Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 632 - 661 2018-10-20

HAYDEN WHITE ve TARİH ANLATISI SORUNU
HAYDEN WHITE and the QUESTION of HISTORICAL NARRATIVE

Selim TEZCAN [1]

126 446

Bu makale, Hayden White’ın tarih anlatısı konusunda Metahistory kitabı ve yarım yüzyılı aşan kariyeri boyunca yayınladığı makalelerde dile getirdiği düşünce ve gözlemleri ele almaktadır. White, “dilsel dönüş”ten hareketle anlatının salt tarihçinin bulgularını aktarmakta kullandığı bir araç olmakla kalmayıp beraberinde kendi içeriğini de getirdiğini ortaya koyan, böylece onu sorunsallaştıran ilk tarihçi olmuştur. Mevcut çalışma, onun tarih anlatısı ve sorunları hakkındaki irdelemelerini dört bölümde incelemektedir. İlk bölümde, White’ın başı sonu bellisiz bir takvimden vakayinameye ve oradan olay örgüsüne sahip tam bir tarih anlatısına uzanan değişik tarihyazımı türlerini nasıl karşılaştırdığını inceleyeceğiz. İkinci bölümde, White’ın tarih anlatısının olay örgüsünün ötesine geçen kurgusal yanlarına, yani temelindeki kavramsal mecazi çerçeveye, argüman kipine ve bunların ideolojik imalarına nasıl ışık tuttuğunu göreceğiz. Bunu izleyen bölümde, kurgunun tarih anlatısının harcındaki bu önemli yerini kabul etmenin; tarihin gerçeklikle ilişkisi, sağladığı bilgilerin doğası ve kurgu edebiyatla benzerlik ve farkları gibi önemli konular bakımından doğurduğu sonuçlar hakkında White’ın gözlemlerini ele alacağız. Dördüncü bölümde ise White’ın geleneksel haliyle tarih anlatısına yönelik eleştirileri üzerinde duracağız. Tarihsel olayları anlatılaştırmanın, gerçekliğe sahici olmayan bir tutarlılık, bütünlük ve ahenk katarak onu estetize etme, “ehlileştirme” sonucunu getirdiği ve bu bakımdan özellikle modern çağın Dünya Savaşları ve Yahudi Soykırımı gibi dehşet verici, anlamlandırılması güç olayları karşısında hem yetersiz hem de ahlaken sakıncalı kaldığı konusunda White’ın tespitlerine ve buna karşı sunduğu çözüme eğileceğiz. Sonsöz kısmında ise White’ın bizzat ele almadığı, ancak yaklaşımının verimli bir şekilde uygulanabileceği diğer bazı konulara işaret edeceğiz.     

This article aims to survey Hayden White’s thoughts on the nature and uses of historical narrative. White has been the first historian to draw upon the linguistic turn to problematize historical narrative, emphasizing that it is not only an empty form used to communicate the results of research and analysis, but something that contributes its own content as well. The study is divided into four sections. In the first section, it dwells on White’s comparative analysis of different forms of historiography extending from the annals to a chronicle and thence to a fully emplotted narrative. In the next section, it focuses on White’s revelation of other fictive components of historical narrative, including the conceptual and figurative framework underlying it. In the third section, the study discusses White’s comments on the implications of this fictive aspect of historical narrative for such issues as the links of history with past reality, the nature of the knowledge it produces, and its similarities with and differences from literary fiction. In the fourth section, it examines White’s criticisms against traditional historical narrative. In particular, it focuses on his observation that narrativizing historical events leads to the aestheticization and domestication of past reality by providing it with a false coherence, integrity and completeness, and therefore proves inadequate and morally objectionable when faced with modernist events like the Holocaust. In the epilogue, the study suggests some other topics which, although not discussed by White himself, could be subjected to his line of analysis with fruitful results.

