Sulhattin Arslan profile image
Sulhattin Arslan
Publication 5 Review 0
5 Publication
0 Review

Institution

Publications

0

2062

Bronchobiliary fistula: A rare case
Authors: Sulhattin Arslan , Aslı Bingöl, Serdar Berk, Cesur Gümüş , İbrahim Akkurt
Published: 2011 , Cumhuriyet Medical Journal
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1058

0

1058

Üniversite hastanesinde yatağında istenen göğüs hastalıkları konsültasyonlarının değerlendirilmesi
Authors: Sulhattin Arslan , Serdar Berk, Gökten Bulut, Hüseyin Karşıkaya, İbrahim Akkurt
Published: 2010 , Cumhuriyet Medical Journal
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1623

0

1623

0

5110

Sivas Verem Savaş Dispanseri bölgesinde 1995–2004 yılları arasında kayıtlı tüberküloz hastalarının demografik özellikleri
Authors: Safa Ozsahin, Sulhattin Arslan , Sema Çalışkan, Ömer Doğan, Serdar Berk, İbrahim Akkurt
Published: 2009 , Cumhuriyet Medical Journal
DOI: -
FAVORITE 0 TOTAL DOWNLOAD COUNT 1336

0

1336

Articles published in
User doesn't have any peer review duties on DergiPark.
There are no Crossref cited.
Interactive Guide Tool
If you want to see the panel introduction, you can click Start Tour.