e-ISSN: 2687-2781
Founded: 2015
Period: Tri-quarterly
Publisher: Akdeniz University
Cover Image
       

The Akdeniz Medical Journal is the scientific publication of Akdeniz University Faculty of Medicine and is a peer-reviewed, interdisciplinary medical journal published every four months (January, May, September) according to ethical principles and rules.
The abbreviation of Akdeniz Medical Journal is Akd Med J / Akd Tıp D.

2023 - Volume: 9 Issue: 1

Case Report

Pneumomediastinum in an asthmatic patient with COVID-19

Research Article

Evaluation of the effect of COVID 19 pandemic on breast cancer diagnosis

Review

The Effects of Diet and Microbiota on Attacks in Familial Mediterranean Fever

Research Article

The correlation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test with other healthy life quality assessment tests

Research Article

25-Hydroxyvitamin D Levels in Preterm Infants ≤32 Weeks Gestational Age and Respiratory Distress Syndrome

Research Article

Use of Cone-Beam Computed Tomography in Pediatric Patients in a Turkish Dental School

Review

Çocuklarda Santral Venöz Kateterle İlişkili Enfeksiyon ve Trombozu Önlemeye Yönelik Hemşirelik Girişimleri

Research Article

Covid-19 aşılanma sürecinde henüz aşılanmamış kişilerin bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi

Research Article

Katarakt Operasyonu Uygulanan Hastalarda Pseudoeksfoliasyon Sendromu Prevalansı ve İntraoperatif Komplikasyonlar

Research Article

Baş Dönmesi ile Başvuran Tip 2 Diabetes Mellituslu Yetişkinlerde Vestibüler ve İşitsel Değerlendirme: Anket Çalışması

Clinical Research

YENİDOĞAN DÖNEMİ HASTALIKLARINDA KAN BASINCI DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ

Research Article

The Value Of Ultra-Sensitive Troponin-I In Determining Mortality In Patients With Suspected Acute Coronary Syndrome

Research Article

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Organ Bağışı Tutumlarının Belirlenmesi

Research Article

Sertifika Programlarının Cerrahi Hemşirelerinin Öz Etkililik- Yeterlilik Düzeyine Etkisi

Clinical Research

How has the COVID-19 pandemic affected the distribution of radiology examinations?

Research Article

Stabil KOAH vakalarının izlem ve değerlendirmesinde hangisi daha değerli; CRP mi, Eozinofil mi, Lökosit mi?

Case Report

COVİD-19 pnömonisi ile hastaneye başvuran kandida enfeksiyonu saptanan 4 olgu

Research Article

COVID 19 döneminde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Tamamlayıcı ve Alternatif İlaç kullanımı

Research Article

Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda Diyete Uyum Durumu ile Diyabulimia Riskinin HbA1c Düzeyine Etkisi

Research Article

Comparison of the Vaginal and Urinary Effects of Pesser Use and Local Estrogen Use with Pessary in Postmenopausal Women with Pelvic Organ Prolapse

Research Article

Does the Duration of Postoperative Urinary Catheterization affect the Time to Gas and Faeces Passage in Women Undergoing Caesarean Section?

Research Article

The Oxidative and Anti-Angiogenic Effects of Acrylamide in Chorioallantoic Membrane Model

Research Article

Covid-19’un Karın Duvarı Fıtığı Cerrahi Eğitimine Etkisi

Research Article

Reno-protective Effects of Brusatol Against Renal Ischemia Reperfusion Injury

Research Article

ÇOCUKLARDAKİ AKREP SOKMASI OLGULARININ KLİNİK VE LABORATUVAR ÖZELLİKLERİ: 182 OLGU

Research Article

Anxiety and Depression Levels of Healthcare Professionals during the COVID-19 Pandemic and Related Factors

Research Article

Kontrollü Ovaryen Hiperstimulasyon Uterusta Apelin ve Apelin Reseptör Ekspresyonunu Arttırır

Research Article

The effect of P2X1 receptor on vascular responses in the diabetic rat model

Clinical Research

Alt Ekstremite Geniş Defektlerinin Peforatör Flepler İle Onarımı: Serbest Flep İle Rekonstrüksiyona Alternatif Çözüm

