Year 2016, Volume 5 , Issue 2, Pages 419 - 446 2016-12-12

Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Hatice Uysal [1] , Berrin Akman [2]


Bu araştırmada Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Katılımcılara okul öncesi öğretmenleri aracılığıyla ve kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara, Antalya ve Sinop illerinin merkez ve taşra ilçelerinde bulunan bağımsız anaokullarına ve özel okul öncesi eğitimi kurumlarına devam eden 457 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği, her çocuk için öğretmenler tarafından doldurulmaktadır ve Cronbach Alpha katsayısı .80 ile .89 arasında değişen iyi bir iç tutarlılığa sahiptir. Özgün formu altılı likert tipinde 80 maddeden ve üç boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin sonuçları, LISREL 8.8 ve SPSS 11,0 istatistik paket programına girilmiş; doğrulayıcı faktör analizi için gerekli analiz adımları uygulanmıştır. Ölçeğin Türkçe formu için yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, bu ölçeğin özgün yapısının korunduğunu ortaya koymuştur. Her bir alt boyut için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı içe yönelim problemleri boyutu için .88, dışa yönelim problemleri boyutu için .86, sosyal yetkinlik boyutu için .94 olarak bulunmuştur. Madde-toplam korelasyonları dikkate alındığında ölçekte yer alan maddelerin iyi bir ayırt ediciliğe sahip olduğu anlaşılmıştır. Yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen RMSEA, AGFI, NFI, GFI ve CFI gibi uyum indeksleri doğrulamak için kurulan model, yeterli düzeyde uyum düzeyine sahip olduğunu göstermiştir.
sosyal yetkinlik, davranış değerlendirme, içe yönelim, dışa yönelim, davranış problemleri
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hatice Uysal

Author: Berrin Akman

Dates

Publication Date : December 12, 2016

Bibtex @ { amauefd288458, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {419 - 446}, doi = {}, title = {Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması}, key = {cite}, author = {Uysal, Hatice and Akman, Berrin} }
APA Uysal, H , Akman, B . (2016). Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 419-446 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/27423/288458
MLA Uysal, H , Akman, B . "Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 419-446 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/27423/288458>
Chicago Uysal, H , Akman, B . "Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 419-446
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması AU - Hatice Uysal , Berrin Akman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 419 EP - 446 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması %A Hatice Uysal , Berrin Akman %T Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması %D 2016 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Uysal, Hatice , Akman, Berrin . "Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 / 2 (December 2016): 419-446 .
AMA Uysal H , Akman B . Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 419-446.
Vancouver Uysal H , Akman B . Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 5(2): 419-446.
IEEE H. Uysal and B. Akman , "Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 419-446, Dec. 2016