Hakkında

Bingöl Araştırmaları Dergisi (BAD), Bingöl Üniversitesi bünyesinde 2014 yılından itibaren yılda iki sayı halinde yayımlanan  hakemli bir dergidir. 2021 yılı Bahar sayısı itibariyle uluslararası bir dergi olarak çıkarılmaya başlanmıştır. Bingöl Araştırmaları Dergisi temel olarak özelde Bingöl şehri, genelde de Bingöl ve çevresini oluşturan bölgeye dair sosyal, beşeri ve idari bilimler başta olmak üzere ilahiyat, eğitim, ziraat, sağlık vb. ilmin hemen her alanında bilimsel yayın ve yayıncılığın geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Dergi, adından da anlaşılacağı üzere şehir ve bölge tarihi araştırmaları için kurgulanmıştır. Bu bağlamda yukarıda belirtilen alanlarda özgün, yayınlanmamış, yayımlanmak üzere başka yere gönderilmemiş, makale, araştırma sonucu, kitap kritiği, çeviri, derleme ve bilgi şöleni değerlendirmesi gibi çalışmaların bilim âlemine kazandırılması amacıyla kurulmuştur. Bingöl Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanacak makalelerde yazarların akademik bir üslup kullanması, belirlenen yazım kurallarını uygulaması ve bilimsel etik kurallarını gözetmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilen yazılar için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez. Yazarların değerlendirmeleri, dergimizin resmi görüşü olarak kabul edilemez. Çalışmaların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. 

 Ön Değerlendirme

Dergiye gönderilen bütün yazılar önce editörler tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Derginin yayın kapsamına girmeyen, içerik ve biçimsel koşullar açısından akademik yazı formatına uymayan yazılar hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir veya bazı değişiklikler istenebilir. Editoryal incelemenin sonucu yazara bildirilir. Hiçbir makale olumlu hakem raporu olmadan editörler tarafından yayına kabul edilemez.

Farklı dillerde hakemli akademik dergilerde yayınlanmış makalelerin çevirileri derginin yayın kapsamına uygun görülürse, derginin dil editörleri tarafından kontrol edilir ve yapılan çevirinin uygun bulunması halinde yayınlanır. 

 Hakem Değerlendirmesi

Bingöl Araştırmaları Dergisi’ne yayınlanması amacıyla gönderilen her makale aşağıda belirtilen hakem değerlendirme sürecinden geçer. Sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift aşamalı kör hakemlik sistemi uygulanır.

Ön değerlendirme aşamasını geçen makaleler Editör ve/veya Yayın Kurulu tarafından belirlenen iki hakeme gönderilir. Uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak gerek derginin yayın ve danışma kurulu üyeleri, gerekse dışarıdan akademisyenler hakem olarak belirlenebilir.

Hakemler kendilerine gönderilen yazıları orijinallik, metodoloji, literatüre katkı, bulguların sunumu ve sonuçların desteklenmesi ve daha önce yapılan çalışmalardan yararlanma açısından değerlendirirler. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya içeriğe yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Bir makalenin yayına kabul edilebilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda makale üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Hakem veya hakemlerin düzeltme istemeleri durumunda, yazar hakemler tarafından yapılan eleştiri ve önerileri göz önünde bulundurarak istenen düzeltmeleri en geç 15 gün içerisinde tamamlayarak makaleyi tekrar gönderir. Hakemler aynı makale için birden fazla düzeltme isteyebilirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlarına iade edilir.

Hakem raporları dergi editörlüğü tarafından 3 yıl süreyle saklanır.

Yazarlar hakemlerin olumsuz görüşlerine, gerekli gördükleri değişiklik ve düzeltmelere bilimselliğe riayet etmek koşuluyla itiraz edebilirler. Bu itiraz Yayın Kurulu tarafından incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. 

Çalışmalarının yayınlanabilmesi için yazarlar, hakemlerin ve Yayın Kurulu’nun görüş ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar.

Hakemler tarafından olumlu görüş bildirilerek yayınlanma aşamasına gelen tüm makaleler için son değerlendirme Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayın Kurulu tarafından “yayınlanabilir” kararı verilen makaleler yayın sırasına alınır.

Bingöl Araştırmaları Dergisi’ne makale gönderen yazarlar, söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş;  yazıları ile ilgili telif haklarını Bingöl Araştırmaları Dergisi’ne devretmiş sayılırlar.  

