e-ISSN: 2757-8925
Founded: 2021
Period: Biannually
Publisher: Inonu University
Cover Image
       

İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Dergisi AFRICANIA (e-ISSN: 2757-8925) kör hakemlik sisteminin uygulandığı uluslararası hakemli ve açık erişimli akademik bir dergidir. 2021 Ocak ayında yayın hayatına başlayan Africania, Afrika kıtasında yer alan ülkelerin kültürel, tarihî, siyasî, içtimaî ve iktisadî yönlerini ele alan nitelikli ve özgün çalışmaları akademik çevrelerin dikkatine sunmak, akademik bilginin üretilmesine ve yayılmasına olanak sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda geçmişten günümüze Afrika ile ilgili oluşmuş bilgi birikiminin değerlendirilmesi, gerektiğinde tashih edilerek geliştirilmesi, yeni ve özgün disiplinler arası çalışmalarla bilgi üretimine katkı sunarak bu alanda öncü bir rol üstlenmektir.
Derin köklere sahip olan Türkiye-Afrika arasındaki ilişkileri ele alan çalışmalara da yer veren Africania, Afrika konusunda çalışmalar yapan çok sayıda akademisyenin katkı sunduğu çok dilli bir yayıncılık yapmaktadır. Özel sayılar hariç Ocak-Temmuz olmak üzere her yıl iki sayı yayınlamaktadır. Afrika ülkeleri ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlardaki araştırma ve incelemeye dayalı çalışmaların yanı sıra Afrika ile ilgili çeviri, derleme ve kitap tanıtımlarına da yer vermektedir.
Africania, Afrika kıtası ile ilgili akademik makaleler yayınlayarak bu konudaki doğru ve bilimsel bilginin tesis edilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır.
Africania, Afrika ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında makale kabul etmektedir.