Research Article

COMPARING INDIVIDUAL- AND FAMILY MEMBER-ASSISTED PERITONEAL DIALYSIS IN ELDERLY END-STAGE RENAL DISEASE PATIENTS

Case Report

WHICH TREATMENT SHOULD BE SELECTED FOR THE OPTIMUM APPROACH TO PATIENTS WITH NON-SMALL CELL LUNG CANCER WITH DRIVER MUTATION? A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

Case Report

AĞIRLIK EGZERSİZİ SONRASI GELİŞEN KANAT SKAPULA: OLGU SUNUMU

Case Report

Ileocaecal intussusception due to inflammatory fibroid polyp: A rare case report at district hospital

Case Report

Isolated Displaced Glenoid Fracture Caused by Minor Trauma: a Case Report

Research Article

Sonografide 20-24 hafta arasındaki fetüslerde üç büyük damarın referans çapları

Research Article

Entübasyon türü ve entübasyon yapılan yerin ventilatör ilişkili pnömoni gelişimi üzerine etkisi

Clinical Research

Anevrizmatik subaraknoid kanama geçiren hastaların fonksiyonel iyileşmesinin değerlendirmesinde nötrofil-lenfosit oranının önemi

Research Article

Oosit Maturasyonu Sürecinde Global DNA Metilasyonunun Değişimi

Research Article

Early Diagnosis Of Postoperative Delirium in Patients Who Underwent General Surgery

Case Report

A DRAMATIC SURGICAL TECHNIQUE FOR A MIS (UN)DIAGNOSED BREAST CANCER: TOILET MASTECTOMY

Research Article

The Effectiveness And Safety Of Concomitant Ticagrelor Using With Fibrinolytic In ST-Elevation Myocardial Infarction Patients

Clinical Research

Comparison of the Results of Electrocautery and Scalpel Use in Abdominal Midline Incisions

Case Report

Cinsiyet Değişikliğinin Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi: Dört Olgu Sunumu

Clinical Research

Evaluation of the Effect of Prone Position in Intubated and Non-intubated Covid 19 Patients

Clinical Research

The Frequency of Fabry Disease in Hemodialysis Patients in The Western Mediterranean Region of Turkey

Clinical Research

ŞİZOFRENİ TANILI HASTALARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİNİN PSİKOTİK VE DEPRESİF BELİRTİLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Clinical Research

Has the SARS-CoV-2 pandemic affected obstetric management and pregnancy complications in healthy women?

Research Article

Vaka Yöneticileri için Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerine Uyum Ölçeği (VİTU): Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Research Article

The Effect of Birth Types on Postpartum Comfort Level in Pregnant Women

Research Article

Evaluation with A/B Scan Ultrasonography of The Anterior Chamber, Posterior Chamber and Vitreous in Patients with Blunt Eye Trauma

Research Article

Evaluation of segmental distribution of liver metastases in colorectal carcinomas by computed tomography

Research Article

DETERMINING THE LEVEL OF KNOWLEDGE, AWARENESS, AND PERCEPTION OF TELEMEDICINE IN PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION PHYSICIANS

Case Report

PRENATAL TANI ALAN BİR GOLLOP WOLFGANG KOMPLEKSİ OLGUSU

Case Report

NEFREKTOMİ SONRASI TANI ALMIŞ İZOLE RENAL KİST HİDATİK OLGU SUNUMU

Review

AMBULATORY ANAESTHESIA MANAGEMENT FOR OBESE PATIENTS

Research Article

Obezite Cerrahisi Geçiren Bireylerde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Clinical Research

Çocuk Yaş grubunda Ezotropya Hastalarının Dağılımı ve Klinik Özellikleri: Yeni Kurulan Şaşılık Biriminden İlk Veriler

Review

Circadian Rhythm, Hypothalamo-Pituitary Adrenal Axis, and Immunity: Physiological and Pathological Examples

Review

GEZEGEN SAĞLIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Clinical Research

Çocuk Yoğun Bakım Hastalarının Trakeostomi Uygulama Etyolojileri ve Klinik Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

creative commons

Bu Dergi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

CCBY