Year 2019, Volume 26, Issue 1, Pages 93 - 108 2019-03-19

Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi

Aynur YILDIRIM [1] , Gonca AKGÜN GÜNGÖR [2]

51 139

Toplumların ekonomik yapısı, gelire ulaşmak için harcanan çalışma saatleri üzerinde etkili olmaktadır. Aynı çalışma saati ile daha fazla gelir elde eden bazı toplumlarda gelirdeki bu artış, insanların daha fazla çalışmasını teşvik ederken; bazı toplumlarda ise insanları daha az çalışmaya yöneltmekte ve boş zaman tercihlerini arttırmaktadır. Çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde gelir değişmelerinin ve bu çerçevede ani bir gelir düşmesi olarak da tanımlanabilecek olan iktisadi krizlerin çalışanların boş zaman tercihleri üzerindeki etkisini, Türkiye İmalat Sanayi alt sektörleri üzerinden incelemektir. Çalışmada öncelikle boş zaman kavramı açıklanmış, daha sonra gelir değişmeleri ve boş zaman arasındaki ilişki kurulmuştur. 2003-2015 dönemindeki değişmelerin etkileri Panel Veri Analizi yöntemi ile ekonometrik olarak test edilmiştir. Analize imalat sanayi alt sektörleri emek yoğun ve sermaye yoğun sektörler olarak iki kısma ayrılarak dahil edilmiştir. Böylece, imalat sanayi çalışanlarının gelir düzeylerinin alt gelir grubu ve üst gelir grubu olarak ayrıştırılması sağlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; alt gelir düzeyinde (emek-yoğun sektörler) gelir arttıkça çalışma saatleri düşerken(gelir etkisi) ; üst gelir düzeyinde (sermaye-yoğun sektörler) ise gelir artışı karşısında çalışma saatlerinin arttığı görülmüştür (ikâme etkisi). Buna göre, Türkiye’de emek yoğun sektörlerde gelir etkisi; sermaye yoğun sektörlerde ise ikâme etkisinin geçerli olduğu ortaya çıkmıştır. Literatürdeki diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında, boş zaman tercihlerindeki farklılıkların bir sebebinin de gelir düzeyindeki farklılıklar olduğu anlaşılmıştır.