Onursal Editör / Honorary Editor

Prof.Dr. İbrahim ÇAPAK


Editörler / Editors

Doç. Dr. Ömer TOKUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat KELEŞ
Dr. Öğr. Üyesi İsmail NARİN
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut GİDER

Dil Editörleri/Language Editors

Arş. Gör. Dr. Mehmet GÜL (Türkçe)
Dr. Öğr. Üyesi Çilem AYDOĞDU (İngilizce)


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Responsible Editor

Nimetullah KORKUT


Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürü / Advertising and Public Relations Manager

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf AYDOĞDU


Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. James Howard-Johnston Oxford University, Amerika/USA
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Abdulvahap YILDIZ Harran Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Nurşat JUMADİLOVA Balashak Academy Karaganda, Kazakistan/
Kazakhstan
Prof. Dr. Arshi KHAN Aligarh Muslim Universty, Hindistan/India
Prof. Dr. Mehmet BARCA Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Blagovesta IVANOVA University of Structural Engineering and
Architecture (VSU), Bulgaristan/Bulgaria
Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ Harran Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Iryna BURLAKOVA National Aviation University, Ukrayna/Ukraine
Prof. Dr. Abdullah BAYRAM Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. M. Mahfuz SÖYLEMEZ İstanbul Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Abdullah DUMAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Hamza ALTIN Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Doç. Dr. İrade MEMMEDLİ Azerbaijan National Academy of Seciences,
Azerbaijean/Azerbacan
Doç. Dr. Cavid QASIMOV Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Doç. Dr. Mansumeh DAEİ Tebriz Payame Noor University, İran/Iran
Doç. Dr. Ömer TOKUŞ Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÜNERİGÖK Sakarya Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Dr. Öğr. Üyesi İsmail NARİN Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Nevzat KELEŞ Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut GİDER Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Murat ALANOĞLU Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye
Dr. Alexander AKOPYAN Institute of Oriental Studies, Rusya/Russia

Danışma Kurulu / Advisory Board

Prof. Dr. Hüseyin HANSU İstanbul Ünvirsitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Sahip BEROJE Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Nusrettin BOLELİ Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Metin YİĞİT Dicle Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Prof. Dr. Qasım HACIYEV Azerbaijan National Academy of Seciences,
Azerbaijean/Azerbacan
Doç. Dr. Ahat SALİHOV Russian Academy of Seciences, Rusya/Russsia
Doç. Dr. Oleksandr SEREDA National Academy of Seciences of Ukraine,
Ukrayna/Ukraine
Doç. Dr. Celaleddin MİRZOYEV Termez State University, Özbekistan/Uzbekistan
Doç. Dr. Kayrat BELEK Manas Üniversitesi, Kırgısiztan/Kyrgyzstan
Doç. Dr. Fevzi HANSU Siirt Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Doç. Dr. Abdulaziz KARDAŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Doç. Dr. Sıtkı ULUERLER Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYINTU Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Vedat AVCI Bingöl Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TEMİZKAN Dicle Üniversitesi, Türkiye/Turkey
Dr. Ilirjana Kaceli (DEMIRLIKA) University of Tirana, Arnavutluk/Albania
Dr. Firuz FEVZİ Kabul University, Afganistan/Afghanistan
Dr. Valentyna LAGODZINSKA G.S. Kostiuk Institute of Psychology, Ukrayna/
Ukraine
Dr. Victor IGNA 1 Decembrie 1918 Universiy, Romanya/Romania
Abderrahmane AIT YAHYA University Hospital Mohammed VI, Fas/Morocco


Bingöl Araştırmaları Dergisi, yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yazıların
bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

The Journal of Bingol Studies is an international refereed journal which is published twice a year.
Scientific and legal responsibility of the articles belongs to their authors

Bingöl Araştırmaları Dergisi, SOBİAD, İdealonline, Google Scholar, İSAM, BASE, Scientific Indexing
Services, Academic Resource Index (ResearchBib)
veri tabanları tarafından taranmaktadır.

The Journal of Bingol Studies is abstracted and indexed by this indexes: SOBİAD, İdealonline, Google
Scholar, İSAM, BASE, Scientific Indexing Services, Academic Resource Index (ResearchBib)
.

Bu dergi, Bingöl Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, BİNDAV ve Bingöl
Belediye Başkanlığının
desteğiyle yayımlanmaktadır.

ISSN: 1309-369X
e-ISSN: 2757-8070

Dizgi ve İçdüzen: Ankara Dizgi Evi
Baskı: Vadi Grafik.
Basım: güz 2020
e-posta: bingolarastirmalari@gmail.com

17434