Journal of the Faculty of Agriculture
Cover Image
ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Period Tri-annual | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University |

    

Journal Title:

Atatürk University Journal of The Agricultural Faculty

Publisher:

Atatürk University Faculty of Agriculture

Owner:

Prof. Dr. Ahmet ÇELİK (Dean of Atatürk University Faculty of Agriculture)

Period:

Once in a four month

Language:

Turkish, English

Scope

Publish orginal research articles, review articles, short communications, technical notes and letter to editorin various field of Agriculture, Forestry, Aquaculture and Veterinary

Editor:

 Prof. Dr. Göksel TOZLU

ISSN:

1300-9036 E-ISSN: 2651-5016

Indexes:

TÜBİTAK/ULAKBİM, GOOGLE SCHOLAR, CAB abstract, CAB Direct ve Clarivate Analytics-Zoological Record

Adress:

Ataturk University Journal of The Agricultural Faculty 25240-ERZURUM

Telephone:

+90 442 231 26 09

Fax:

+90 442 231 5878

Email:

gtozlu@atauni.edu.tr

URL:

http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

Journal of the Faculty of Agriculture

ISSN 1300-9036 | e-ISSN 2651-5016 | Period Tri-annual | Founded: 1970 | Publisher Ataturk University |
Cover Image

375.878

1.341.530

    

Journal Title:

Atatürk University Journal of The Agricultural Faculty

Publisher:

Atatürk University Faculty of Agriculture

Owner:

Prof. Dr. Ahmet ÇELİK (Dean of Atatürk University Faculty of Agriculture)

Period:

Once in a four month

Language:

Turkish, English

Scope

Publish orginal research articles, review articles, short communications, technical notes and letter to editorin various field of Agriculture, Forestry, Aquaculture and Veterinary

Editor:

 Prof. Dr. Göksel TOZLU

ISSN:

1300-9036 E-ISSN: 2651-5016

Indexes:

TÜBİTAK/ULAKBİM, GOOGLE SCHOLAR, CAB abstract, CAB Direct ve Clarivate Analytics-Zoological Record

Adress:

Ataturk University Journal of The Agricultural Faculty 25240-ERZURUM

Telephone:

+90 442 231 26 09

Fax:

+90 442 231 5878

Email:

gtozlu@atauni.edu.tr

URL:

http://dergipark.gov.tr/ataunizfd

Atatürk University Journal of the Agricultural Faculty Last Issue
Volume 50 - Issue 1 - Jan 2019
 1. Geleneksel Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları ve Tutumları: Mersin İli Örneği
  Pages 1 - 10
  Sinan Duru, Arzu Seçer
 2. Genetic Diversity of Pea (Pisum arvense L.) Genotypes According to the Tissue Culture Traits
  Pages 11 - 17
  Parisa Bolouri, Arash Hossein Pour, Gholamreza Jannati, Kamil Haliloğlu
 3. Plant Protection Products and Personal Protective Use Information, Attitude, Behavior of Turkish Farmers
  Pages 18 - 31
  Özgür Özerdoğan, Sibel Oymak, Buse Yüksel, Coşkun Bakar
 4. Mikrobiyal Gübre Uygulamasının Tatlı Mısır (Zea mays L. var. saccharata) Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişimi ve Verim Üzerine Etkileri
  Pages 32 - 39
  Hakan Altunlu, Okay Demiral, Oktay Dursun, Mustafa Sönmez, Kubilay Ergün
 5. Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Mali Risk Analizi
  Pages 40 - 56
  Yavuz Topcu
 6. Buğdayda (Triticum aestivum L.) Erken Alüminyum Stresine Karşı Bakteri Uygulamalarının Etkileri
  Pages 57 - 65
  Farzane Pordel, Arash Hossein Pour, Ramazan Çakmakçı
 7. Siirt İlindeki Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Durumu
  Pages 66 - 74
  Galip Bakır, Nazire Mikail
 8. An Analysis on Determinants of Farmers’ Tractor Purchasing Behavior in Erzurum Province
  Pages 75 - 83
  Adem Aksoy, Nuray Demir, Okan Demir
 9. Dip Solungaç Ağlarında Afalina (Tursiops truncatus) Yunuslar İçin Kullanılan Yunus Kovucu Cihazların İncelenmesi ve Ekonomik Performansı
  Pages 84 - 91
  Sedat Gönener, Uğur Özsandıkçı
 10. Estimation of Short and Long-run Relationship between Selected Food Prices and Macroeconomic Variables in Ghana
  Pages 92 - 105
  Osman Tahidu Damba, Avni Birinci, Abdulbaki Bilgiç