Year 2019, Volume , Issue 43, Pages 69 - 92 2019-03-27

HONORE DE BALZAC’IN BETTE ABLA’SINDA DİZGİNSİZ TUTKULAR

Uğur Yönten [1]

10 34

Bette Abla (La Cousine Bette), ‘Yoksul Akrabalar’ (Les Parents Pauvres) başlığı altında Cousin Pons ile birlikte yayımlanmış bir romandır. 1846 yılında Le Constitutionnel dergisinde tefrika romanı olarak yayımlanan bu yapıtta dizginsiz tutkuların neden olduğu yıkımlar gözler önüne serilmektedir. Bette Abla’da, hemen hemen tüm kahramanların olumlu ya da olumsuz tutkulu insanlar olması oldukça dikkate değerdir. Adeline Hulot’nun kocasına aşırı tutkusu, Crevel’in paraya aşırı bağlılığı, Hector Hulot’nun kadınlara karşı dizginsiz tutkusu, Lisbeth Fischer’in görülmemiş intikam tutkusu ve Valérie Marneffe’in lüks ve para tutkusu romanı adeta bir tutkular defilesine dönüştürmüştür. Başkahramanlardan biri olan Lisbeth Fischer’in akrabası olan Adeline Hulot’dan öç alma ana konusu etrafında dönen roman, adeta saplantı haline gelen tutkulara sahip kahramanların amaçlarına ulaşmak için hangi yollara başvurduklarını bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Lisbeth Fischer öç alma tutkusuyla ve Baron Hulot genç kadın tutkusuyla adeta yanıp tutuşmaktadır. Bu iki kahraman, zincirlerini kırmış tutkularının esiri olup hem kendi hem de etrafındakilerin yaşamlarında yıkımlara neden olmuşlardır. Tematik odaklı bu çalışmada, Honoré de Balzac’ın Bette Abla adlı eserinde dizginsiz tutkuları nasıl ortaya koyduğunu göstermek amaçlanmıştır.

Honoré de Balzac, Bette Abla, Dizginsiz Tutkular
  • Arlette, M. (1984). La Poétique balzacienne de l’énergie, Romantisme, No.46. Balzac, H. de. (1990). Goriot Baba. Örik, N.S. (Çev.). İstanbul: MEB Yayınları. ______. (2001). La Théorie de la démarche, eBooksLib.com. ______. (2002). Bette Abla. Gültekin, V. (Çev.). İstanbul: Kastaş Yayınları. ______. (2004). Tılsımlı Deri. Demir, A. (Çev.). İstanbul: Kastaş Yayınevi. ______. (2007). Mutlak Peşinde. Rıfat S., Rıfat O. ve Rıfat S. (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ______. (2009). Suyu Bulandıran Kız. Avunç, Y. (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. ______. (2016). La Physiologie du Mariage. Paris: Bibebook. ______. (2017). Eugénie Grandet. Yücel, T. (Çev.). İstanbul: Can Yayınları. Baudrillard, J. (2001). Baştan Çıkarma Üzerine. Sönmezay, A. (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Call, C. (1920). Honoré de Balzac; his life and his Works. These Master of Arts, Boston University. Faillie, M-H. (1968). La Femme et Le Code Civil dans La Comédie Humaine d’Honoré de Balzac, Paris: Didier. Kittang, A. (1994). La Mort- mère du roman. Le travail de negatif dans Les Parents pauvres de Balzac, Erişim: https://tidsskrift.dk/revueromane/article/view/29863/27335 Lorant, A. (1967). Les Parents Pauvres d’Honoré de Balzac La Cousine Bette-Le Cousin Pons, Genève: Librairie Droz. Murata, K. (1998). Le Pacte dans La Cousine Bette, “Les Métamorphoses du pacte diabolique dans l’oeuvre de Balzac”, Erişim: http://sand200balzac.sakura.ne.jp/hp/wp-content/uploads/2012/07/Le-Pacte-dans-La-Cousine-Bette.pdf Özkaya, E. (2012). The Obsession of the Art in Emile Zola’s Work, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 27, 45-56. Rakella Asal, R. (2009). Acı çekmenin en derin katmanlarında gezinmiş bir çilekeş: Honoré de Balzac, Erişim: http://dipnotkitap.net/DENEME/Rakella_Asal_Balzac_Uzerine.htm. Rastier, F. (2001). La Bette et la Bête- une aporie du réalisme, Erişim: http://www.revue-texto.net/Inedits/Rastier/Rastier_Bette.html Rifat, M. (2007). Honoré de Balzac Romancının Evreninden Sahneler, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Sarr, A. (2004). L’Ethique Bourgeoise dans L’Oeuvre de Balzac: Eugénie Grandet, La Recherche de L’Absolu, Le Père Goriot, Illusions Perdues, Thèse de Doctorat 3iѐme Cycle, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Scheler, M. (2004). Hınç. Yılmaz, A. (Çev.). İstanbul: Kanat Yayınları. Staël, G. De. (2014). De L’Influence des Passion sur Les Bonheurs des Individus et des Nations, Paris: Association Les Bourlapape. Vassilev, K. (2005). Représentation et Signification Sociale de La Vengeance dans un Texte Réaliste. L’Exemple de La Cousine Bette, Romantisme, No.127, 45- 57. Zola, E. (1945). Eser 2.Cilt, Varoğlu, H. (Çev.). İstanbul: Yüksel Yayınevi. Zweig, S. (2002). İnsanlık Komedyasının Ölümsüz Yazarı Balzac, Kabalcı, İstanbul. ______. (2018). Üç büyük Usta Balzac Dickens Dostyevski, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0001-5948-8846
Author: Uğur Yönten (Primary Author)
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { yyusbed545665, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {69 - 92}, doi = {}, title = {HONORE DE BALZAC’IN BETTE ABLA’SINDA DİZGİNSİZ TUTKULAR}, key = {cite}, author = {Yönten, Uğur} }
APA Yönten, U . (2019). HONORE DE BALZAC’IN BETTE ABLA’SINDA DİZGİNSİZ TUTKULAR. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 69-92. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545665
MLA Yönten, U . "HONORE DE BALZAC’IN BETTE ABLA’SINDA DİZGİNSİZ TUTKULAR". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 69-92 <http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545665>
Chicago Yönten, U . "HONORE DE BALZAC’IN BETTE ABLA’SINDA DİZGİNSİZ TUTKULAR". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 69-92
RIS TY - JOUR T1 - HONORE DE BALZAC’IN BETTE ABLA’SINDA DİZGİNSİZ TUTKULAR AU - Uğur Yönten Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 92 VL - IS - 43 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi HONORE DE BALZAC’IN BETTE ABLA’SINDA DİZGİNSİZ TUTKULAR %A Uğur Yönten %T HONORE DE BALZAC’IN BETTE ABLA’SINDA DİZGİNSİZ TUTKULAR %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V %N 43 %R %U
ISNAD Yönten, Uğur . "HONORE DE BALZAC’IN BETTE ABLA’SINDA DİZGİNSİZ TUTKULAR". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 43 (March 2019): 69-92.