Journal Boards

Editör

Dr. İsmail Erim KÖSEOĞLU Et ve Süt Kurumu Türkiye Web
Public Health, Food Sciences, Meat Technology, Food Packaging, Preservation and Processing, Dairy Technology, Veterinary Sciences, Veterinary Food Hygiene and Technology, Veterinary Microbiology

Yazı İşleri Müdürü - Teknik Editör

Süleyman DÜNDAR Et ve Süt Kurumu Türkiye Web
Veterinary Food Hygiene and Technology, Veterinary Microbiology, Animal Nutrition and Nutritional Diseases, Veterinary Sciences (Other)

Yayın Koordinatörü

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Osman Cenap TEKİNŞEN
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD (Emekli Öğr. Üyesi)

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Prof. Dr. Ahmet GÜNER Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMİOĞLU ATILIM ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Health Management
Prof. Dr. Ender YARSAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Veterinary Sciences, Veterinary Pharmacology
Prof. Dr. Kırali MURTEZAOĞLU Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi Türkiye
Chemical Engineering
Mehmet BİLİR It is not affiliated with an institution Türkiye Web
Oenology and Viticulture
Prof. Dr. Muharrem TUNA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Human Resources Management, Strategy, Management and Organisational Behaviour, Hospitality Management, Tourism, Tourism Management
Prof. Dr. Orhan ÇETİN Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Animal Feeding
Prof. Dr. Osman ERGANİŞ SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY, DEPARTMENT OF DISEASES AND CLINICAL SCIENCES, DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY Türkiye
Veterinary Microbiology

Yayın Kurulu

Süleyman Demirel Üniversitesi
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi
İşleme Teknolojisi AD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fizyoloji AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Doğum ve Jinekoloji AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Zootekni AD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi
Kimya Mühendisliği AD

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik AD

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi
Gastronomi

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler MYO
Gıda İşleme

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım İşletmeciliği AD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi AD

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Eğitim Yönetimi AD

Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı AD

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü, Zooloji AD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Parazitoloji AD (Emekli Öğr. Üyesi)

Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Veterinerlik Halk Sağlığı AD

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji AD
Prof. Dr. Prof. Dr. Abdullah DİLER Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Türkiye
Post-Harvest Fisheries Technologies (Incl. Transportation)
Prof. Dr. Adnan ŞEHU ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ANKARA VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Animal Nutrition
Prof. Dr. Ahmet GÜNER Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Asst. Prof. Dr. A. Ezgi TELLİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Food Microbiology, Agricultural Management of Nutrients, Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Veterinary Obstetrics and Gynecology
Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, VETERİNER PR. Türkiye
Animal Health Economics and Management
Prof. Dr. Cafer TEPELİ Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Animal Feeding
Prof. Dr. Cemalettin SARIÇOBAN Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Türkiye
Food Sciences
Prof. Dr. Fatma Seda ERGENEKON ANKARA UNIVERSITY, ANKARA FACULTY OF VETERINARY MEDICINE Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. Kırali MURTEZAOĞLU Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi Türkiye
Chemical Engineering
Prof. Dr. Meryem AYDEMİR ATASEVER Atatürk Üniversitesi Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Assoc. Prof. M. Ali CEBİRBAY Selçuk Üniversitesi Türkiye
Nutrition and Dietetics
Prof. Dr. Muharrem TUNA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Human Resources Management, Strategy, Management and Organisational Behaviour, Hospitality Management, Tourism
Prof. Dr. Mustafa ATASEVER Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. Mustafa KARAKAYA SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE Türkiye
Food Sciences
Prof. Dr. Mustafa TAYAR BURSA ULUDAG UNIVERSITY, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Asst. Prof. Dr. Nihat TELLİ KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Food Packaging, Preservation and Processing
Prof. Dr. Süleyman KARAMAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye Web
Agribusiness, Agricultural Land Management
Prof. Dr. T. Halûk ÇELİK Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. Tolga KAHRAMAN Istanbul üniversitesi Veteriner fakültesi besin hijyeni ve teknolojisi anabilim dali Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Assoc. Prof. Dr. Türker KURT Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkiye
Education Management
Prof. Dr. Yılmaz EMRE Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Türkiye
Animal Systematics and Taxonomy
Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN ERCIYES UNIVERSITY Türkiye
Veterinary Food Hygiene and Technology
Prof. Dr. Zafer SAYIN Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Türkiye
Veterinary Microbiology

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Doç. Dr. Muhammet Ali CEBİRBAY, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Prof. Dr. Mehmet ELMALI, Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Doç. Dr. Arife Ezgi TELLİ, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Tarık Haluk ÇELİK, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Doç. Dr. Ulaş ACARÖZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Recep ÇIBIK, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Tolga KAHRAMAN, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Zafer SAYIN, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Nihat TELLİ, Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler MYO, Gıda İşleme
Prof. Dr. Zeki GÜRLER, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa TAYAR, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Mustafa ARDIÇ, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği
Doç. Dr. Güzin İPLİKÇİOĞLU, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Abdullah DİLER, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, İşleme Teknolojisi
Prof. Dr. Aysel ŞAHAN, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Dr. Öğr. Üyesi Ebru BAYRAK, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Prof. Dr. Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Doç. Dr. Yahya ÖZDOĞAN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Prof. Dr. Türker KURT, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri
Doç. Dr. Hasan TABAK, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ŞEN, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme
Prof. Dr. İsmail BAYRAM, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Prof. Dr. Gürkan UÇAR, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Meryem AYDEMİR ATASEVER, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Aygül KÜÇÜKGÜLMEZ YANDIM, Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Yüksel GENÇ, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gültekin BİLGİN, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Doç. Dr. Ayşe GÜNEŞ BAYIR, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Dr .Öğr. Üyesi Nesrin EMRE, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Prof. Dr. Soner ALTUN, Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, Su Ürünleri Hastalıkları
Prof. Dr. Mustafa ATASEVER, Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı KANCA, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi
Prof. Dr. Fatma Seda ERGENEKON, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Recep KARA, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Doç. Dr. Yusuf BİÇER, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Ahmet GÜNER, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Mustafa GARİP, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme
Dr. Öğretim Üyesi Muhsin ÖZTÜRK, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer ÇETİN, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi
Öğr. Gör. Başak ÖNEY, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Prof. Dr. Kamil BOSTAN, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Prof. Dr. Nurettin GÜLŞEN, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme
Prof. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇAKMAK, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Öğr. Gör. İrem ALAÇIK DEVELİOĞLU, KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üyesi Halit BAYRAK, Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Enstitüsü
Prof. Dr. Ayşe Serpil NALBANTOĞLU, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, Veterinerlik Parazitolojisi
Öğr. Gör. Dr. Evren ÖZDEMİR KOCABAŞ, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Fulya TAŞÇI, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
Prof. Dr. Muammer ELMAS, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, Farmakoloji ve Toksikoloji
Doç. Dr. Burak DİK, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler, Farmakoloji ve Toksikoloji
Prof. Dr. Abdullah ÖKSÜZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üyesi Meryem AKHAN, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Prof. Dr. Muhammed ARABACI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAVASOĞLU, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Last Update Time: 5/6/24, 10:55:36 AM