Veri Bilimi
Cover Image
e-ISSN 2667-582X | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Murat GÖK |

741

1.457

Merhaba,

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, veri tüm akıllı sistemlerin temelini oluştumaktadır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan bilgi toplumuna doğru seyreden dönüşüm süreci Endüstri 4.0'a doğru yol almaktadır.

Bilgisayarlar üzerinde büyük miktarlarda veri saklanabilmesi ve bu verilerin işlenebilmesi, üretilen ürünlerin ve hizmetlerin akıllı olması yani yeteneklerinin artmasına yol açtı. Veriden anlam çıkarma üzerine kurulu istatistiki ve yapay öğrenme çalışmaları tüm bilimlerde akıllı sistemlerin önünü açmıştır.

Veri Bilimi dergimiz ile Türkiye'de her türlü veri temelli çalışmaları destekleme suretiyle ülkemizi Endüstri 4.0 yolunda yol almasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Doç. Dr. Murat GÖK, Dergi Baş Editörü

Veri Bilimi

e-ISSN 2667-582X | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Murat GÖK |
Cover Image

741

1.457

Merhaba,

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, veri tüm akıllı sistemlerin temelini oluştumaktadır. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, oradan bilgi toplumuna doğru seyreden dönüşüm süreci Endüstri 4.0'a doğru yol almaktadır.

Bilgisayarlar üzerinde büyük miktarlarda veri saklanabilmesi ve bu verilerin işlenebilmesi, üretilen ürünlerin ve hizmetlerin akıllı olması yani yeteneklerinin artmasına yol açtı. Veriden anlam çıkarma üzerine kurulu istatistiki ve yapay öğrenme çalışmaları tüm bilimlerde akıllı sistemlerin önünü açmıştır.

Veri Bilimi dergimiz ile Türkiye'de her türlü veri temelli çalışmaları destekleme suretiyle ülkemizi Endüstri 4.0 yolunda yol almasına katkı sağlamayı amaçlamaktayız.

Doç. Dr. Murat GÖK, Dergi Baş Editörü