Volume: 2 - Issue: 1

Year: 2013

Articles

Research Article

2. TÜRKİYE’DE BİR GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK İNANÇLARI

Derlemeler

Olgu sunumları

Case Report

7. BİR AİLEDEKİ KAMPTODAKTİLİ VE KİRNER DEFORMİTESİ

Editöre mektup

Letter to Editor

12. NEUTROPENIA AND THROMBOCYTOPENIA IN A PATIENT USED ISOTRETINOIN FOR ACNE VULGARIS

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-