Yalın Düşüncenin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Özel Medifema Hastanesi Örneği

Mustafa SOBA [1] , Özlem TAŞTEPE [2] , Fatih EMET [3]

87 285

Günümüzde, küreselleşmenin etkisiyle, artan talep ve her zaman en iyiye ulaşma arzusu, kurum ve kuruluşları rakiplerinden farklı olmaya itmektedir. Özellikle son yıllarda sağlık talebindeki artışın bir sonucu olarak hizmet ve kaliteye olan talep artmaktadır. Yalın uygulamaların etkin bir şekilde kullanılması ile kalite ve hizmette iyileştirme olması, talep ve ihtiyaçların doğru zamanda ve yerde karşılanması ile mümkündür. Yalın, uygulamaya değer vermeyen süreçlerin ve işlemlerin ortadan kaldırılmasını ve süreçlerin verimli bir şekilde işlemesini sağlar.

Araştırmanın temel amacı, sağlık kurumlarında israfa yol açan adımların belirlenmesi ve yalın düşünceye duyulan ihtiyacın nedenlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel değerlendirme yöntemlerinden mülakat yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın evreni İzmir ilindeki tüm özel hastaneler olarak belirlenmiş ve örneklem olarak Özel Medifema Hastanesi olarak seçilmiştir.

Bu çalışmanın sonucunda; Sağlık kurumlarında duyulan yalın ihtiyacının nedenleri, beklentilerin ve yalın düşüncenin uygulanması için neye ihtiyaç duyulduğu gibi benzer sorulara cevap alınmıştır. Alınan cevaplar doğrultusunda hastane yöneticilerinin, sağlık kuruluşlarında hizmet kalitesinin arttırılması, maliyetlerin en aza indirilmesi ve hasta memnuniyetinin sağlanabilmesi için yalın yöntemlerin kullanılması gerektiği hususunda çalışmalar yapılması gerektiği ayrıca bu konuda çalışanlara gereken eğitim programlarının verilmesi ve sağlıkta yalın yöntemlerin uygulanmasının bilincinin oluşturulmasının sağlanması sonucuna varılmıştır.

Yalın Düşünce, Sağlık Kurumları
  • Aytaç, Z. (2009). “ Hastanelerde Yalın Yönetim Sistemleri”, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Efe, Ö. F. ve Engin O. (2012). “Yalın Hizmet - Değer Akış Haritalama ve Bir Acil Serviste Uygulama”, Verimlilik Dergisi, 4, (2012) Graban, M. (2011). Yalın Hastane.( Çev: Ş. Pınar), İstanbul. Işık, M. ve Işık, F. (2016). “Tıbbi Tedarik Zinciri Süreçlerinde Yalın Uygulamalar”, Research Journal of Business and Management, Cilt 3, Sayı 2 (2016) Kurt A. (04.03.2017). Türkiye‟de Yalın Sağlık Uygulama Örnekleri Maraşlı, H; Akça, C. ve Kama, A. (2016), “Yalın Düşünce ve Değer Akış Haritalamasının Dondurma Üretim İşletmesinde Uygulanması”, International Journal of Academic Value Studies, 2 (4) : (ISSN:2149-8598). Şeker, A. (2016), “Yalın Üretim Sisteminde Kanban, Tek Parça Akışı ve U Tipi Yerleştirme Sistemleri”, The Journal of Academic Social Science Studies, sayı 50(2016) Şimşir, İ; Bağış, M. ve Kurutkan, M. N. (2015). Sağlık hizmetlerinde israf yönetimi. Tepeli, F. N. (2012). “Yapı Malzemeleri Üreten Bir İşletmede Yalın Dönüşüm”, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya. Turan H. ve Turan G. (2015). “Sağlık sisteminde yalın üretim uygulamaları”, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, s.6 Türkan Ö. U. (2010). “Üretimde Yalın Dönüşümün Temel Performans Kriterleri”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bil. Enstitüsü Dergisi, Cilt 12(2) 28-41 (2010), s.12 Womack, J. P. ve Jones, D. T. (2012). Yalın Düşünce. ( Çev.: O. Yamak),İstanbul, Yıldız, S. ve Yalman F. (2015). “Sağlık İşletmelerinde Yalın Uygulamalar Üzerine Genel Bir Literatür Taraması”, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, Cilt 1, Sayı 1(2015) Yılmaz M; Alıcı H. ve Karaman M. (2017). “Sağlık Kurumlarında İsraf Giderme Yöntemleriyle Yalın Düşünce”, İ.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s.2 http://dijitalhemsire.net/turkiyede-yalin-saglik-uygulama-ornekleri/ Erişim Tarihi:01.04.2018, http://turkuazstandart.org.tr/upload/cikti_odakli_saglikta_kalite_www.pdf Erişim Tarihi: 8.03.2018
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa SOBA

Author: Özlem TAŞTEPE

Author: Fatih EMET

Bibtex @research article { usaksosbil487024, journal = {Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1308-738X}, eissn = {2651-4672}, address = {Uşak Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {71 - 79}, doi = {}, title = {Yalın Düşüncenin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Özel Medifema Hastanesi Örneği}, key = {cite}, author = {SOBA, Mustafa and TAŞTEPE, Özlem and EMET, Fatih} }
APA SOBA, M , TAŞTEPE, Ö , EMET, F . (2018). Yalın Düşüncenin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Özel Medifema Hastanesi Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (C-IASOS Özel Sayısı), 71-79. Retrieved from http://dergipark.org.tr/usaksosbil/issue/40559/487024
MLA SOBA, M , TAŞTEPE, Ö , EMET, F . "Yalın Düşüncenin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Özel Medifema Hastanesi Örneği". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 71-79 <http://dergipark.org.tr/usaksosbil/issue/40559/487024>
Chicago SOBA, M , TAŞTEPE, Ö , EMET, F . "Yalın Düşüncenin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Özel Medifema Hastanesi Örneği". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018): 71-79
RIS TY - JOUR T1 - Yalın Düşüncenin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Özel Medifema Hastanesi Örneği AU - Mustafa SOBA , Özlem TAŞTEPE , Fatih EMET Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 79 VL - 11 IS - C-IASOS Özel Sayısı SN - 1308-738X-2651-4672 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yalın Düşüncenin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Özel Medifema Hastanesi Örneği %A Mustafa SOBA , Özlem TAŞTEPE , Fatih EMET %T Yalın Düşüncenin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Özel Medifema Hastanesi Örneği %D 2018 %J Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1308-738X-2651-4672 %V 11 %N C-IASOS Özel Sayısı %R %U
ISNAD SOBA, Mustafa , TAŞTEPE, Özlem , EMET, Fatih . "Yalın Düşüncenin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Özel Medifema Hastanesi Örneği". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 / C-IASOS Özel Sayısı (November 2018): 71-79.