Volume: 2 - Issue: 2, 6/15/21

Year: 2021

Research Articles

Book Reviews

Issue Editorial Board

Prof. Dr. Erdoğan BOZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2883-4221
New Turkish Language (Turkish of Old Anatolia, Ottoman, Turkey), Linguistics, Language Philosophy
Prof. Dr. Cüneyt AKIN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-6230-7222
Linguistics
Assoc. Prof. Talat DİNAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Old Turkic Language (Orhon, Uyghur, Karahan), New Turkish Language (Turkish of Old Anatolia, Ottoman, Turkey)
Assoc. Prof. Dr. Ahmet KARAMAN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ 0000-0002-7106-3522
South-East (Latest Uyghur/Uzbek) Turkic Dialects and Literatures

It was decided to publish the International Journal of Interdisciplinary Language Studies (IJILS) in order to encourage interdisciplinary "language research".
IJILS aims to publish articles in linguistics, grammar and in philosophy, sociology, psychology, anthropology, logic, communication, law, education, theology, mathematics, statistics and other fields, provided that they are related to language.
IJILS will be published as an e-journal at http://www.dadaakademi.com/, twice a year, in "June" and "December".
The journal aims to provide a national and international academic platform to meet the professional interests of researchers in different disciplines in the field of social sciences.
The target audience of the journal is academicians, researchers and related professional and academic institutions and organizations.

IJILS is an international peer-reviewed journal that publishes articles, reviews and translations that cover original research contributing to the field of social sciences.
Articles in IJILS can be published in Turkish, English, German, French, Arabic, Russian and contemporary Turkish dialects.
In each issue of the journal, besides original articles, introductions and critiques of outstanding books and theses will be published.
IJILS will be able to publish the issues it deems necessary as a "special issue".
There will be two editors in each issue of the journal, one of whom will be a guest editor.
IJILS implements at least two peer-reviewed evaluation processes. The corrections requested by the referees and the editor in the submitted articles should be made within 20 days and the latest version of the article should be uploaded to the journal system.
If the content and format of the articles submitted to the journal are not considered appropriate, the journal may be rejected by the editorial board.

Uluslararası DADA (Disiplinler Arası Dil Araştırmaları) Dergisi’nde yayımlanacak yazıların teknik ölçüleri aşağıdaki gibidir. Yazıların bu ölçülere göre hazırlanmasına dikkat edilmelidir.
Yazıda Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet (abstract) en az 150 sözcük ve anahtar sözcükler (keywords) en az beş sözcük olmalıdır ve yazıda bu sıra takip edilmelidir.
Yazının en sonuna en az 700 sözcükten oluşan geniş bir İngilizce özet eklenmelidir. Bu özet yazının tamamı hakkında bilgi veren bir nitelikte olmalıdır.
Özet (abstract) ve sondaki geniş özet 10 punto olmalıdır. Yazı 11 punto, 1.5 satır aralığında ve Times New Roman karakterinde yazılmalıdır. Yazının özelliği gereği farklı bir font kullanılacaksa bu font ayrıca gönderilmelidir.
Yazı sisteme MS WORD dosyası (son sürüm) olarak yüklenmelidir.
Yazıda APA (içnot) sistemi kullanılmalı ve yalnızca açıklama gerektiren yerlerde dipnot sistemine başvurulmalıdır.
Dipnotlar 10 punto, 1.0 satır aralığı ve 0 nk paragraf aralığında olmalıdır.
Yazıların sayfa ve paragraf boyutları şöyledir; üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 3 cm, sol 3 cm; paragraf aralığı 6 nk, paragraf girintisi 3 cm’dir.
Yazıdaki doğrudan alıntılar 40 sözcükten fazla ise 10 punto ve normal yazıya göre sağ ve soldan 1,5 cm içeriden yazılmalıdır.
Yazıda kaynakların yazımı şöyle olmalıdır:
Kitap
Kaynakçada: Gülsevin, Gürer (2002) Uşak İli Ağızları, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Metin İçinde: (Gülsevin, 2002: 23)
Makale
Kaynakçada: Boz, Erdoğan (2020) “Dil Felsefecilerine Göre Özel Adların Anlamsal Görünümü” Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 821, s.36-46.
Metin İçinde: (Boz, 2020: 36-46)
Tez
Kaynakçada: Akın, Cüneyt (2010) Hüseyin Karasayev'in 'Kamus Naama' Adlı Eseri ve Çağdaş Kırgız Türkçesindeki Alıntı Kelimelerde Görülen Ses Değişmeleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı.
Metin İçinde: (Akın, 2010: 38)
Yazıdaki tablo, harita, şema ve görseller için numara ve ad (açıklama) verilmeli ve üst tarafa ortalanarak 10 punto yazılmalıdır. Tablo içi 9 punto, 1.0 satır aralığı ve 0 nk paragraf aralığında olmalıdır. Alıntılar mutlaka belirtilmelidir. Örneğin:
Harita 4. Ön seste /h/ Ünsüzünün Türemesi (Boz, 2017: 89)
Şema 2. Kiplik
Tablo 4. Görünüş Biçimbirimleri
Yazılardaki kısaltmalar için TDK Yazım Kılavuzu kullanılmalıdır.
Yazım ilkelerine uymadan gönderilen yazılar, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmaz.
Uluslararası DADA Dergisi’ne yayımlanacak çeviriler için yazarlarından izin belgesi ve çeviri metninin aslının da gönderilmesi gereklidir.
Uluslararası DADA Dergisi, gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama hakkına sahiptir. Bu konuda yetki dergi yönetimindedir. Ayrıca gerektiği durumlarda yazılar üzerinde düzeltme yapılabilir.
Uluslararası DADA Dergisi’nde yayımlanmış yazılar yönetimin izni alınmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz ve bir başka yerde tekrar yayımlanamaz.
Uluslararası DADA Dergisi’ne gönderilen yazıların bütün süreçleri Makale Takip Sistemi üzerinden olmaktadır. Bunun için yazarların sisteme üye olmaları gerekmektedir.
Uluslararası DADA Dergisi’nde yayımlanan her bir yazıya DOI numarası verilir.
Uluslararası DADA Dergisi’ne gönderilen yazıların yayımlanabilmesi için yazarların ORCID numaralarını bildirmeleri zorunludur. Ayrıca yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurum ve eposta adresi de hakem sürecinden sonra bildirilmelidir.

