Fatih Kılıçlı profile image
Fatih Kılıçlı
Publication 12 Review 0 CrossRef Cited 1
12 Publication
0 Review
1 CrossRef Cited

Institution

Publications

0

407

0

2065

0

1252

Erişkinlerde büyüme hormonu tedavisi
Authors: Fatih Kılıçlı , Hatice Dökmetaş
Published: 2012 , Cumhuriyet Medical Journal
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 19776

0

19776

0

1343

Metabolik sendromda ürik asit düzeyi ile nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı arasındaki ilişki
Authors: Elvan Amasyalı, Fatih Kılıçlı , Fettah Acıbucu, Serdal Korkmaz, Özlem Yönem , Bülent Uygungelen, Ramazan Say, Mübeccel Arslan
Published: 2011 , Cumhuriyet Medical Journal
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 2939

0

2939

Kemiğin fibröz displazisi ve McCune-Albright sendromu: bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Authors: Fettah Acıbucu, Fatih Kılıçlı , Hatice Dökmetaş
Published: 2011 , Cumhuriyet Medical Journal
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 12496

0

12496

A successful pregnancy in a patient with acromegaly under octreotide-LAR treatment: a case report
Authors: Fatih Kılıçlı , Hatice Dökmetaş, Fahrettin Keleştimur, Serdal Korkmaz
Published: 2010 , Cumhuriyet Medical Journal
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1116

0

1116

Metabolik sendromlu hastalarda nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı ve hs-CRP arasındaki ilişki
Authors: Elvan Amasyalı, Fatih Kılıçlı , Ramazan Say, Bülent Uygungelen, Fettah Acıbucu
Published: 2010 , Cumhuriyet Medical Journal
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 2689

0

2689

User doesn't have any peer review duties on DergiPark.

Publications

1

0

2065

Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.