 • Ankersmit, F. (1998). Hayden White’s appeal to the historians. History and Theory, 37 (2): 182-93.
 • Ankersmit, F. (2009). Narrative, an introduction. F. Ankersmit, E. Domańska ve H. Kellner (Ed.), Re-figuring Hayden White (s. 77-81). Stanford: Stanford University Press.
 • Domańska, E. (2008). A conversation with Hayden White. Rethinking History 12 (1): 3-21.
 • Domańska, E., Kellner, H. ve White, H. (1994). Hayden White: The image of self-presentation. Diacritics, 24 (1): 91-100.
 • Jenkins, K. (1998). A Conversation with Hayden White. Literature & History 7 (1): 68-82.
 • Partner, N. (1977). Serious entertainments: The writing of history in twelfth-century England. Chicago: University of Chicago Press.
 • Partner, N. (1998). Hayden White: The form of the content. History and Theory 37 (2): 162–72.
 • Paul, H. (2011). Hayden White: The historical imagination. Cambridge: Polity Press.
 • Rogne, E. (2009). The aim of interpretation is to create perplexity in the face of the real: Hayden White in conversation with Erlend Rogne. History and Theory, 48: 63-75.
 • Waldman, M. R. (1981). “The otherwise unnoteworthy year 711”: A reply to Hayden White. Critical Inquiry, 7 (4), 784-792.
 • White, H. (1981). The narrativization of real events. Critical Inquiry, 7 (4): 793-98.
 • White, H. (1985b). Introduction. The tropics of discourse: Essays in cultural criticism (s. 1-26). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1985b). The burden of history. The tropics of discourse: Essays in cultural criticism (s. 27-50). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1985c). Interpretation in history. The tropics of discourse: Essays in cultural criticism (s. 51-80). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1985d). The historical text as literary artifact. The tropics of discourse: Essays in cultural criticism (s. 81-100). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1985e). Historicism, history, and the figurative imagination. The tropics of discourse: Essays in cultural criticism (s. 101-120). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1985f). The fictions of factual representation. The tropics of discourse: Essays in cultural criticism (s. 121-134). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1987a). The value of narrativity in the representation of reality. The content of the form: Narrative discourse and historical representation (s. 1-25). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1987b). The question of narrative in contemporary historical theory. The content of the form: Narrative discourse and historical representation (s. 26-57). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1987c). The politics of historical interpretation: Discipline and de-sublimation. The content of the form: Narrative discourse and historical representation (s. 58-82). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1987d). The metaphysics of narrativity: Time and symbol in Ricoeur’s philosophy of history. The content of the form: Narrative discourse and historical representation (s. 169-84). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1999a). Literary theory and historical writing. Figural realism: Studies in the mimesis effect (s. 1-26). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1999b). Historical emplotment and the problem of truth in historical representation. Figural realism: Studies in the mimesis effect (s. 27-42). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (1999c). The modernist event. Figural realism: Studies in the mimesis effect (s. 66-86). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • White, H. (2000). An old question raised again: Is historiography art or science? (Response to Iggers). Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, 4 (3): 391-406.
 • White, H. (2005). Introduction: Historical fiction, fictional history, and historical reality. Rethinking History: The Journal of Theory and Practice, 9 (2-3): 147-57.
 • White, H. (2014a). The historical event. The practical past (s. 41-62). Evanston, IL: Northwestern University Press.
 • White, H. (2014b). Contextualism and historical understanding. The practical past (s. 63-73). Evanston, IL: Northwestern University Press.
 • White, H. (2014c). Historical discourse and literary theory. The practical past (s. 75-96). Evanston, IL: Northwestern University Press.
 • White, H. (2014d). Metahistory: The historical imagination in 19th-century Europe. 40th Anniversary Edition, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Special Issue
Authors

Orcid: 0000-0002-6242-7232
Author: Selim TEZCAN (Primary Author)
Institution: ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2018

Bibtex @research article { tuhed465558, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {632 - 661}, doi = {10.17497/tuhed.465558}, title = {HAYDEN WHITE ve TARİH ANLATISI SORUNU}, key = {cite}, author = {TEZCAN, Selim} }
APA TEZCAN, S . (2018). HAYDEN WHITE ve TARİH ANLATISI SORUNU. Turkish History Education Journal, 7 (2), 632-661. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/39129/465558
MLA TEZCAN, S . "HAYDEN WHITE ve TARİH ANLATISI SORUNU". Turkish History Education Journal 7 (2018): 632-661 <http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/39129/465558>
Chicago TEZCAN, S . "HAYDEN WHITE ve TARİH ANLATISI SORUNU". Turkish History Education Journal 7 (2018): 632-661
RIS TY - JOUR T1 - HAYDEN WHITE ve TARİH ANLATISI SORUNU AU - Selim TEZCAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 632 EP - 661 VL - 7 IS - 2 SN - -2147-4516 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal HAYDEN WHITE ve TARİH ANLATISI SORUNU %A Selim TEZCAN %T HAYDEN WHITE ve TARİH ANLATISI SORUNU %D 2018 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD TEZCAN, Selim . "HAYDEN WHITE ve TARİH ANLATISI SORUNU". Turkish History Education Journal 7 / 2 (October 2018): 632-661.
AMA TEZCAN S . HAYDEN WHITE ve TARİH ANLATISI SORUNU. TUHED. 2018; 7(2): 632-661.
Vancouver TEZCAN S . HAYDEN WHITE ve TARİH ANLATISI SORUNU. Turkish History Education Journal. 2018; 7(2): 661-632.