Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-2521 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University |

25.195

106.810

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Mart ve Eylül aylarında yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir süreli yayındır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayını olan Dergi, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları kapsamında yer alan “Din ve İnanç Araştırmaları” konu alanlarında yapılan bilimsel çalışmaları yayımlar.

Dergi’de özgün araştırma ve inceleme makale, derleme makale, olgu sunumu, proje tanıtımı, bildiriler, tartışmalar, çeviriler, sadeleştirmeler, kitap ve tez tanıtımı, bilimsel toplantı haberleri gibi çalışmalar yayımlanır. İlahiyat alanıyla ilgili çalışmalara yer vererek düşünce dünyasına katkıda bulunmak, Dergi’nin ana amacını oluşturmaktadır. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-2521 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Çanakkale Onsekiz Mart University |
Cover Image

25.195

106.810

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Mart ve Eylül aylarında yılda iki kez yayınlanan hakemli akademik bir süreli yayındır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayını olan Dergi, ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları kapsamında yer alan “Din ve İnanç Araştırmaları” konu alanlarında yapılan bilimsel çalışmaları yayımlar.

Dergi’de özgün araştırma ve inceleme makale, derleme makale, olgu sunumu, proje tanıtımı, bildiriler, tartışmalar, çeviriler, sadeleştirmeler, kitap ve tez tanıtımı, bilimsel toplantı haberleri gibi çalışmalar yayımlanır. İlahiyat alanıyla ilgili çalışmalara yer vererek düşünce dünyasına katkıda bulunmak, Dergi’nin ana amacını oluşturmaktadır. 

Issue 14 - Mar 2019
 1. Said Halim Paşa’da İslam Dünyasında Geri Kalmışlık ve Geri Kalmışlıktan Çıkış Yolları Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 9 - 35
  Abdullah Alperen
 2. Ziya Gökalp’in “Felsefe Dersleri” Üzerine
  Pages 37 - 53
  Ufuk Bircan
 3. Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğuna Gelişi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin İlan Edildiği Tarihsel Sürece Kadar Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Durumların Araştırılmasına Yönelik Tarihsel Bir Yaklaşım
  Pages 55 - 85
  Ahmet Özdemir
 4. Doğu Hıristiyanlarının Arapça’yı Yazı Dili Olarak Benimseme Sürecinde Gösterdikleri Farklı Yaklaşımlara Genel Bir Bakış
  Pages 87 - 110
  Ayşe İçöz
 5. Elmalılı Hamdi Efendi’nin Bazı Tasavvufi Görüşleri
  Pages 111 - 143
  Muhammed Ali Yıldız
 6. Yeni Bir Sahih Hadis Tanımı Önerisi
  Pages 145 - 169
  Mehmet Emin Çiftçi
 7. İmâm Buhârî’nin Sahîh’ine Kaynaklık Bakımından İmâm Mâlik’in Muvatta’sı (Tahrîc, Mukâyese ve Tahlîl)
  Pages 171 - 212
  Üzeyir Durmuş
 8. Fasih Ahmed Dede’nin Gazellerinde “Ateş”
  Pages 213 - 240
  Nergiz Önce
 9. On Dokuzuncu Yüzyılda Güney Afrika’da Bir Osmanlı Alimi Ebubekir Efendi
  Pages 241 - 257
  Yusuf Yıkmaz
 10. Hacı Hasan Dinç ve Bazı Tasavvufi Görüşleri
  Pages 259 - 282
  Muhammed Ali Yıldız
 11. A Libyan Novel in Metropolis: In the Country of Men
  Pages 283 - 298
  Abdullah Özkan
 12. حكم مصادرة أموال المرتد: الثورة السورية نموذجًا
  Pages 299 - 317
  Ayman Haroush
 13. طريقة الأداء وأثرها في البيان اللغوي والقرآني
  Pages 319 - 345
  Ahmed Ali Niimaa