Year 2019, Volume 6, Issue 4, Pages 278 - 293 2019-04-30

ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI
THE DELIVERANCE OF ANATOLIAN RAILWAY LINE TO ANKARA AND ITS INAUGURATION

Hashim TOTONJI [1] , Özlem GÜLENÇ İĞDİ [2]

15 37

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ulaşım ve iletişim altyapısının iyileştirilmesine yönelik ciddi şekilde yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlardan en önemlilerinden biri de Anadolu Demiryolu projesidir. Demiryolunun amacı İmparatorluğun birçok vilayet merkezini başkent İstanbul’a bağlamaktır. Demiryolunun en önemli aşamalarından biri de onun Ankara’ya kadar uzatılmasıdır. İlk önceleri İngilizlere ihale edilen İzmir ve çevresinde yapılan demiryolu döşemeleri daha sonrasında İstanbul’dan İç Anadolu’ya uzatılmıştır. Almanlara ihale edilen İstanbul-Ankara demiryolu birçok engele rağmen başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Anadolu demiryolu hattının Ankara’ya ulaştırılma sürecinin dönemin önemli gazetelerinden olan Ankara Vilayet Gazetesi, Saadet Gazetesi, Tarik Gazetesi, Tercüman-ı Hakikat Gazetesi,  Servet-i Fünun gazeteleri üzerinden yeniden keşfedilmesidir. Siyasi, iktisadi ve sosyal sonuçları olan bu proje sanılanın aksine ön çalışmaları yapılmış ve ayrıntılı bir şekilde planlanmıştır. Projeyi yakından takip eden dönemin gazetelerinde keşfedilen ayrıntılar proje henüz hayata geçirilmeden dahi üzerinde ciddi şekilde çalışıldığını ortaya koymaktadır.

In the last period of the Ottoman Empire, serious investments has been made to improve the transportation and communication infrastructure. One of the most important investments is the Anatolian Railway Project. The purpose of the railway is to connect many provinces of the empire with Istanbul. One of the most important stages of the railway is its extension to Ankara. Railway laying in Izmir and its surroundings, which was initially contracted to the British, was later extended from Istanbul to Central Anatolia. The Istanbul-Ankara railway, which was awarded to the Germans, was successfully implemented despite many obstacles. The purpose of this study is to rediscover the process of delivering the Anatolian railway line to Ankara through the newspapers of Ankara Vilayet Newspaper, Saadet Newspaper, Tarik Newspaper, Tercüman-ı Hakikat Newspaper and Servet-i Fünun. The details discovered in the newspapers of the time which closely following the project, which has political, economic and social consequences, reveal that serious work has been done even before the project is implemented.

  • Aktepe, M. (1969), Osmanlı İmparatorluğunun Islahı Hakkında İngiltere Elçisi Henry Layard’ın II. Abdülhamit’e Verdiği Rapor, Belgelerle Türk tarihi Dergisi, 4(22). Dinçer, C. (1968-1971), Osmanlı Vezirlerinden Hasan Fehmi Paşa’nın Anadolu’nun Bayındırlık İşlerine Dair Hazırladığı Layiha, Türk Tarih Kurumu Belgeler, V-VIII, 9-12.Efe, A. (2006). Zaman Tünelinde İstanbul-Ankara Demiryolu Yapım ve İşletme Projesi”, I. Uluslararası Demiryolları Sempozyumu, Ankara.Gavriel, A. Anadolu ve Bağdat Demiryollarının İç yüzü, (Dersaadet, 1327).İğdi, Özlem G. (2013). Abidin Paşa’nın Ankara Valiliği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 53, s. 225-248.Kaynar, İhsan S., Koraltürk, M. (2016). Ankara’ya Demiryoluyla Göçler ve İskân Siyaseti (1890-1910), Ankara Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-12. Mcmurray, Jonathan S. (2001). Germany, the Ottoman Empire and The Construction of the Baghdad Railway, Connecticut Praeger.Onur, A. (1953). Türk Demiryolları Tarihi (1860-1953), Ankara, s.12.Özyüksel, M. (1988). Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişimi Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları, İstanbul, s.14.Tunalı, Ayten C. (2009). Hasan Fehmi Paşa, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, XXVIII, 46, s.71-87.
  • Arşiv Kaynakları Ankara Vilayet Gazetesi, (1886, 21 Temmuz), No: 668.Ankara Vilayet Gazetesi, (1886, 4 Ağustos), No: 670.Ankara Vilayet Gazetesi, (1886, 11 Ağustos), No: 671.Ankara Vilayet Gazetesi, (1887, 5 Ocak), No: 686.Ankara Vilayet Gazetesi, (1887, 23 Şubat), No: 692.Ankara Vilayet Gazetesi, (1887, 24 Ağustos), No: 771.Ankara Vilayet Gazetesi, (1888, 4 Mayıs). No: 778.Ankara Vilayet Gazetesi, (1888, 21 Haziran), No: 782.Ankara Vilayet Gazetesi, (1888, 17 Ekim), No: 746.Ankara Vilayet Gazetesi, (1889, 16 Ekim), No: 795.Ankara Vilayet Gazetesi, (1890, 12 Şubat), No: 811.Ankara Vilayet Gazetesi, (1890, 12 Mart), No: 815.Ankara Vilayet Gazetesi, (1891, 30 Temmuz), No: 929.Ankara Vilayet Gazetesi, (1893, 1 Şubat), No: 933.Ankara Vilayet Gazetesi, (1893, 7 Şubat), No: 934.Ankara Vilayet Gazetesi, (1893, 22 Şubat), No: 935.Ankara Vilayet Gazetesi, (1893, 31 Mayıs), No: 944.Ankara Vilayet Gazetesi, (1894, 1 Ocak), No: 960.Defteri-i Abidin Paşa, CD-ROM No: 83, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, CD Koleksiyonu.Servet-i Fünun, (1892, 29 Haziran), No: 88.Servet-i Fünun, (1892, 29 Aralık), No: 94.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hashim TOTONJI (Primary Author)
Institution: Zakho Üniversitesi
Country: Iraq


Author: Özlem GÜLENÇ İĞDİ
Institution: Mamak Bilim ve Sanat Merkezi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { asead540226, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-9963}, address = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {278 - 293}, doi = {}, title = {ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI}, key = {cite}, author = {TOTONJI, Hashim and GÜLENÇ İĞDİ, Özlem} }
APA TOTONJI, H , GÜLENÇ İĞDİ, Ö . (2019). ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 278-293. Retrieved from http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/540226
MLA TOTONJI, H , GÜLENÇ İĞDİ, Ö . "ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 278-293 <http://dergipark.org.tr/asead/issue/44866/540226>
Chicago TOTONJI, H , GÜLENÇ İĞDİ, Ö . "ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (2019): 278-293
RIS TY - JOUR T1 - ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI AU - Hashim TOTONJI , Özlem GÜLENÇ İĞDİ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 278 EP - 293 VL - 6 IS - 4 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI %A Hashim TOTONJI , Özlem GÜLENÇ İĞDİ %T ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI %D 2019 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD TOTONJI, Hashim , GÜLENÇ İĞDİ, Özlem . "ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 / 4 (April 2019): 278-293.
AMA TOTONJI H , GÜLENÇ İĞDİ Ö . ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 278-293.
Vancouver TOTONJI H , GÜLENÇ İĞDİ Ö . ANADOLU DEMİRYOLU HATTININ ANKARA’YA ULAŞMASI VE AÇILIŞI. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2019; 6(4): 293-278.