e-ISSN: 2687-2781
Founded: 2015
Publisher: Akdeniz University
Cover Image
 

The Akdeniz Medical Journal is the scientific publication of Akdeniz University Faculty of Medicine and is a peer-reviewed, interdisciplinary medical journal published every four months (January, May, September) according to ethical principles and rules.
The abbreviation of Akdeniz Medical Journal is Akd Med J / Akd Tıp D.

2024 - Volume: 10 Issue: 1

Research Article

8. Oosit Maturasyonu Sürecinde Global DNA Metilasyonunun Değişimi

Case Report

23. COVİD-19 pnömonisi ile hastaneye başvuran kandida enfeksiyonu saptanan 4 olgu

Case Report

PRENATAL TANI ALAN BİR GOLLOP WOLFGANG KOMPLEKSİ OLGUSU

Research Article

Obezite Cerrahisi Geçiren Bireylerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Clinical Research

Çocuk Yaş grubunda Ezotropya Hastalarının Dağılımı ve Klinik Özellikleri: Yeni Kurulan Şaşılık Biriminden İlk Veriler

Review

GEZEGEN SAĞLIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Clinical Research

Çocuk Yoğun Bakım Hastalarının Trakeostomi Uygulama Etyolojileri ve Klinik Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

Clinical Research

ASKERİ OKULA GİRİŞ İÇİN SAĞLIK KURULUNA BAŞVURAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ GÖZ HASTALIKLARINDAN ELENME NEDENLERİ VE ORANLARI

Research Article

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinin Çocuk İstismarı Ve İhmaline Yönelik Farkındalık Düzeyleri

Research Article

Differential Diagnosis And Management In Neonatal Mass Lesions: Ten Years Experience

Clinical Research

THE EFFECT OF PREOPERATIVE ANXIETY ON HEMODYNAMIC PARAMETERS IN CESAREAN SECTION UNDER SPINAL ANESTHESIA

Clinical Research

Analysis of Factors Affecting Disease Progress And Mortality in Patients With Chronic Renal Disease

Review Article

Evaluation of anemia in rheumatoid arthritis patients and the effect of biological therapy on anemia of chronic disease

Clinical Research

Parental vaccine acceptance and refusal among neonatal period; single center retrospective study

Clinical Research

Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarında Sekonder Travmatik Stres, Merhamet Yorgunluğu ve Tükenmişlik düzeylerinin Değerlendirilmesi: COVİD-19 Pandemisi Sırasındaki Deneyim

Review

Kanser ve Fitoterapi

Image Presentation

Examining the Attitudes of Patients who Apply to a Training and Research Hospital Psychiatry Outpatient Clinic towards Physicians' Attire and Gender

Case Report

Nadir Bir Komplikasyon: Yüz Maskesi ile Ventilasyon Sonrası Fasiyal Sinir Hasarı

Research Article

Alternative, Effective and Cheap Method for Scleral Depression of ROP (Retinopathy of Prematurity) Examination

Review

AKCİĞER ADENOKARSİNOMLARINDA DSÖ SINIFLAMASI, HİSTOPATOLOJİK DERECE VE PATERN ANALİZİ

Research Article

Social network usage among medical students and its relationship with stress

Research Article

Determining the Risk of Gestational Diabetes Mellitus: Evaluation of the Role of Complete Blood Count Variables Measured in the First Two Trimesters

Clinical Research

Hemoglobin D and Coinheritance with Hb S, β-thalassemia

Research Article

The role of lymphocyte monocytes ratio levels in diagnosis of appendicitis in children

Research Article

ÇOCUKLUK ÇAĞI SÜRRENAL BÖLGE KİTLELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Research Article

Validation And Reliability Of Edmonton Frail Scale In Turkish Community-Dwelling Older Adults

Research Article

How does workload affect the innovative approach of intensive care nurses? A cross-sectional descriptive study

Research Article

25-Hydroxyvitamin D Status In Type 1 Diabetic Adults And Its Relationship With Glycemic Control

Clinical Research

KRONİK BEL AĞRISININ TEDAVİSİNDE PERKÜTAN EPİDURAL NÖROPLASTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Research Article

Diagnostic Effectiveness of BI-RADS Classifıcation In Suspected Breast Lesions: A Single Center Experience in the West Anatolia

Research Article

High Density Lipoprotein Subfraction Changes in End Stage Liver Failure

Research Article

Continuity and improvement in the individual preventive attitudes of university students in Turkey even after the Covid-19 vaccination

Research Article

Marketlerden Satın Alınabilecek Çocuk Diş Macunlarını Oluşturan Bileşenlerin Analizi

Research Article

Bir Tıp Fakültesindeki Öğrencilerde Yaşam Kalitesi ve Belirleyicileri

Research Article

Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Tarafından 2010-2022 Yılları Arasında Elektrik Çarpması Sonucu Meydana Gelen Yaralanma Nedeniyle Adli Rapor Düzenlenen Olguların Değerlendirilmesi

Review

YUTMA VE KOGNİTİF FONKSİYONLARIN İLİŞKİSİ

Research Article

Melatoninin MCF-7 Hücre Kültüründeki Apoptoz Aktivasyonunun ve Sitotoksisitesinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), MTT Hücre Canlılık Testi ve İmmunsitokimya Yöntemleriyle Araştırılması

Clinical Research

Pulmoner Embolisi Olan Kanser Hastalarında Mortaliteye Etki Eden Faktörler

Research Article

Sistemik skleroz hastalarında oküler ön segment değişimleri

Research Article

19. Yüzyılda Bir Doktorun Görevden Alınma Öyküsü

Review

Besin Sinerjisi ve Sinerjik Besinlerin Sağlık Üzerine Etkileri

Clinical Research

Quality of life and self-report symptoms in workers exposed to excessive noise

Research Article

Metachronous or Synchronous Presentation of Acute Myeloid Leukemia and Lung Cancer: A Single Center Experience

Case Report

COVID-19 Pandemisi Döneminde Göğüs Cerrahisi Uygulamaları: Travmatik Hemotoraks Olgu Sunumu

Case Report

A rare complication of hysteroscopic isthmocele surgery: uterine subserosal abscess formation

Research Article

Genç Erişkinlerde Pre-Hipertansiyon, Sedanter Yaşam Tarzı Ve Obezite Prevalansının İncelenmesi

Research Article

ANATOMİ DERSİ OKUMAK ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNDE KADAVRA BAĞIŞI GÖRÜŞÜNDE FARK YARATIYOR MU?

Research Article

Sağlık Alanında Log Linear Modellerin Kullanımı: Yaşlılarda Aşılanma Üzerine Bir Uygulama

Research Article

LENFADENİT TANISI İLE SERVİS YATIŞI OLAN ÇOCUKLARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Case Report

Nadir Revaskülarizasyon Vakası: Brakiyo-Brakiyal Bypass

Research Article

Patient Safety Culture of Surgical Nurses and Affecting Factors

Case Report

Malign Görünümü Taklit Eden Posttravmatik Pulmoner Hematom

Case Report

Memede Radyoterapi Sonrası Gelişen Anjiosarkom: Olgu Sunumu

Clinical Research

Bir Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kuruluna Başvuran Hastaların Psikiyatrik Değerlendirilme Sonuçlarının İncelenmesi

Clinical Research

Healthcare Professionals' Intention to Accept The COVID-19 Vaccine and Their Fear of COVID-19: A Cross-Sectional Study

Clinical Research

Investigation of ergonomic risk factors, musculoskeletal system problems, and physical workload in kitchen workers

creative commons

Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

CCBY