Year 2017, Volume 6, Issue 3, Pages 1134 - 1152 2017-10-30

Quality Problematic in Education from Teachers’ View Point
Öğretmenlerin Gözünden Eğitimde Kalite Sorunsalı

Yasemin BÜYÜKŞAHİN [1] , Ali Ekber ŞAHİN [2]

227 920

The most important step towards increasing the level of welfare of a community is to strengthen the education system. This is possible with quality management in education. For the quality in our country, there is an application called "Total Quality Management". The aim of the study is to determine the functioning of these applications together with the teachers and to reveal the quality problem in education. For this purpose, a semistructured interview technique was chosen from qualitative methods in order to study in depth and the opinions of 14 volunteer teachers were applied. As a result, our teachers point out that we are not able to distinguish adequately in the selection of teachers in the field of teacher education. For quality education, they emphasizes that the teacher must be social, patient guide and love the profession and the students. They think that physical and financial conditions should be improved for quality school, and parents should be educated for quality education. In the study group the majority of the teachers stated that the total quality management practices do not benefit and made on paper in our country. According to the results of the study, it may be suggested to introduce more realistic application examples to quality management planners. The quality of education can be transferred to the stakeholders and the practitioners themselves. It may be advisable to provide incentivesfor volunteer stakeholders by disseminating good practices.

Bir toplumun refah seviyesini artırma için alınacak yolun en önemli adımı eğitim sistemini güçlendirmektir. Bu da eğitimde kalite yönetimi ile mümkündür. Ülkemizde kalite için “Toplam Kalite Yönetimi” başlığında uygulamalara yer verilmektedir. Çalışmanın amacı bu uygulamaların işlevselliğini öğretmenlerle birlikte yordama ve eğitimde kalite sorunsalını ortaya koymaktır. Bu amaçla derinlemesine çalışabilmek için nitel yöntemlerden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği tercih edilmiş ve gönüllü 14 öğretmenin görüşlerine başvurulmuştur. Sonuç olarak öğretmenlerimiz öğretmen seçiminde yeterli düzeyde ayırt edici olamadığımızı, öğretmen eğitiminde saha için gerekli tecrübeyi öğretmen adayına kazandıramadığımızı belirtmektedirler. Kaliteli eğitim için öğretmenin mesleğini ve öğrencilerini sevmesi sosyal ve sabırlı bir rehber olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Kaliteli okul için fiziki ve mali şartların iyileştirilmesi gerektiğini, kaliteli eğitim için de velilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Çalışma grubundaki öğretmenlerin çoğunluğu ülkemizde eğitimde uygulanan toplam kalite yönetimi uygulamalarının kâğıt üzerinde yapıldığını ve bu tarz uygulamaların herhangi bir fayda sağlamayacağına inandıklarını dile getirmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre kalite yönetimi planlayıcılarına okullarda daha gerçekçi uygulama örneklerinin tanıtılması önerilebilir. Eğitim kalitesinin paydaşları ve yapabilecekleri uygulamalı olarak kendilerine aktarılabilir. İyi uygulamaların tanıtımı yaygınlaştırılarak gönüllü olan paydaşlara teşvikler ayırılması önerilebilir.

 • Glasser, W. (1999). Başarısızlığın Olmadığı Okul, çev. Teksöz, K. Beyaz Yayınları, İstanbul.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Pisa (2015). Ulusal rapor. Web: http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal_Rapor1.pdf adresinden 10.12.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • OECD (Organısatıon for Economıc Cooperatıon and Development) (2012) What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV) Web:http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-iv.htm adresinden 11.03.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Şahin, A. E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin eğitim fakültesi öğrenci memnuniyet ölçeği (ef-ömö) ile değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37).
 • Şen, H. Ş., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,22(1), 99-116.
 • Şimşek, H. (2007). Toplam kalite yönetimi: Kuramlar, ilkeler, uygulamalar. Ankara: Seçkin.
 • UNESCO. (2001). Teachers for Tomorrow’s Schools. Paris: UNESCO Publishing Web : http://www.oecd.org/education/school/1840205.pdf adresinden 10.02.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Pisa (2015). Ulusal rapor. Web: http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/PISA2015_Ulusal_Rapor1.pdf adresinden 10.12.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • OECD (Organısatıon for Economıc Cooperatıon and Development) (2012) What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV) Web:http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-volume-iv.htm adresinden 11.03.2015 tarihinde erişilmiştir.
 • Şahin, A. E. (2009). Eğitim fakültesinde hizmet kalitesinin eğitim fakültesi öğrenci memnuniyet ölçeği (ef-ömö) ile değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37).
 • Şen, H. Ş., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,22(1), 99-116.
 • Şimşek, H. (2007). Toplam kalite yönetimi: Kuramlar, ilkeler, uygulamalar. Ankara: Seçkin.
 • UNESCO. (2001). Teachers for Tomorrow’s Schools. Paris: UNESCO Publishing Web : http://www.oecd.org/education/school/1840205.pdf adresinden 10.02.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.
Subjects Social
Published Date Ekim 2017
Journal Section Makaleler / Articles
Authors

Author: Yasemin BÜYÜKŞAHİN
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ali Ekber ŞAHİN
Institution: HACETTEPE UNIV

Bibtex @research article { buefad290859, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1134 - 1152}, doi = {10.14686/buefad.290859}, title = {Quality Problematic in Education from Teachers’ View Point}, key = {cite}, author = {BÜYÜKŞAHİN, Yasemin and ŞAHİN, Ali Ekber} }
APA BÜYÜKŞAHİN, Y , ŞAHİN, A . (2017). Quality Problematic in Education from Teachers’ View Point. Bartın University Journal of Faculty of Education, 6 (3), 1134-1152. DOI: 10.14686/buefad.290859
MLA BÜYÜKŞAHİN, Y , ŞAHİN, A . "Quality Problematic in Education from Teachers’ View Point". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1134-1152 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/30151/290859>
Chicago BÜYÜKŞAHİN, Y , ŞAHİN, A . "Quality Problematic in Education from Teachers’ View Point". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 (2017): 1134-1152
RIS TY - JOUR T1 - Quality Problematic in Education from Teachers’ View Point AU - Yasemin BÜYÜKŞAHİN , Ali Ekber ŞAHİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14686/buefad.290859 DO - 10.14686/buefad.290859 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 1134 EP - 1152 VL - 6 IS - 3 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.290859 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.290859 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education Quality Problematic in Education from Teachers’ View Point %A Yasemin BÜYÜKŞAHİN , Ali Ekber ŞAHİN %T Quality Problematic in Education from Teachers’ View Point %D 2017 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 6 %N 3 %R doi: 10.14686/buefad.290859 %U 10.14686/buefad.290859
ISNAD BÜYÜKŞAHİN, Yasemin , ŞAHİN, Ali Ekber . "Quality Problematic in Education from Teachers’ View Point". Bartın University Journal of Faculty of Education 6 / 3 (October 2017): 1134-1152. https://doi.org/10.14686/buefad.290859