Boş zaman, ekonomik gelişme
 • Aracı, M., (2011). Ekonomik Krizin Yarattığı R Kuşağı ve Çalışma Hayatına Etkileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (3) 2, 211-220. http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_ybd/arsiv/2011_2/mehtap_araci.pdf
 • Aytaç, Ö., (2002). Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (12) 1, 231-260. http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi1/231-260.pdf
 • Alesina, A., Glaeser, E. & Sacerdote, B. (2006). Work and Leisure in the United States and Europe: Why So Different?. (20), http://www.nber.org/books/gert06-1
 • Barro, R. J.,& Mc Cleary, R.M., (2003). Religion and Economic Growth. http://eco.isu.ac.ir/EDU/dlc/2rd/08/instructor/Religion%20and%20Economic%20Growth.pdf
 • Barro, R. J.,& Mc Cleary, R.M., (2002). Religion and Political Economy in an International Panel. Nber Workıng Paper Series, Harvard Uiversity. http://www.jstor.org/stable/3838311
 • Durlauf, S. N., Kourtellos, A. & Tan, C. M., (2011). Is God in the Details? A Reexamination of the Role of Religion in Economic Growth. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=933989
 • Fellner, A. (2008). Role of culture in economic development: Case study of China and Latin America. Theses and Dissertations Paper 236. University of South Florida Scholar Commons @USF, http://scholarcommons.usf.edu/etd/236
 • Gratton, C. & Taylor, P. (2004). The Economics of Work and Leisure. J.T. Haworth & A.J.Veal(Ed.), Work and Leisure, Routledge Taylor Francis Group
 • Greif, A., (2006). Institutions and the Path to the Modern Economy. Cambridge University Press.
 • Guiso,L., Sapienza,P.& Zingales,L. (2003). People’sOpium? Religion and Economic Attitudes. Journal of Monetary Economics, 50, 225-282. Doi:10.1016/S0304-3932(02)00202-7
 • Hibbins, R., (l996).Global Leisure. Social Alternatives, (15)1. http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=8f77d1f6-9cd0-4689-87f3-9d94c36944fd%40sessionmgr101
 • Huberman, M., (2004). Working Hours of the World Unite? New International Evidence of Worktime 1870–1913. The Journal of Economic History, (64)4, Doi:10.1017/S0022050704043050, 964-1001.
 • Juniu, S.(2000). Downshifting: Regaining the Essence of Leisure.Journal of Leisure Research, (32) 1. https://search.proquest.com/docview/201180881/fulltextPDF/DFEEB015F9CE4626PQ/1?accountid=16595
 • Kotler, P., Jatusrıpak, S., & Maesıncee, S. (2005). Ulusların Pazarlanması- Ulusal Refahı Oluşturmada Stratejik Bir Yaklaşım.(2.Baskı), A. Buğdaycı (Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Kozaryn, A.O. (2011).Europeans Work to Live and Americans Live to Work (Who is Happy to Work More: Americans or Europeans?), J Happiness Stud Resarch Paper, (12), 225-243. DOI 10.1007/s10902-010-9188-8
 • Michelacci, C., (2007). Why Do Americans Work More Than Europeans? Differences in Career Prospects. CEPR Policy Insight, (12).
 • Mocan N. & Pogorelova, L., (2015). Why Work More? The Impact of Taxes, and Culture of Leisure on Labor Supply in Europe. IZA Discussion Paper No. 9281, https://www.econstor.eu/bitstream/10419/114156/1/dp9281.pdf Monostori, J., (2009). Work , Leisure, Time Allocation, Tárkı European Socıal Report. http://old.tarki.hu/en/research/european_social_report/monostory_eng_2009.pdf
 • Olovsson, C., (2009). Why Do Europeans Work So Lıttle?. Internatıonal Economıc Revıew, (50) 1, 39-61. http://www.jstor.org/stable/20486853
 • Prescott, E.C,. (2004). Why Do Americans Work So Much More Tha http://hassler-j.iies.su.se/courses/Riksbank/Papper/Prescott2004.pdfn Europeans?. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, (28)1, 2–13.
 • Pugno, M., (2013). Scitovsky and the Income-Happiness Paradox. The Journal of Socio-Economics, (43), 1-10. http://www.eng.docente.unicas.it/maurizio pugno/.
 • Roberts, K., (1999). Leisure in Contemporary Society. CABİ Publishing.
 • Singh, J., (2016). Individual’s Choice between Income and Leisure. http://www.economicsdiscussion.net/income/individuals-choice-between-income-and-leisure-explained-with-diagram/1196
 • Türkkahraman M., (2006). Toplum ve Temel Toplumsal Kurumlar-Kurumlar Sosyolojisine Giriş. Ankara: Alp
 • Veal, A.J., (2016). Leisure, Income Inequality and the Veblen Effect: Cross-NationalAnalysis of Leisure Time and Sport and Cultural Activity. Roudledge Taylor & Francis, (35)2, 215-240. http://dx.doi.org/10.1080/02614367.2015.1036104
 • Weber, M., Parsons, T., & Tawney, R. H., (2003). The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Mineola: Dover.
 • Wheatley, D. Hardıll, I. & Phılp, B., (2011). Managing’ Reductions in Working Hours: A Study of Work-time and Leisure Preferences in UK Industry. Review of Political Economy, (23)3, 409–420. Doi: 10.1080/09538259.2011.583832
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Aynur YILDIRIM (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FETHİYE İŞLETME FAKÜLTESİ, EKONOMİ VE FİNANS BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Gonca AKGÜN GÜNGÖR
Institution: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 19, 2019

Bibtex @research article { yonveek420469, journal = {Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-0064}, eissn = {2458-8253}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {26}, pages = {93 - 108}, doi = {10.18657/yonveek.420469}, title = {Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Aynur and AKGÜN GÜNGÖR, Gonca} }
APA YILDIRIM, A , AKGÜN GÜNGÖR, G . (2019). Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26 (1), 93-108. DOI: 10.18657/yonveek.420469
MLA YILDIRIM, A , AKGÜN GÜNGÖR, G . "Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 93-108 <http://dergipark.org.tr/yonveek/issue/43994/420469>
Chicago YILDIRIM, A , AKGÜN GÜNGÖR, G . "Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (2019): 93-108
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi AU - Aynur YILDIRIM , Gonca AKGÜN GÜNGÖR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18657/yonveek.420469 DO - 10.18657/yonveek.420469 T2 - Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 108 VL - 26 IS - 1 SN - 1302-0064-2458-8253 M3 - doi: 10.18657/yonveek.420469 UR - https://doi.org/10.18657/yonveek.420469 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi %A Aynur YILDIRIM , Gonca AKGÜN GÜNGÖR %T Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi %D 2019 %J Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-0064-2458-8253 %V 26 %N 1 %R doi: 10.18657/yonveek.420469 %U 10.18657/yonveek.420469
ISNAD YILDIRIM, Aynur , AKGÜN GÜNGÖR, Gonca . "Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 / 1 (March 2019): 93-108. https://doi.org/10.18657/yonveek.420469
AMA YILDIRIM A , AKGÜN GÜNGÖR G . Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi. YÖNEKO. 2019; 26(1): 93-108.
Vancouver YILDIRIM A , AKGÜN GÜNGÖR G . Türkiye İmalat Sanayinde Gelir Değişmeleri ve Boş Zaman Tercihleri İlişkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2019; 26(1): 108-93.