Authors

Articles are supposed to contribute to the field and be original.
If the articles are multi-authored, authors’ names must be ordered according to their level of contribution.
Authors are responsible for any kind of plagiarism in their articles.
Articles must not be sent to another journal.
Authors are considered to have accepted the publication and writing rules of this journal in advance.
Authors are responsible for attributions and references.
Referees

Referees must be objective when determining the scientific level of the articles to be published in the journal.
Referees must evaluate the articles relevant to their field of profession, accept the rules for blind review and must not let out any information related to articles.
Referees must be objective even if the articles are against their scientific opinions.
Referees must not use insulting and derogatory language in their reports.
Referees must not use too general and ambiguous expressions in their reports.
Referees must follow the rules about timing, otherwise they must contact the editors.
Editors

Editors must accept the articles in accordance with the publication policy of the journal and start the refereeing process.
Editors must be objective in the refereeing process.
Editors have the responsibility and authority in the publication of the articles.
Editors must follow the privacy principles in correspondence with both the authors and the referees.
Editors are responsible for scanning the articles for plagiarism using a software.
Editors are responsible for starting the necessary procedures for the articles sent to the journal as soon as possible and monitor the process.
In the committees, editors must not include the names of any individuals who do not have any contribution to the publication of the journal.

The International Journal of Interdisciplinary Language Studies aims to contribute to the knowledge in the field of social sciences by publishing internationally scientific studies.
International Journal of Interdisciplinary Language Studies, is an international peer-reviewed journal published twice a year (June and December).
Articles in the International Journal of Interdisciplinary Language Studies can be published in Turkish, English, German, French, Arabic, Russian and contemporary Turkish dialects.
Articles to be published in the journal should primarily be original and academic studies prepared using research methods suitable for their fields. Studies submitted to the journal should not have been published elsewhere or sent for publication.
The ethical, legal and scientific responsibilities of the articles sent to and published in the International Journal of Interdisciplinary Language Studies belong to the author (s). This situation does not impose responsibility on the journal management in any way.
The "number and date" of the relevant documents of the articles sent to the International Journal of Interdisciplinary Language Studies and requiring ethics committee approval should be indicated in the footnote.
Evaluation of Publications

Articles submitted to be published in the International Journal of Interdisciplinary Language Studies are taken into the review process after being checked by the editor. Manuscripts that fail the editorial control are not sent to the reviewer and the process is terminated. The articles are not returned to the author, but the author is informed about the result.
Submitted articles are primarily examined in terms of form. Manuscripts that are found not to comply with the principles of publication and writing are returned to the author for necessary corrections without being subjected to content review.
Unpublished manuscripts are kept in the archives of the journal.
The articles taken into the review process in the International Journal of Interdisciplinary Language Studies are sent to two reviewers who are experts in the subject after their preliminary examination, and the articles that receive positive reports from both referees are placed in the order of publication. When positive and negative reviewer reports are available for the same article, the article is either rejected by the editor or supported by a reviewer report and accepted or rejected. Review reports are kept for five years.
Since the articles uploaded to the International Journal of Interdisciplinary Language Studies through the system are directed to the reviewer without any intervention, there should not be any information that would reveal the identity of the author (s) either in the article or in the file name.
The names of the reviewers are included in the relevant issue of the journal.
Author (s) who send articles to the International Journal of Interdisciplinary Language Studies are deemed to have accepted the above-mentioned principles.
Articles published in the International Journal of Interdisciplinary Language Studies are not subject to copyright, no payments are made to the authors.
All publication rights of the articles accepted for publication belong to the International Journal of Interdisciplinary Language Studies.
The decision-making authority on matters not mentioned here belongs to the editors.

Dergide yayımlanan yazılardan ücret talep edilmemektedir.