Journal of Management and Economics Research
Cover Image
ISSN 2148-029X | e-ISSN 2148-029X | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Bandirma Onyedi Eylul University |

134.242

621.408

DERGİ YAZIM KURALLARIMIZA UYGUN OLARAK GÖNDERİLMEYEN ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR. MAKALE METNİNDE KESİNLİKLE KİMLİK, İSİM VB. BİLGİLER OLMAMALIDIR.

Makale gönderme sürecinde yazarlarımızın ORCID bilgilerini kimlik, kurum vb. bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Kimlik Bilgilerini "kimlik" adı altında word dosyası şeklinde makaleden ayrı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. dosya içinde makale ismine de yer vermeniz bizim için yararlı olacaktır. 

Journal of Management and Economics Research

ISSN 2148-029X | e-ISSN 2148-029X | Period Quarterly | Founded: 2013 | Publisher Bandirma Onyedi Eylul University |
Cover Image

134.242

621.408

DERGİ YAZIM KURALLARIMIZA UYGUN OLARAK GÖNDERİLMEYEN ÇALIŞMALAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR. MAKALE METNİNDE KESİNLİKLE KİMLİK, İSİM VB. BİLGİLER OLMAMALIDIR.

Makale gönderme sürecinde yazarlarımızın ORCID bilgilerini kimlik, kurum vb. bilgileri ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Kimlik Bilgilerini "kimlik" adı altında word dosyası şeklinde makaleden ayrı olarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. dosya içinde makale ismine de yer vermeniz bizim için yararlı olacaktır. 

Volume 17 - Issue 1 - Mar 2019
 1. SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ITS APPLICABILITY THROUGH REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES
  Pages 1 - 21
  Hasan BAKIR, Görkem BAHTİYAR
 2. EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI GETİRİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: 2007-2017 DÖNEMİNDE ABD DOLARI VE ALTIN GETİRİLERİ ÖRNEĞİ
  Pages 22 - 39
  Sezen GÜNGÖR
 3. DAVRANIŞ BİLİMLERİ AÇISINDAN HALKIN TURİZMİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEYE YÖNELİK ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AKÇAKOCA ÖRNEĞİ
  Pages 40 - 62
  Halime GÖKTAŞ KULUALP, DOĞAN KARADAĞ
 4. VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE İŞ YAŞAM DENGESİNDE YIPRANMA DURUMU TAHMİNİ
  Pages 63 - 76
  Ufuk CELIK
 5. İKİ BOYUTLU MENŞE ÜLKE ETKİSİ VE TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ ETKİLEŞİMİ
  Pages 77 - 93
  Ebru GENÇ
 6. İZMİR-TURGUTLU (HAMİDİYE) KÖYÜNDE GİRİTLİ MUHACİRLER
  Pages 94 - 123
  Cemile ŞAHİN, Gamze DURAN
 7. FİNANSMAN SAĞLAMADA MUDARABE SUKUK VE MÜŞAREKE SUKUKUN ORTAKLIĞA DAYALI KİRA SERTİFİKALARI BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Pages 124 - 142
  Hakan ÇELENK, Asım ÇEBİ
 8. EXAMINATION OF THE EFFECTS OF DESPOTIC LEADERSHIP AND STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON THE EMPLOYEES IN THE BUSINESS WORLD
  Pages 143 - 162
  Zafer ADIGUZEL
 9. RETHINKING THE PRISONER’S DILEMMA GAME WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PREBISCH-SINGER HYPOTHESIS
  Pages 163 - 178
  Ayça ÖZEKİN
 10. TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SORUNLU KREDİLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
  Pages 179 - 200
  Melike TORUN, Erdinç ALTAY
 11. CARRY TRADE YATIRIMLARININ MAKROEKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI
  Pages 201 - 221
  Aslı GÜLER
 12. TÜRKİYE’DEKİ MEVDUAT BANKALARININ FİNANSAL DURUMLARININ CAMELS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 222 - 243
  Serpil ALTINIRMAK, Yavuz GÜL
 13. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ: 2006 – 2016 DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 244 - 260
  Onur ÖZAYDIN, Ahmet AYDIN
 14. ÖRGÜTSEL SİNİZM: SATIŞ PERSONELİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 261 - 280
  Aslı ERCAN, İpek KAZANÇOĞLU
 15. THE CAUSAL EFFECTS OF ECONOMIC, POLITICAL AND SOCIAL GLOBALIZATION ON MIGRANTS: A PANEL DATA ANALYSIS FOR SELECTED OECD COUNTRIES
  Pages 281 - 296
  Ünzüle KURT
 16. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARINA ETKİSİ
  Pages 297 - 313
  Mehmet GÜNER, Ersin KURNAZ
 17. TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ VE REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ İLE SEÇİLMİŞ MAKRO DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: 2010-2018
  Pages 314 - 332
  Ayşe DURGUN
 18. TÜRKİYE ULUSAL VARLIK FONUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 333 - 356
  Hikmet Gülçin BEKEN, Nuri BALTACI
 19. İKTİSADİ YÖNÜYLE OSMANLI VAKIFLARINDA SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ 18.VE 19. YÜZYILLARDA URFA VAKIFLARI ÖRNEĞİ
  Pages 357 - 376
  Tahir ÖĞÜT
 20. OTEL İŞLETMELERİNDE BİR PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 377 - 394
  Özer YILMAZ
 21. HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININ ENTROPİ VE TOPSİS YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 395 - 411
  Mustafa DESTE, Ahmed İhsan ŞİMŞEK
 22. SAĞLIK HARCAMALARI-GELİR DAĞILIMI İLİŞKİSİNE YÖNELİK EKONOMETRİK BİR ANALİZ
  Pages 412 - 427
  Gülcan ŞANTAŞ, Bünyamin DEMİRGİL, Fatih ŞANTAŞ
 23. Y KUŞAĞI PERSPEKTİFİNDEN MUHASEBE MESLEĞİ: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 428 - 440
  Halil Emre AKBAŞ, Serdar BOZKURT, Ayşe DEMİRHAN, Kübra YAZICI
 24. FİNANSAL SEKTÖR GELİŞİMİ, TİCARİ AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: YÜKSELEN PİYASA VE GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER PANEL-VAR ÖRNEĞİ
  Pages 441 - 457
  Bilge CANBALOĞLU, Gözde GÜRGÜN
 25. THE EFFECT OF PERCEIVED NARCISSISM ON CONFLICT TENDENCY IN ORGANIZATIONS
  Pages 457 - 475
  H.Tezcan UYSAL