Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Uzaktan eğitimde destek hizmetlerine genel bakış: sorunlar ve eğilimler

Year 2017, Volume 3, Issue 4, 160 - 173, 31.10.2017

Abstract

Bu çalışmada Açık ve Uzaktan Öğrenme (AUÖ) kurumlarındaki destek hizmetlerini çeşitli boyutlar açısından incelemek amaçlanmıştır. İnternet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, beraberinde çevrimiçi ders veren kurumların sayısını da arttırmıştır. Öğrenci sayılarındaki artış AUÖ kurumlarını destek hizmetleri konusunda yeni arayışlara yöneltmektedir. AUÖ kurumları nitelikli destek hizmetleri sunmadıklarında, öğrencilerin yalıtılmışlık hissi, yönlendirilme ve yönetim eksikliği ve olası motivasyon kayıplarıyla karşılaştıkları bilinmektedir. Bu durum eğitimin tamamlanamaması gibi istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebilir. Alanyazında yapılan çalışmalarda destek hizmetleri denilince öne çıkan, öğrenci destek hizmetleridir. Ancak destek hizmetleri yalnızca öğrenci destek hizmetlerinden ibaret değildir. Bir başka deyişle, yöneticilere ve çalışan görevlilere de verilen destek hizmetleri mevcuttur. AUÖ kurumlarının sağladığı destek hizmetlerinde bazı olumsuz durumların ve sınırlılıkların olduğu çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir. Bahsi geçen durumlar, “sorunlar” başlığında incelenmiş olup, nitelikli çalışan sayısı, geri bildirimlerle ilgili sorunlar, yönetsel sorunlar, teknik sorunlar, sosyal etkileşim vb. gibi başlıklar altında değerlendirilmiştir. Çalışmada son olarak destek hizmetlerindeki eğilimler araştırılmış ve ileride yapılacak araştırmalara bazı öneriler sunulmuştur.

References

  • Abrami, P., & Bures, E.M. (1996). Computer supported collaborative learning and distance education. The American Journal of Distance Education, 10(2), 37-42. Berge, Z.L. (1995). Facilitating Computer Conferencing: Recommendations From the Field. Educational Technology, 35(1), 22-30.

Year 2017, Volume 3, Issue 4, 160 - 173, 31.10.2017

Abstract

References

  • Abrami, P., & Bures, E.M. (1996). Computer supported collaborative learning and distance education. The American Journal of Distance Education, 10(2), 37-42. Berge, Z.L. (1995). Facilitating Computer Conferencing: Recommendations From the Field. Educational Technology, 35(1), 22-30.

Details

Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Gürhan DURAK (Primary Author)
0000-0003-2944-3713

Publication Date October 31, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 4

Cite

APA Durak, G. (2017). Uzaktan eğitimde destek hizmetlerine genel bakış: sorunlar ve eğilimler . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 3 (4) , 160-173 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/34247/378493