Journal Boards

Editör

Dr. İsmail Erim KÖSEOĞLU Et ve Süt Kurumu Türkiye
Public Health, Veterinary, Veterinary Food Hygiene and Technology, Veterinary Microbiology

Yazı İşleri Müdürü - Teknik Editör

Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Veterinary, Veterinary Food Hygiene and Technology, Veterinary Microbiology

Yayın Koordinatörü

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Osman Cenap TEKİNŞEN
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD (Emekli Öğr. Üyesi)

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Ahmet GÜNER Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMİOĞLU ATILIM ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Health Economy, Health Management
Prof. Dr. Ender YARSAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 0000-0002-3008-9240 Türkiye
Veterinary, Veterinary Pharmacology and Toxicology
Prof. Dr. Kırali MURTEZAOĞLU Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi Türkiye
Chemical Engineering
Mehmet BİLİR Tarım ve Orman Bakanlığı 0000-0003-1659-4483 Türkiye Web
Agriculture Science, Horticulture Growing and Improvement, Viticulture and Enology
Prof. Dr. Muharrem TUNA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Tourism, Hotel Management, Tourism Management, Management and Strategy, Human Resources Management, Organizational Behavior
Prof. Dr. Orhan ÇETİN Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Animal Feeding
Prof. Dr. Osman ERGANİŞ SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY, DEPARTMENT OF DISEASES AND CLINICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY 0000-0002-9340-9360 Türkiye
Veterinary Microbiology

Yayın Kurulu

Süleyman Demirel Üniversitesi
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
İşleme Teknolojisi AD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Doğum ve Jinekoloji AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni AD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi
Kimya Mühendisliği AD

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik AD

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi
Gastronomi

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler MYO
Gıda İşleme

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım İşletmeciliği AD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Yönetimi AD

Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı AD

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü, Zooloji AD

Prof. Dr. Zafer KARAER
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Parazitoloji AD (Emekli Öğr. Üyesi)

Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Veterinerlik Halk Sağlığı AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji AD
Prof. Dr. Prof. Dr. Abdullah DİLER Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Türkiye
Processing Technology
Prof. Dr. Adnan ŞEHU Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Animal Nutrition and Nutritional Diseases
Prof. Dr. Ahmet GÜNER Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Asst. Prof. Dr. A. Ezgi TELLİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Food Microbiology, Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Veterinary Obstetrics and Gynecology
Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, VETERİNER PR. Türkiye
Animal Health Economics and Management
Prof. Dr. Cafer TEPELİ Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Animal Feeding
Prof. Dr. Cemalettin SARIÇOBAN Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 0000-0001-9898-0884 Türkiye
Engineering, Meat Technology, Food Sciences, Food Chemistry
Prof. Dr. Fatma Seda BİLİR ORMANCI ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 0000-0003-3614-4666 Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. Kırali MURTEZAOĞLU Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi Türkiye
Chemical Engineering
Prof. Dr. Meryem AYDEMİR ATASEVER Atatürk Üniversitesi Türkiye
Food Sciences and Engineering, Veterinary Food Hygiene and Technology
Nutrition and Dietetics
Prof. Dr. Muharrem TUNA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Tourism, Hotel Management, Tourism Management, Management and Strategy, Human Resources Management, Organizational Behavior
Prof. Dr. Mustafa ATASEVER Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Meat Technology, Milk Technology, Nutrition and Dietetics, Veterinary Food Hygiene and Technology, Nutrition in Sport and Exercise
Prof. Dr. Mustafa KARAKAYA SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE Türkiye
Food Sciences and Engineering
Prof. Dr. Mustafa TAYAR BURSA ULUDAG UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE 0000-0002-2218-2007 Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Asst. Prof. Dr. Nihat TELLİ KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4121-4588 Türkiye
Food Hygiene and Production, Food Microbiology, Food Technology, Milk Technology, Veterinary Food Hygiene and Technology
Agricultural Economics
Prof. Dr. T. Halûk ÇELİK Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. Tolga KAHRAMAN Istanbul üniversitesi Veteriner fakültesi besin hijyeni ve teknolojisi anabilim dali 0000-0003-4877-6951 Türkiye
Medicine
Assoc. Prof. Dr. Türker KURT Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkiye
Education & Teacher Training
Prof. Dr. Yılmaz EMRE Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Türkiye
Animal Systematics
Veterinary Food Hygiene and Technology
Assoc. Prof. Dr. Zafer SAYIN Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Türkiye
Veterinary Microbiology

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali CEBİRBAY, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Prof. Dr. Mehmet ELMALI, Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Dr. Öğretim Üyesi Arife Ezgi TELLİ, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Tarık Haluk ÇELİK, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Doç. Dr. Ulaş ACARÖZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Recep ÇIBIK, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Tolga KAHRAMAN, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Doç. Dr. Zafer SAYIN, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji
Dr. Öğretim Üyesi Nihat TELLİ, Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, Gıda İşleme
Doç. Dr. Zeki GÜRLER, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa TAYAR, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. Güzin İPLİKÇİOĞLU, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Abdullah DİLER, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, İşleme Teknolojisi
Prof. Dr. Aysel ŞAHAN, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Dr. Öğr. Üyesi Ebru BAYRAK, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Prof. Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi,
Doç. Dr. Yahya ÖZDOĞAN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Doç. Dr. Türker KURT, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri
Doç. Dr. Hasan TABAK, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ŞEN, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme
Prof. Dr. İsmail BAYRAM, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Prof. Dr. Gürkan UÇAR, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Meryem AYDEMİR ATASEVER, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi