 2011; 27(10): 1037-40.
 • 16. Olguner M, Akgür FM, Aktuğ T, Derebek E. Bilateral asynchronous perinatal testicular torsion: a case report. J Pediatr Surg 2000; 35(9): 1348-9.
 • 17. Melcer Y, Mendlovic S, Klin B, Keidar R, Lysyy O, Herman A, Maymon R. Fetal diagnosis of testicular torsion: what shall we tell the parents? Prenat Diagn 2015; 35(2): 167-73.

Ayrıntılar

Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Orjinal Araştırma
Yazarlar

Ayşenur CERRAH CELAYİR>
SAĞLIK BAKANLIĞI
Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion
Türkiye


Gökmen KURT Bu kişi benim
İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK CERRAHİSİ
Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion
Türkiye


Ceyhan ŞAHİN Bu kişi benim
İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ÇOCUK CERRAHİSİ
Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion


Koray PELİN Bu kişi benim

Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion

Yayımlanma Tarihi 8 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 48, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { zktipb293307, journal = {Zeynep Kamil Tıp Bülteni}, issn = {1300-7971}, eissn = {2148-4864}, address = {}, publisher = {Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH}, year = {2017}, volume = {48}, number = {3}, pages = {94 - 98}, doi = {10.16948/zktipb.293307}, title = {Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion}, key = {cite}, author = {Cerrah Celayir, Ayşenur and Kurt, Gökmen and Şahin, Ceyhan and Pelin, Koray} }
APA Cerrah Celayir, A. , Kurt, G. , Şahin, C. & Pelin, K. (2017). Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion . Zeynep Kamil Tıp Bülteni , 48 (3) , 94-98 . DOI: 10.16948/zktipb.293307
MLA Cerrah Celayir, A. , Kurt, G. , Şahin, C. , Pelin, K. "Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion" . Zeynep Kamil Tıp Bülteni 48 (2017 ): 94-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/zktipb/issue/30942/293307>
Chicago Cerrah Celayir, A. , Kurt, G. , Şahin, C. , Pelin, K. "Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 48 (2017 ): 94-98
RIS TY - JOUR T1 - Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion AU - Ayşenur Cerrah Celayir , Gökmen Kurt , Ceyhan Şahin , Koray Pelin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16948/zktipb.293307 DO - 10.16948/zktipb.293307 T2 - Zeynep Kamil Tıp Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 98 VL - 48 IS - 3 SN - 1300-7971-2148-4864 M3 - doi: 10.16948/zktipb.293307 UR - https://doi.org/10.16948/zktipb.293307 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Zeynep Kamil Tıp Bülteni Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion %A Ayşenur Cerrah Celayir , Gökmen Kurt , Ceyhan Şahin , Koray Pelin %T Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion %D 2017 %J Zeynep Kamil Tıp Bülteni %P 1300-7971-2148-4864 %V 48 %N 3 %R doi: 10.16948/zktipb.293307 %U 10.16948/zktipb.293307
ISNAD Cerrah Celayir, Ayşenur , Kurt, Gökmen , Şahin, Ceyhan , Pelin, Koray . "Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion". Zeynep Kamil Tıp Bülteni 48 / 3 (Eylül 2017): 94-98 . https://doi.org/10.16948/zktipb.293307
AMA Cerrah Celayir A. , Kurt G. , Şahin C. , Pelin K. Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2017; 48(3): 94-98.
Vancouver Cerrah Celayir A. , Kurt G. , Şahin C. , Pelin K. Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2017; 48(3): 94-98.
IEEE A. Cerrah Celayir , G. Kurt , C. Şahin ve K. Pelin , "Testis Torsiyonlu Olgularda 4.5 Yıllık Deneyimlerimiz / 4.5 Years’ Experiences In Cases With Testicular Torsion", Zeynep Kamil Tıp Bülteni, c. 48, sayı. 3, ss. 94-98, Eyl. 2017, doi:10.16948/zktipb.293307