Year 2019, Volume , Issue 43, Pages 217 - 230 2019-03-27

ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Mehmet Sağ [1] , Mukaddes ÇETİN BÜYÜKTUNCA [2]

28 35

Eski Türklerin doğayla iç içe yaşaması; temelinde doğada ve evrende var olan her şeyin özünü ruhların oluşturduğu düşüncesinden şekillenerek şaman inancında bir ifade yöntemine dönüşmüştür. Hastalıkta, tarımda, ölümde, avlanmada, savaşlarda bu olayların ruhlarla ve tanrı ile bağı gözetilmiş ve bu noktada şamanlar ruhlar, tanrı ve insanlar arasında aracılık görevi üstlenmişlerdir. Şaman inanışında dünya üç katmanlı bir modelden oluşmaktadır ve şaman yeraltına, yeryüzüne ve gökyüzüne yaptığı yolculuklarda bir kozmik kuşaktan diğerine geçerek aradaki iletişimi sağlamaktadır. Şamanın bu yolculuğu birtakım aracı nesnelerle ve törenlerle, yer altında yaşayan kötü ruhlardan gelen felaketleri uğursuzlukları engellemek için yer altına, tanrıya ve iyelere kurbanlar sunmak, bereket ve bolluk dilemek için gökyüzüne olacak şekilde gerçekleşmektedir. Tanrıya ulaşmak için gökyüzüne yapılan yolculuklarda, yükseliş ritüelinin gerçekleşebilmesi için birçok inancın ekseninde de kutsal kabul edilen ağaç, seyahat halindeki şamanın ruhunu tanrıya ulaştıran kutsal bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Ritüelin ana merkezinde yer alan ağaç ile göğe çıkma fikrinde seyahat ağaca atılan her bir çentiğin, gökyüzüne uzanan bir basamak görevi görmesi ile sağlanmaktadır. 

Şamanizm, Göğe Yükseliş, Ağaç
  • Bayat, F. (2007). Türk Mitolojik Sistemi 1. İstanbul: Ötüken Yayınları. ______. (2007). Türk Mitolojik Sistemi 2. İstanbul: Ötüken Yayınları. ______. (2006). Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı. İstanbul: Ötüken Yayınları. Buluç, S. (1971). İslam Ansiklopedisi. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Çoruhlu, Y. (2010). Türk Mitolojisini Ana Hatları. İstanbul: Kabalcı Yayınları. ______. (2017). Arayış Tarih ve Dinde Anlam. Ankara: Doğu Batı. ______. (1991). Kutsal ve Dindışı. Ankara: Doğu Batı. ______. (2017). Mitler, Rüyalar ve Gizemler. Ankara: Doğu Batı. ______. (2012). Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 2. İstanbul: Kabalcı Yayınları. ______. (2012). Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 1. İstanbul: Kabalcı Yayınları. ______. (2017). İmgeler ve Simgeler. Ankara: Doğu Batı. ______. (2014). Şamanizm. Ankara: İmge Kitabevi. ______. (2005). Dinler Tarihi. Konya: Serhat Kitabevi. Ergun, P. (2017). Türk Kültüründe Ağaç Kültü. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Hoppal, M. (2012). Avrasya’da Şamanlar. İstanbul: YKY Yayınları. Ögel, B. (2014). Türk Mitolojisi I. İstanbul: Türk Tarih Kurumu. ______. (2014). Türk Mitolojisi II. İstanbul: Türk Tarih Kurumu. Perin, M. (2003). Şamanizm . İstanbul: İletişim Yayınları. Roux, J. P. (2011). Eski Türk Mitolojisi, Sağlam M. (Çev.). Ankara: Bilgesu Yayınları. ______. (1988). Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Kazancıgil A. (Çev.). İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Issue
Authors

Orcid: 0000-0002-4198-9965
Author: Mehmet Sağ (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-8437-0476
Author: Mukaddes ÇETİN BÜYÜKTUNCA

Bibtex @research article { yyusbed545679, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-6879}, address = {Yuzuncu Yil University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {217 - 230}, doi = {}, title = {ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Sağ, Mehmet and ÇETİN BÜYÜKTUNCA, Mukaddes} }
APA Sağ, M , ÇETİN BÜYÜKTUNCA, M . (2019). ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (43), 217-230. Retrieved from http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545679
MLA Sağ, M , ÇETİN BÜYÜKTUNCA, M . "ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 217-230 <http://dergipark.org.tr/yyusbed/issue/44211/545679>
Chicago Sağ, M , ÇETİN BÜYÜKTUNCA, M . "ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2019): 217-230
RIS TY - JOUR T1 - ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ AU - Mehmet Sağ , Mukaddes ÇETİN BÜYÜKTUNCA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 217 EP - 230 VL - IS - 43 SN - 1302-6879- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ %A Mehmet Sağ , Mukaddes ÇETİN BÜYÜKTUNCA %T ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ %D 2019 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1302-6879- %V %N 43 %R %U
ISNAD Sağ, Mehmet , ÇETİN BÜYÜKTUNCA, Mukaddes . "ŞAMANLARIN GÖĞE YÜKSELİŞ RİTLERİNİN AĞAÇ SİMGESİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 43 (March 2019): 217-230.