Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması

Year 2017, Volume 17, Issue 2, 779 - 795, 29.06.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326597

Abstract

Bu araştırmada, Alkharusi (2016) tarafından geliştirilen Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği’nin (EDEİBÖ) Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırma, 420 öğretmenden oluşan bir çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA sonucunda ölçeğin orijinal formundaki üç faktörlü yapının Türk kültüründe doğrulandığı belirlenmiştir. Ortaya çıkan faktörler ölçeğin orijinal formunda olduğu gibi Testin Güvenli Uygulanması, Gizlilik ve Saydamlık olarak isimlendirilmiştir. EDEBİÖ’deki alt ölçekler ve ölçeğin geneli için hesaplanan Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının .61 ile .75 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Madde analizi sonunda, madde toplam korelasyonlarının ölçekteki tüm maddeler için .30 alt sınırının üzerinde olduğu saptanmıştır. 

References

  • KAYNAKÇA

Year 2017, Volume 17, Issue 2, 779 - 795, 29.06.2017
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326597

Abstract

References

  • KAYNAKÇA

Details

Journal Section Articles
Authors

Mustafa İLHAN>

0000-0003-1804-002X


Neşe GÜLER>


İsmail KINAY>

Publication Date June 29, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017, Volume 17, Issue 2

Cite

APA İlhan, M. , Güler, N. & Kınay, İ. (2017). Eğitimsel Değerlendirmelerde Etik İlkelere Bağlılık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 779-795 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326597