Year 2017, Volume 3 , Issue 2, Pages 187 - 196 2017-12-24

Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları

Rıdvan KARABULUT [1] , Hüseyin MERTOL [2] , Ayşe ALKAN [3]


Bu çalışmada Bilim Sanat Merkezine devam eden 8-14 yaş grubundaki üstün yetenekli/zekalı 25 öğrenciye metafor analizi yöntemi kullanılarak medyaya ilişkin düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler medyaya yönelik düşüncelerini belirlemek için ‘Medya……. gibidir/benzemektedir.Çünkü……’cümlesini tamamlamaları istenmiştir.Verilerin analizinde ve yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Üstün yetenekli/zekalı öğrenciler medyaya yönelik 26 metafor üretmiştir. Ortaya çıkan metaforlar kategoriler ayrılmıştır. Bu kategoriler bilgilendirme işlevi olarak medya, farkındalık yaratma ve eğitim işlevi olarak medya, toplumsallaştırma işlevi olarak medya, eğlendirme işlevi olarak medya, kamoyu oluşturma ve gündem belirleme işlevi olarak medya olarak sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak: Üstün yetenekli/zekalı öğrencilerin medyaya yönelik düşüncelerinin genel medyanın bilgi amaçlı kullanılması gerektiği görüşüne vardıkları bulgulanmıştır

Metaforik algı, Medya
 • Baines, L. ve Dial, M. (1995). Scripting Screenplays: An Idea For Integrating Writing, Re¬ading, Thinking, And Media Literacy. The English Journal. Vol. 84, Issue: 2, ss. 86-91.
 • Burkhardt, G., Monsour, M., Valdez, G., Gunn, C., Dawson, M., Lemke, C., Coughlin, E., Thadani, V., & Martin, C. (2003). Literacy in the digital age. [Online] 20 Mayıs 2015 tarihinde http://pict.sdsu.edu/engauge21st.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Hobbs, R. (1998). Medya okuryazarlığı hareketinde yedi büyük tartışma, (Çeviren: Melike Türkan Bağlı). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 122-140
 • Kartal, O. Y. (2007). Ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerinin televizyon dizilerindeki mesaj¬ları algılamalarında medya okuryazarlığının etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Çanakkale.
 • Kline, S., Stewart, K, & Murphy D. (2006). Media Literacy İn The Risk Society: Toward A Risk Reduction Strategy. Canadian Journal of Education. Vol. 29,Issue: 1, ss. 131-153.
 • Meb, (2009). Medya okuryazarlığı öğretmen kılavuz kitabı, Meb, Devlet Kitapları, 2. Baskı. İstanbul: İhlas Gazetecilik.
 • Moser, K. S. (2000). Metaphor Analysis in Psychology-Method, Theory, and Fields of Application. Forum: Qualitative Research
 • Mihailidis, P. (2008). Beyond Cynicism: how media literacy can make students more engaged citizens. Doctor of Philosophy Thesis. Faculty of the Graduate Schoolof the University of Maryland, USA.
 • Onursoy, S.(2017). Sosyal Medya Tüketicilerinin Derin Metaforları: Sosyal Medya Üzerine Bir ZMET Çalışması. 1st International Conference on New Trends in Communication
 • Real,Y. M. (2008). An assessment of the relationship between creatıvıty and ınformation and media literacy skills of community college students for a selected major. PhD Thesis. Pepperdine University Graduate School of Education and Psychology, Malibu, USA.
 • Rtük, (2007). İlköğretim medya okuryazarlığı dersi öğretmen el kitabı. Ankara. [Online]15Mayıs2014tarihinde http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/kaynaklar/MEDYAlkitabı.doc adresinden erişilmiştir.
 • Thoman, E. (2003). Skills and strategies for media education. [Online] 17 Nisan 2015 tarihinde http://www.medialit.org/reading_room/pdf/CMLskillsandstrat.pdf adresinden erişilmiştir
 • Tigga, R. (2009). Rise, decline, and re-emergence of media literacy education in the United States: 1960-2000. PhD Thesis. Faculty of the Graduate School, Marquette University, Wisconcin, USA.
 • Ülker, M.(2012).Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretim Programı ile Tutarlılığının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wehmeyer, J. (2000). Critical Media Studies And The North American Media Literacy Movement. Cinema Journal. Vol. 39, Issue: 4, ss. 94-101.
Journal Section Articles
Authors

Author: Rıdvan KARABULUT
Country: Turkey


Author: Hüseyin MERTOL (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Ayşe ALKAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 24, 2017

Bibtex @research article { aeusbed356746, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {187 - 196}, doi = {}, title = {Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları}, key = {cite}, author = {Karabulut, Rıdvan and Mertol, Hüseyin and Alkan, Ayşe} }
APA Karabulut, R , Mertol, H , Alkan, A . (2017). Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2) , 187-196 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/356746
MLA Karabulut, R , Mertol, H , Alkan, A . "Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 187-196 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/33268/356746>
Chicago Karabulut, R , Mertol, H , Alkan, A . "Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 187-196
RIS TY - JOUR T1 - Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları AU - Rıdvan Karabulut , Hüseyin Mertol , Ayşe Alkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 196 VL - 3 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları %A Rıdvan Karabulut , Hüseyin Mertol , Ayşe Alkan %T Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları %D 2017 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Karabulut, Rıdvan , Mertol, Hüseyin , Alkan, Ayşe . "Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 2 (December 2017): 187-196 .
AMA Karabulut R , Mertol H , Alkan A . Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 187-196.
Vancouver Karabulut R , Mertol H , Alkan A . Üstün Yetenekli/Zekâlı Öğrencilerin Medyaya Yönelik Metafor Algıları. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(2): 187-196.